Paskelbtas Renginiai

Svarbiausia – žmogaus ryšys su žmogumi

Ketvirtadienis, 04 August 2016 16:24 Parašė 

Bukonių seniūno Arturo Narkevičiaus išsakytą mintį, kad seniūnijai reikia bendros, visus vienijančios šventės, entuziastingai palaikė seniūnijos įstaigų vadovai, bendruomenių nariai ir seniūnaičiai. Ir nieko nelaukdami priešpaskutinę liepos dieną tokia šventė Bukonių pagrindinės mokyklos stadione draugėn subūrė seniūnijos žmones – ir mažus, ir jaunus, ir pagyvenusius.

Ištvermingas ir sportiškas jaunimas nuo pat ryto varžėsi krepšinio, paplūdimo tinklinio, futbolo ir virvės traukimo varžybose. Įvairaus amžiaus sportininkai rungėsi šaškių ir smiginio varžybose. Sportininkus varžyboms sutelkė seniūnijos sporto organizatorius Valdas Grigaravičius. Varžybos vyko tarp seniūnaitijų komandų, kurias palaikė seniūnaičiai. Džiaugiamės šventės svečiais – Panoterių jaunimo komanda. Nugalėtojams vakaro koncerto metu buvo įteikti aukso, sidabro ir bronzos medaliai.

Jauniausi šventės dalyviai kartu tėveliais bendravo su Kaukute – dainavo, šoko, noriai dalyvavo linksmose rungtyse ir kūrybinėse užduotyse. Už šaunią ir nepakartojamą programą nuoširdžiai dėkojame Ruklos kultūros centro meno vadovei Vilmai Praškevičienei – Kaukutei ir jos vadovaujamo vaikų ir jaunimo teatro „Kaukutė“ artistėms. Visi „Linksmai su Kaukute“ programos dalyviai buvo apdovanoti Bukonių kaimo bendruomenės ir rėmėjų prizais.

Vakarinėje programoje „Vasaros vėjai“ šventės vartus atvėrė šios šventės sumanytojas Bukonių seniūnas A. Narkevičius; visus seniūnijos gyventojus vienijančiu susibūrimu pasidžiaugė mokyklos direktorė Elena Tuzovienė; linksmintis ir bendrauti kvietė šventės vedėjos – Bukonių kaimo ir Liepių bendruomenių pirmininkės Dalia Autukienė ir Neringa Kukarinienė. Šventės dalyvius sveikino rajono mero pavaduotojas Eugenijus Sabutis, Seimo nario Rimanto Sinkevičiaus padėjėja Laima Slovikienė, ūkininkas Gintaras Stašionis. Gražiu ir jaukiu Bukonių kaimu bei jo žmonėmis džiaugėsi sesuo Pranciška Neringa Bubelytė FDJC.

Džiaugiantis ir dėkojant už geranoriškus darbus, neabejingumą kito skausmui, suteiktą pagalbą įteiktos nominacijos: „Metų globėjai“ – Renata ir Alexander Propletinai; „Metų šeimos saugotojas“ – Gediminas Steponavičius; „Metų geradarės“ – keturios veiklios moterys, kurios visada padeda renginiuose: Jelena Urbonienė, Nijolė Mockienė, Elvyra Bankauskienė ir Inga Šarkienė; „Metų gerumas“ – sesė Pranciška; „Metų darbštuoliai“ – Jonas Autukas ir Alvydas Kasilauskas, kurie trinkelėmis išklojo Bukonių kaimo takus; „Metų pagalbininkas ir pagalbininkė“ – seniūnaičiai: Dalija Kajėnienė, Dalia Freimontienė, Petras Vyšniauskas, Jonas Stundys, Emilija Belskienė, Romualdas Tamulionis; „Metų idėja“ – seniūnas A. Narkevičius, „Metų puoselėtoja“ – Stasė Ramanauskienė. Nominantams padėkas ir atminimo dovanėles įsteigė rajono Savivaldybė, Bukonių seniūnas ir Bukonių kaimo bendruomenė. Seimo nario, susisiekimo ministro R. Sinkevičiaus padėkos už bendruomeniškumo skatinimą, gyventojų telkimą ir aktyvinimą bendrai veiklai, iniciatyvų įgyvendinimą, tradicijų ir kultūros vertybių puoselėjimą įtektos trijų Bukonių seniūnijos bendruomenių pirmininkams: D. Autukienei, Neringai Kukarinienei ir P. Vyšniauskui. Norėtųsi, kad žmonių, kuriems buvo įteiktos nominacijos, pavyzdys paskatintų ir padrąsintų veikti kitus. Gyvenime mes darome darbus, už kuriuos nemokama, bet likimas juos skiria ir mes juos atliekame.

Susirinkusiems daug gerų emocijų suteikė Bukonių pagrindinės mokyklos liaudies ir ritminių šokių būrelių (vad. Jolita Pranskūnienė) ir Juškonių kultūros centro šokių grupės „Norim dar“ (vad. Rima Blažienė) šokėjai. Šventės dalyvių širdis linksmino Veprių kaimo bendruomenės kaimo kapelos „Subatėlė“ (vad. Antanas Šimatonis), Liepių kultūros centro liaudiškos muzikos kapelos „Gija“ (vad. Modesta Korepina), Bukonių kultūros centro kapelos (vad. Alvydas Kurkuzinskas) melodijos, šokti kvietė Liepių kultūros centro ir bendruomenės vokalinio dueto – Neringos ir Ingridos, taip pat grupės „Genuja“ atliekamos dainos.

Už paramą ir geranoriškumą nuoširdžiai dėkojame šventės rėmėjams: Bukonių medžiotojų būreliui (vad. Laimonas Eitmanavičius), Gečių ŽŪB (vad. Dainius Meškauskas), UAB „Jotrungė“, Elenai ir Vladui Tuzovams, Broniui Ragaišiui, Jūratei ir Danui Vensbergams, Rasai ir Kazimierui Kasilauskams, Viliui Mickevičiui, Vladai ir Vilmanui Lugauskams, Nijolei ir Antanui Mockams, Bukonių pagrindinės mokyklos direktorei E. Tuzovienei ir darbuotojams, Bukonių seniūnui A. Narkevičiui ir darbuotojams, Liepių kultūros centro darbuotojoms, Bukonių seniūnijos bendruomenių nariams, Bukonių seniūnijos seniūnaičiams ir visiems, kurie savo savanorišku darbu prisidėjo prie šventės organizavimo.

Visos šventės metu jautėme, kad esame tikra ir tvirta bendruomenė. Susirinkę prie bendro vaišių stalo ragavome Bukonių kaimo bendruomenės košę, kalbėjomės apie darbus, džiaugėmės buvimu kartu. Vidurnakty, skambant paskutinei dainai, visi drauge į dangų paleidome daugybę įvairiaspalvių dangaus žibintų.

Ši šventė iš dalies buvo finansuojama iš Savivaldybės Kultūros ir meno projektų lėšų. Kažkas yra pasakęs, kad per šventes svarbiausia yra tai, kad neliktų nė vieno žmogaus, jos širdimi nepajutusio. Tokių mūsų šventėje nebuvo.

Dalia AUTUKIENĖ

Bukonių kaimo bendruomenės pirmininkė