Nuo gegužės 2 d. prasidėjo žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas. Nors jis tęsis iki birželio 21 d., o pavėluotai paraiškos bus priimamos iki liepos 1 d., tačiau ūkininkai raginami neatidėti iki paskutinių dienų vieno svarbiausių procesų žemės ūkyje, nes pasėlių deklaravime yra naujovių. Jas perprasti padeda įvairiais būdais teikiama informacija.

Gegužę kukuoja gegutė

Antradienis, 14 May 2024 15:57 Parašė

Gegužės mėnuo – paukščių klegesio, pumpurų sprogimo ir žiedų skleidimosi metas. Pirmąją mėnesio savaitę būtinai išgirsime kukuojančią gegutę. Kitados manyta, kad jos balsu pati likimo deivė Laima prabylanti. Iš čia ir tikėjimas, kad ji galinti likusius gyvenimo, mergavimo metus ar įsigysimus turtus išskaičiuoti.

Puslapis 1 iš 721