Paskelbtas Renginiai

Knygos pristatyme – laikinumo ir gyvenimo prasmės suvokimas

Penktadienis, 08 September 2023 10:10 Parašė 
Knygos autorė Regina Karaliūnienė. Knygos autorė Regina Karaliūnienė.

Jonavos krašto muziejaus įkūrėja, buvusi ilgametė jo direktorė Regina Karaliūnienė šią vasarą išleido pirmąją knygą „Laikas – sielos išmintis“. Leidinio pristatymas buvo surengtas būtent po muziejaus skliautais, kur saugomi jos vadovavimo metu surinkti eksponatai, liudijantys apie mūsų rajono praeitį.

Autorės žodis

Vakarą galima būtų pavadinti nauja pažintimi su ilgamete Jonavos krašto istorijos puoselėtoja, nes jos išleista knyga primena atvirą pokalbį su gamta, savimi ir ją supančia erdve. Leidinio nederėtų vadinti poezijos knyga, nes joje nemažai ir prozos vaizdelių, atskleidžiančių autorės požiūrį į žmogų, peizažą, laiko virpėjimą ir kiekvieno iš mūsų laikinumą šioje žemėje.

Knygos autorė Regina prisipažino, kad šiuo leidiniu norėjusi priminti jonaviečiams, jog ji nėra praeitis, jog gyvena čia ir dabar tarp visų.

„Bėga metai, dienos, sekundės, akimirksnis – viena sekundė. Į lapus gula minčių trupinėliai, virstantys žodžiais, kurie gali pralinksminti, nuraminti ir netgi sustabdyti metus. Tos mūsų sekundės... Mes gimėme su gamta ir mirsime su ja, paliksime joje.

Regiu, kaip skleidžiasi rugių laukas, o tu, manasis angele,  skrendi virš jo. Ir vis dažniau atsisuku į tavo brydę. Matau – ražiena atvira iki dangaus...

Išleisti šią knygelę mane paskatino noras pasakyti, kad aš esu, kuriu ir ieškau galimybių įprasminti save. Norėjau atvirai pasikalbėti apie savo gyvenimą gamtoje, apie laiko tiksėjimą, apie būtį, gyvenimo esmę ir prasmę. Savo mintimis ir jausmais tiesiu kelią į jūsų širdis. Aš eisiu per Joninių pievą gėlėtom Varnutės pakrantėm, nes siela rugpjūčio žvaigždėmis išeiti į kelią dar kviečia“, – sakė R. Karaliūnienė, esanti ne tik muziejaus įkūrėja, bet ir sertifikuota žolininkė bei žvakių liejikė, 2006-aisiais pelniusi geriausios Lietuvos Respublikos gidės titulą.

Knygos autorė – kūrėja, gebėjusi perteikti savo gyvenimo akimirkas lyriniais apmąstymais, taip atverdama slapčiausias sielos kerteles.

Sveikinimai ir linkėjimai

Daugelis vakaro dalyvių vertė leidinio puslapius ir skaitė kūrinius, negailėdami padėkos žodžių autorei už tokį išliekamosios vertės rezultatą. Jonavos krašto kultūros ir istorijos metraščio redaktorius Vytautas Venckūnas, sveikindamas Reginą, akcentavo jos nuveiktus darbus ir pabrėžė, kad „knyga – tai palikimas ateinančioms kartoms, tai gyvenimo prasmės pojūtis, skatinantis siekti stebuklo, paliekant pėdsaką žemėje“.

Buvusi ilgametė „Achemos“ metrologijos skyriaus bei šios bendrovės „Žemynos“ choro vadovė Gražina Daugirdienė neslėpė: sužinojusi apie bendramintės R. Karaliūnienės knygos pristatymą, dardėjo visą 100 kilometrų, kad galėtų pasidžiaugti jos kūryba. „Negaliu nusakyti to jausmo, kurį jaučiu savo širdyje. Miela ir gera, kad Regina, visą gyvenimą atidavusi rajono praeities atminimui, mums visiems padovanojo savo patirtį ir išgyvenimus, pateiktus per pokalbius su gamta. Ši pirmoji knyga tegul bus pradžia į kitą kūrybos etapą“, – kalbėjo vakaro viešnia.

Autorės tėviškė – Skarulių kaimas ant tekėjusio Lankės kranto.  Kaip rašo Regina, „kažkada čia gyventa, svajota, tikėta...“, bet „kaimą nusinešė laikas“. Ir dabar ji siekia, kad tėviškės atminimas išliktų ne tik dokumentuose, bet ir realiai būtų įrengti informaciniai ženklai apie praeityje šurmuliavusį sodžių. Vedina prasmingų idėjų, ji tapo asociacijos „Skarulių bendruomenė“ nare ir aktyviai dalyvauja jos veikloje. Knygos išleidimo proga R. Karaliūnienę pasveikino šio sambūrio pirmininkė Marytė Stanevičienė su kolegėmis, padėkojo už meilę ir pagarbą Skarulių kaimui. Pasveikinti kūrėjos atvyko visas pulkas buvusių skaruliečių su asociacijos pirmininkės pavaduotoja Nijole Reicenštein. Gėlės apsikabinimai ir linkėjimai rodė, kad vaikystės ir jaunystės prisiminimų net ir laikas nepajėgia ištrinti.

Knygos autorę sveikino Krašto muziejaus kolektyvas, vadovaujamas Daivos Petrikėnienės, buvę bendradarbiai, klasės draugės Anastazija, Regina, Vlada, kurso bendramokslė Valentina, rajono poezijos klubo „Šaltinis“ narė Albina Jefimenko, o Šveicarijos kultūros centro (ŠKC) darbuotojos Dalia Toločkienė ir Danutė Jurgickienė, priminusios susirinkusiesiems apie ŠKC pastate Reginos iniciatyva įkurtą Amatų centrą, linkėjo neprarasti energijos ir toliau žengti kūrybos vieškeliais.

Gausiame  sveikintojų būryje – Vijolė Šadauskienė, rajono Savivaldybės Tarybos narė, vadovaujanti Kultūros, švietimo ir sporto komitetui, dirbanti Turizmo informacijos centre, atkreipė dėmesį į R. Karaliūnienės nuveiktus darbus ir atsidavimą istorinei praeičiai. „Šiandien ji atsiskleidė ne tik kaip kraštotyrininkė, muziejininkė, bet ir kaip žodžio meistrė, kviečianti mus būti geresnius, veiklesnius, jautresnius. Autorės žodžiais tariant, „ir tada įvyks stebuklas: mūsų pėdsakai išliks, jei sieloje žydės žmogiškumo žiedai“, – mintijo politikė.    

Muzikinė programa

Tą vakarą muziejus pražydo įvairių spalvų žiedais, nes draugai, bičiuliai, bendraminčiai – visi atėjo nešini gėlėmis. Edvardo Ratauto ansamblio muzikinės programos repertuaras, kuriame skambėjo Štrauso ir Dogos valsai, Christiano Bruno „Santa Marija“ (vokalistės Regina Beržinskienė ir Jurgita Kardauskienė), Al Bano „Liberta“ (solistė R. Beržinskienė), suartindamas laikinumo ir gyvenimo prasmės suvokimą, vertė pasinerti į apmąstymų bei jausmų pasaulį.

Renginį vedusi Irena Nagulevičienė šventę baigė R. Karaliūnienės žodžiais: „Tiek daug aplinkui žemėje žmonių,/ visais tikėki, apkabink kiekvieną,/ ir gėris guodžia lai kiekvieną dieną“.

Irena BŪTĖNAITĖ   

Rasos Kulytės-Libienės nuotr.