Paskelbtas Laisvalaikis

Projekto dėmesio centre – kryždirbystės tradicija

Penktadienis, 16 April 2021 16:20 Parašė 

Balandžio mėnesį startavo Lietuvos kultūros tarybos dalinai finansuotas  projektas „Medžio kultūra“. Vienas kertinių projekto darbų – kryždirbystės objektų fiksavimas. Projekto vykdymo laikotarpiu planuojama surengti 8 etnografines išvykas, parengti 8 video siužetus/pasakojimus apie Jonavos krašto senojo drožybos amato puoselėtojus, surengti 3 paskaitas, 2 parodas, 15 kūrybinių dirbtuvių, 5 susitikimus su skulptoriais, organizuoti medžio drožėjų plenerą „Samulevičių menininkams atminti“.

Iš istorinės perspektyvos

XVIII a. pab. – XX a. pr. Jonava garsėjo kaip baldininkystės ir amatų centras. Miškingoje vietovėje ir svarbių kelių sankirtoje įsikūrusiame prekybiniame mieste buvo daug medžio apdirbėjų, nemaža gyventojų dalis dirbo sielių plukdytojais. Medis ir su juo susiję verslai užėmė svarbią vietą bendruomenės gyvenime. Gilios medžio apdirbimo tradicijos ir Jonavos kaime. Dažnas valstietis gebėjo pasidaryti namų apyvokos rykus, darbo įrankius, nagingesni gamindavo baldus, statydavo trobesius.  Įvairiomis intencijomis prie namų, laukuose, kryžkelėse ir kapinėse statyti kryžiai, stogastulpiai. Dar 2004 m. Jonavos krašte užfiksuota 200 kryždirbystės objektų.

Projekto tikslai

Projektu siekiama skatinti Jonavos krašto tautodailininkų bendruomenės, rajono mokyklų ir Krašto muziejaus dialogą, tyrinėjant ir fiksuojant medžio apdirbimo amatininkystės tradicijas, išplečiant ir turtinant mokymo (-si) aplinkas, sukuriant sąlygas gyvosios tradicijos išsaugojimui ir sklaidai. Projektu siekiama stiprinti minėtų bendruomenių narių vietos tapatumo jausmą, gilinant pažinimo, kūrybines, socialines pilietines kompetencijas, skatinant kultūros paveldo sklaidą švietimo procesuose.

Tikslinė auditorija

Į projekto veiklas planuojama įtraukti Jonavos miesto gimnazijų, progimnazijų bei pagrindinių mokyklų 3 - 11 klasių moksleivius, dailės, technologijų mokytojus, pradinių klasių mokytojus bei Jonavos krašto sertifikuoto tautinio paveldo produkto tradicinius amatininkus bei tautodailininkus. Numatomas projekto renginių lankytojų skaičius: 600 moksleivių, 90 mokytojų, 26 sertifikuoti amatininkai bei tautodailininkai.

Dėmesys kryždirbystei

Projekto vykdymo laikotarpiu planuojama parengti 8 video siužetus/pasakojimus apie Jonavos krašto senojo drožybos amato puoselėtojus, išryškinant religinių skulptūrų ir kryžių statymo intencijas, akcentuojant reikšmingiausius Jonavos krašto istorinius įvykius: sunaikintam Skarulių kaimui atminti, sušaudytiems Ručiūnų kaimo vyrams atminti, Mitėniškių senkapiams atminti, „Žilvičio“ būrio partizanams atminti, Šukių palivarkui atminti, Jankūnų sodybai atminti, Blauzdžių kaimo baudžiauninkų kapinėms atminti, Skrebinų kaimo maro kapinaitėms atminti, 1919 – 1920 m. Žeimių krašto savanoriams, Jonavos rezistentams ir  kt.

 Kartu su Jonavos r. savivaldybės kultūros centro informacijos ir komunikacijos vadybininke Lina Venckaitiene planuojame surengti 8 etnografines išvykas  į tautodailininkų kūrybines dirbtuves bei aplankyti tas vietoves, kuriose pastatyti jų sukurti memorialiniai paminklai. Pirmoji išvyka jau organizuota  į kryždirbio Vytauto Ilonio kūrybines dirbtuves, aplankant ir įamžinant paskutinį išlikusį tautodailininko kryžių Ligitos ir Kazio Morkūnų sodyboje. Balandžio – gegužės mėnesiais dar planuojame aplankyti Artūrą ir Reditą Narkevičius, Janiną Baltrimavičiūtę – Listviną, Tomą Jončą, Artūrą Aleksą, Antaną Budrį, Andriejų Kazlauską. 

Sukurta  postprodukcija bus naudojama reprezentaciniais bei edukaciniais tikslais pristatant Jonavos krašto tradicinio meno kūrėjus bei vykdant edukacinę programą „Dailieji Jonavos krašto amatai“.

Planuojamos veiklos

Pasinaudodami Krašto muziejaus partnerių -  Lietuvos liaudies buities muziejaus fonduose sukauptais eksponatais bei istorine – etnografine medžiaga, mūsų krašto medžio drožėjai gegužės mėnesį, mokomosios išvykos metu, turės galimybę giliau pažinti  kryždirbystės ir  dievdirbystės  tradiciją, susipažinti su senaisiais medžio apdirbimo įrankiais, baldais, žaislais.

Pažinti medinės architektūros raidą, atskleisti etninius, regioninius jos savitumus leis nuotoliniu būdu rengiamos paskaitos: gegužės 13 d. Kultūros paveldo specialistės dr. Rasos Bertašiūtės paskaita „Jonavos krašto tradicinės architektūros bruožai“ bei gegužės 26 d. Lietuvos architektų sąjungos pirmininkės Rūtos Leitanaitės  paskaita „Lietuvos medinės architektūros istorija ir šiandiena“. Gausia vaizdine medžiaga paskaitas papildys Lietuvos architektų sąjungos parengta fotografijų paroda „Medis Lietuvos architektūroje“, kuri bus eksponuojama Krašto muziejuje nuo gegužės 15 d. iki birželio 1 d.  Parodoje išryškinami bruožai, būdingi įvairių laikotarpių ir tipologijų medinės architektūros pastatams Lietuvoje, nagrinėjama, kaip medinės architektūros išraiškos kaitą lėmė kultūriniai, gamtiniai, socialiniai, technologijų evoliucijos veiksniai.

Domėtis kultūros paveldo objektais rajono moksleivius, mokytojus, tautodailininkus paskatins rugsėjo 29 d.  surengta paskaita „Skulptūra – tradicinės lietuvių kryždirbystės dalis“, kurią skaitys Lietuvos tautodailininkų sąjungos Kauno bendrijos skyriaus pirmininkas Valentinas Jazerskas.  Praturtinti vietos bendruomenės poreikius, gilinti kultūrines kompetencijas leis Lietuvos tautodailininkų sąjungos Kauno bendrijos ir Jonavos kultūros centro Krašto muziejaus parengta respublikinė paroda „Šiuolaikinė liaudies skulptūra“. Paroda siekiama populiarinti Jonavos kraštui būdingą medžio drožybos tradiciją bei skatinanti jonaviečių domėjimąsi kitų etnografinių regionų medžio drožėjų darbais.

Rugsėjo mėnesį Samulevičių memorialinėje sodyboje organizuojamas pleneras „Samulevičių menininkams atminti“ leis suburti garsius skulptorius, respublikinių ir tarptautinių konkursinių parodų  laureatus: Adolfą Teresių, Saulių Lampicką, Kęstutį Krasauską. Skulptūros bus skirtos trims Samulevičių sodybos menininkams atminti: tautodailininkei, animalistei, žaislų kūrėjai Stasei Samulevičienei, rašytojui, dramaturgui Raimundui Samulevičiui ir  vienam talentingiausių XX a. Lietuvos tapytojų Antanui Samuoliui.  Pleneras bus atviras visuomenei: lankytojai galės stebėti skulptorių darbą, bus surengti 5 susitikimai su skulptoriais rajono mokyklų moksleiviams, mokytojams, Jonavos krašto tautodailininkams bei miestiečiams.  Susitikimų metu medžio meistrai turės galimybę keistis patirtimi, moksleiviai atliks kūrybines užduotis: mokysis skirti medienos rūšis bei medžio apdirbimo įrankius.  Tikimasi, kad Samulevičių sodyba, labai mėgiama jonaviečių  vieta, praturtinta liaudies meno kūriniais, taps dar patrauklesne bei pritrauks naujų lankytojų.

Birželio mėnesį  Jonavos rajono mokyklų moksleiviams itin aktualus tampa aktyvus mokymas (-is) netradicinėse erdvėse. Projekto vykdymo metu bus suteikta galimybė Jonavos krašto sertifikuotiems amatininkams vykdyti gyvosios tradicijos sklaidą, organizuojant kūrybines dirbtuves.  Samulevičių memorialinėje sodyboje numatyta surengti 15 užsiėmimų, kuriuose dalyvaus 255 rajono moksleiviai bei suaugusieji. Šešerias kūrybines dirbtuves  „Tradicinio lietuviško šaukšto gamyba senoviniu būdu“ bei „Tradicinių lietuviškų kaušų ir kaušelių gamyba senoviniu būdu“ rajono gimnazijų moksleiviams bei tautodailininkams praves tradicinio šaukščiaus amato puoselėtojas Artūras Aleksa. Bus dirbama tik rankiniu būdu, naudojama žalia lietuviška mediena ir Lietuvos kalvių gaminti įrankiai. Užsiėmimų dalyviai bus supažindinti su lietuviškų šaukštų ir kaušų istorija bei  jų naudojimo tradicijomis. Tradicinių amatų meistras  Artūras Narkevičius praves devynerias kūrybines dirbtuves „Senieji Lietuvos vaikų žaislai“ Jonavos r. progimnazijų ir pagrindinių mokyklų moksleiviams. Užsiėmimų metu bus sukurta pažintinė edukacinė erdvė, kurioje mokiniai galės išbandyti garsinius, judančius ir nejudančius žaislus.

Projekto nauda vietos bendruomenei  

Projekto vykdymo laikotarpiu Jonavos krašto medžio drožėjai turės galimybes gilinti profesines kompetencijas,  populiarinti  mūsų krašto medžio drožybos tradiciją. Rajono moksleiviams, mokytojams ir tautodailininkams bus suteikta galimybė geriau pažinti tradicinę Jonavos krašto architektūrą,  medžio skulptūros raidą bei medinės architektūros įvairovę.  Surengtos  kūrybinės dirbtuvės leis praturtinti ugdymo procesą organizuojant veiklas moksleiviams netradicinėse erdvėse. Samulevičių memorialinę  sodybą  papuoš  liaudies meno kūriniai, bus įamžintas čia gyvenusių  menininkų atminimas, sodyba taps dar patrauklesne  jonaviečiams  ir miesto svečiams. Baigiamojo projekto renginio metu spalio mėnesį bus pristatyti video siužetai/pasakojimai, reprezentuojantys Jonavos krašto kryždirbystės ir dievdirbystės tradiciją, aktualizuojantys vietos kultūrinį, istorinį palikimą.

Jonavos r. savivaldybės kultūros centro Krašto muziejaus edukatorė Rasa Kulytė-Libienė

LTK Logotipas1                  Jonavos r savivaldybė