Paskelbtas Miesto naujienos

Nustatyti nekilnojamojo turto mokesčių tarifai

Antradienis, 04 June 2019 08:59 Parašė 

Praėjusį ketvirtadienį vykusio savivaldybės tarybos posėdžio metu buvo patikslintas rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto pajamų planas. Nutarta padidinti pajamų planą valstybės biudžeto dotacija 1798010 Eur, iš jų: 1623500 Eur – vietinės reikšmės keliams tiesti, taisyti (remontuoti), rekonstruoti, prižiūrėti, saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, šiems keliams inventorizuoti ir 174510 Eur – pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti. Nutarta sumažinti pajamų planą dotacija iš Europos Sąjungos paramos lėšų 416300 Eur; padidinti pajamų planą lėšomis, gautomis kaip želdinių atkuriamosios vertės kompensacija, 9400 Eur; išlaidoms paskirti 166476 Eur iš metų pradžios lėšų likučio; taip pat patikslinti rajono savivaldybės biudžeto asignavimus.

Savivaldybės tarybos sprendimu 2020 metams nustatyti žemės mokesčio tarifai (procentais nuo žemės mokestinės vertės): žemės ūkio paskirties žemei (kodas 610,611,612) – 1; miškų ūkio paskirties (ne miško) žemei (kodas 710) – 1; konservacinei žemei (kodas 810) – 0,1; vandens ūkio žemei (kodas 820) – 1; kitos paskirties žemei (kodas 940, 952, 970, 992, 995)  pagal naudojimo būdus (gyvenamųjų teritorijų, vienbučių, dvibučių ir daugiabučių gyvenamųjų pastatų teritorijų (kodai 314, 330, 331 ir kt.) – 0,75; visuomeninės paskirties teritorijų (kodas 315) – 0,1; pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijų (kodas 316) – 1; komercinės paskirties objektų teritorijų (kodas 317) -1; inžinerinės infrastruktūros teritorijų (kodas 318) – 1; rekreacinių teritorijų (kodas 319) –1; naudingųjų iškasenų teritorijų (kodas 321) – 4; susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių ir komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijų (kodai 332, 333) – 0,75; kitų naudojimo būdų teritorijų –1); nenaudojamai, apleistai žemei – 4.

Iš žemės mokesčio 2018 metais į savivaldybės biudžetą surinkta 605,8 tūkst. Eur pajamų. 

Tarybos sprendimu nustatyti Jonavos r. savivaldybės teritorijoje žemės savininkams – fiziniams asmenims, kurių šeimose mokestinio laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų ir kuriems nustatytas 0-40 procentų darbingumo lygis arba kurie yra sukakę senatvės pensijos amžių ar yra nepilnamečiai, priklausančių žemės sklypų neapmokestinamieji  dydžiai (kaimo vietovėje – 3,25 ha, mieste  –  0,15 ha). Nutarta netaikyti nustatytų lengvatų sklypams, kuriuose yra apleistos žemės plotų.

Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis, dėl Jonavos r. savivaldybės tarybos nustatytų žemės mokesčio lengvatų 2018 metais į savivaldybės biudžetą negauta 169,2

tūkst. Eur pajamų, iš jų 76,4 tūkst. Eur – iš žemės ūkio paskirties žemės savininkų ir 87,6 tūkst.  Eur – iš gyvenamųjų teritorijų bei gyvenamųjų pastatų teritorijų savininkų.

Savivaldybės taryba nusprendė nustatyti 2020 metams nekilnojamojo turto mokesčio tarifus (procentais nuo nekilnojamojo turto mokestinės vertės): 1. komercinio naudojimo (administracinės, maitinimo, paslaugų, prekybos, viešbučių, poilsio, gydymo, kultūros, mokslo ir sporto), gyvenamosios, sodų, garažų ir pagalbinio ūkio paskirties nekilnojamojo

turto, vertinamo pagal NTMĮ 9 str. 2 d. 1, 2 p., – 0,7 (išskyrus nekilnojamojo turto, nurodyto sprendimo 3 punkte); 2. kito 1 punkte nenurodyto nekilnojamojo turto, vertinamo pagal NTMĮ 9

str. 2 d. 3, 4 p., –  0,4 (išskyrus nekilnojamojo turto, nurodyto sprendimo 3 punkte); 3. nekilnojamojo turto, kuris yra nenaudojamas arba naudojamas ne pagal paskirtį, apleistas ir

neprižiūrimas, – 3. Iš nekilnojamojo turto mokesčio 2018 metais į savivaldybės biudžetą surinkta 494,5 tūkst. Eur pajamų.  

"Alio Jonava" inf.