Paskelbtas Renginiai

Skautai nusikėlė į akmens amžių

Trečiadienis, 03 August 2016 08:33 Parašė 

Lietuvos skautijos Kauno krašto Šventosios (Jonavos r.), Kauno Pilies ir Dubysos tuntų ir vyr. skautų draugovės liepos 16–22 d. stovyklavo Kaišiadorių r., ant Neries upės kranto. Ir ne šiaip sau stovyklavo, o apsigyveno akmens amžiuje. Keturios gentys – urviniai, akmens, ugnies žmonės ir mamutų medžiotojai drauge veikė ir mokėsi. Genčių žmonės privalėjo sutelkti jėgas, kad pasiektų geležies amžių.

Stovyklos atidarymo rikiuotėje susiskaičiavome – akmens amžiuje apsigyveno 289 skautai. Atidarymo lauže, kurį suorganizavo vyr. skaučių „Raganos“ draugovės laužavedžiai, visos keturios gentys prisistatė, dainavo dainas ir žaidė žaidimus apie akmens amžių. Norėdami sėkmingai pasiekti geležies amžių, kiekvieną rytą visi mankštindavomės, ryto ir vakaro rikiuotėse dalyvaudavome gentimis su šauniais raportais ir nepakartojamais šūkiais.

Žinojome, kad sėkminga evoliucija vyks tuomet, jeigu visi tobulėsime daug mokydamiesi ir dirbdami. Dvasinės dienos programoje žaidėme bendravimo žaidimus, mokėmės savianalizės, kalbėjome apie tikėjimą, dalyvavome šv. Mišiose. Vakare žiūrėjome filmą „Pasaulis be žmonių“. Gerojo darbelio dieną jaunesnieji skautai ir skautės dalyvavo žygiuose: „vilkiukai“ tvarkė Gegužinės bažnyčios šventorių, skautės – Bučionių kapinėse apleistus kapus. Stovyklavietėje likusi jaunesniųjų skautų komanda sutvarkė paplūdimo tinklinio aikštelę, skautai – „išlaisvino“ eglutes. Patyrę skautai parengė ir po pietų vedė skautoramą jaunesniesiems skautams, trys komandos dalyvavo aktyviuose akmens amžiaus ir ne tik architektūros mokymuose, stovyklavietėje statė pionierijos statinius: stovyklos vartus, namelį medyje, sūpynes, įrenginėjo kliūčių ruožą.

Daug energijos išeikvojome genčių vandens mūšyje. Vyr. skautų ir patyrusių skautų komandos, vadovaujamos Vilniaus krašto Ąžuolyno draugovės vadovų, iškeptas šakotas buvo XXI a. skonio, tačiau jo forma priminė akmens amžių.

Trečią dieną mokėmės saugos ir sveikatos saugojimo. Praktinius mokymus visoms amžiaus grupėms vedė Kauno apskrities PGV Kaišiadorių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos instruktoriai ir ugniagesiai. Praktinių įgūdžių gelbstint žmones mokė Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos Kauno 5 komandos ugniagesiai ir narai. Reakciją, ištvermę, greitį ir jėgas išbandėme rungtyniaudami sporto varžybose ir žaidimuose. Jaunesnieji skautai žaidė „patobulintą“ kvadratą, skautai – futbolą su gimnastikos kamuoliu, patyrę skautai – tinklinį su miegmaišiais. Po vakarinių genčių laužų jaunesnieji skautai su vadovėmis išėjo į naktinį žaidimą, o patyrę skautai su vyr. skautėmis ir vyr. skautais – į naktinį žygį.

Ketvirtą dieną, kol skautai mokėsi skautoramoje, o jaunesnieji skautai „kovojo“ vandens mūšyje ir pramogavo vandens čiuožykloje, patyrusios skautės toliau statė pionierijos įrenginius. Patyrę skautai užbaigė kliūčių ruožą, kurį po pietų 17 bendradarbiaujančių skirtingo amžiaus komandų pabandė įveikti per kuo trumpesnį laiką. Patyrusių skautų parengtame naktiniame žaidime prireikė ne tik susitelkimo ir strateginio mąstymo kovojant už vėliavą, bet ir didelės drąsos „išgyvenimo“ trasoje.

Evoliucijos eigoje žmonės, naudodamiesi ugnimi ir įvairiais įrankiais, susižeisdavo. Kaip suteikti pirmąją pagalbą nelaimės atveju praktiškai mokė Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnybos kariai. Išmokome panaudoti paprastą kaklaraištį akies ar kitos kūno dalies sužeidimo atveju, tvarstyti įvairias kūno vietas, daryti dirbtinį kvėpavimą. Po šių mokymų vyko estafečių rungtys, per kurias pasitikrinome žinias, gebėjimus ir įgūdžius. Laimėtojai apdovanoti diplomais, visi dalyviai gavo pirmosios medicininės pagalbos paketą. Žmogaus evoliucijoje svarbus kūrybiškumo ugdymasis: pynėme draugystės apyrankes, lipdėme iš molio – bendraudami ir bendradarbiaudami tobulėjome.

Stovyklos uždarymo rikiuotėje raportais, šūkiais ir padėkomis įsivertinome stovyklos veiklą. Mums pavyko; mes – geležies amžiuje! Šio fakto liudininku tapo Jonavos rajono mero pavaduotojas Eugenijus Sabutis. Uždarymo laužo „Akmens amžiui baigiantis, geležies amžiui artėjant“ programoje, organizuotoje vyr. skautų – vyčių, buvo grojama įvairiais instrumentais, pristatomi talentai, kiekviena gentis parengė pasirodymus apie geležies amžių. Stovyklos metu buvo išrinkta dainų ir žaidimų TOP-5, kuriuos visi dainavome ir žaidėme, nes mums jie labiausiai patinka. Po vakaro laužo visų amžiaus grupių skautai ir vadovai linksmai dainavo ir šoko.

Stovykla baigėsi, išsiskiriame. Bet visi žinome, kad neilgam – mūsų laukia sąskrydžiai, mokymai, sezonų uždarymai ir atidarymai, konkursai ir stovyklos. Esame didelė skautiška šeima. Už pagalbą mūsų skautiškai šeimai esame dėkingi UAB „Rokiškio pienas“, Lietuvos kariuomenės Karo kartografijos centrui, UAB „Žurnalų leidybos grupė“, Jonavos rajono skautai – Savivaldybei už vaikų ir paauglių socializacijos programų finansavimą, Medeinės draugovės skautai – Bukonių pagrindinės mokyklos direktorei Elenai Tuzovienei ir Bukonių seniūnui Arturui Narkevičiui, tėveliams, UAB „Naujasis Nevėžis“.

Greta MOCKUTĖ,

LS Kauno krašto Šventosios tunto Medeinės draugovės skautė

ir Dalia AUTUKIENĖ,

LS Kauno krašto Šventosios tunto tuntininkė