Paskelbtas Aktualijos

Joninių tvenkinyje maudytis galima

Penktadienis, 25 August 2017 10:59 Parašė 

Š. m. rugpjūčio 21 d. buvo paimtas pakartotinis vandens mėginys iš Joninių tvenkinio vandens kokybei nustatyti.

Vandens telkinio kokybė atitiko higienos reikalavimus, nurodytus Lietuvos higienos normoje HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“.

Aplinkos ir sveikatos apsaugos skyriaus inf.