Paskelbtas Rajono naujienos

Artėja seniūnaičių rinkimai

Trečiadienis, 17 May 2017 14:44 Parašė 

Jau greitai prasidės Jonavos rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimai. Š. m. balandžio 27 d. rajono Tarybos sprendimu Nr. 1TS-102 patvirtintas Jonavos rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimo ir atšaukimo tvarkos aprašas.

Primename, kad kandidatus į seniūnaičius galės siūlyti tik tos seniūnaitijos, kuriose renkamas seniūnaitis, gyventojai, bendruomeninės organizacijos. Kandidatu į seniūnaičius gali būti pilnametis seniūnaitijos gyventojas, deklaravęs gyvenamąją vietą toje seniūnaitijoje, kurioje jo kandidatūra siūloma į seniūnaičius.

Seniūnaičiu negalės būti renkamas asmuo, kuris yra savivaldybės Tarybos narys, savivaldybės administracijos direktorius, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas;  asmuo, kuris įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; yra įstatymų nustatyta tvarka uždraustos organizacijos narys; teismo pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje.

Seniūnaitijose, kuriose gyvena ne daugiau kaip 500 gyventojų, seniūnaičius rinks  gyventojų susirinkime, kurį organizuos seniūnas. Kiekvienam kandidatui bus leidžiama prisistatyti  (skiriama iki 10 minučių). Kandidatui prisistačius, gali būti užduodami klausimai. Klausimų ir atsakymų trukmė – iki 15 minučių. Balsuojama atviru balsavimu už kiekvieną kandidatą atskirai.

Seniūnaitijose, kuriose gyvena daugiau kaip 500 gyventojų, seniūnaičiai  bus renkami apklausiant gyventojus. Rinkimus ir apklausą organizuos komisija, kurią seniūno siūlymu patvirtins administracijos direktorius. Komisija gali būti sudaroma iš ne daugiau kaip 5 narių. Į komisiją įtraukiami pirmiausiai pasiūlyti kandidatai. Išrinktas seniūnaičiu bus laikomas tas kandidatas, kuris per apklausą gaus daugiausiai balsų.

Rinkimai bus laikomi įvykusiais, jeigu rinkimuose dalyvaus ne mažiau kaip 5 procentai seniūnaitijos gyventojų, turinčių teisę rinkti seniūnaitį. Neįvykus rinkimams, pakartotiniai rinkimai organizuojami ne vėliau kaip po 2 mėnesių. Šie rinkimai bus vykdomi  vadovaujantis apraše reglamentuota tvarka, tačiau jau nebus taikomas nustatytas reikalavimas dėl rinkimuose dalyvaujančių gyventojų skaičiaus.

Seniūnaitis bus renkamas 3 metams, bet ne ilgiau, negu iki 2019 metais išrinkus Jonavos rajono savivaldybės tarybą surengtuose seniūnaičių rinkimuose bus išrinktas seniūnaitis. Nuo 2019 metų, išrinkus savivaldybės Tarybą, surengtuose seniūnaičių rinkimuose seniūnaitis bus  renkamas 4 metams.

Kandidatų į seniūnaičius registracija prasidės prieš 15 kalendorinių dienų ir baigsis  likus 7 kalendorinėms dienoms iki rinkimų. Kandidatų į seniūnaičius sąrašas bus viešai skelbiamas seniūnijų skelbimų lentose, seniūnijos ir savivaldybės interneto svetainėje.

Primename, kad seniūnaitis dirba visuomeniniais pagrindais. Seniūnaičiui su jo, kaip seniūnaičio, veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto išlaidoms apmokėti gali būti skiriama išmoka. Šios išmokos dydį ir atsiskaitymo tvarką nustato savivaldybės Taryba.

„Dabar pats laikas svarstyti, ką siūlytumėte kandidatais į seniūnaičius. Tą daryti reikia labai atsakingai, nes būtent šis žmogus rūpinsis jūsų interesais, atstovaus bendruomenei tiek seniūnijoje, tiek savivaldybėje bei joje esančiose valstybės įstaigose. Jis yra tarpininkas tarp gyventojų ir vietos valdžios, todėl svarbu, kad seniūnaitis būtų bendruomenės lyderis, išgirstų jus ir tinkamai jums atstovautų. Nebūkite abejingi, siūlykite savo kandidatus, būtinai dalyvaukite vyksiančiuose rinkimuose, kad išsirinktumėte tikrai seniūnaičio vardo vertą žmogų“, – sakė Jonavos rajono savivaldybės direktoriaus pavaduotoja Vijolė Šadauskienė.

Su Jonavos rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimo ir atšaukimo tvarkos aprašu išsamiau susipažinti galite savivaldybės interneto svetainėje www.jonava.lt.

Jonavos rajono savivaldybės administracija