Paskelbtas Miesto naujienos

Inauguruotas Jonavos rajono savivaldybės meras bei slaptu balsavimu išrinktas vicemeras

Penktadienis, 26 May 2017 07:36 Parašė 

Ketvirtadienį prisiekė ir vykdyti įgaliojimus pradėjo meras Eugenijus Sabutis. Už Lietuvos socialdemokratų partijos kandidatą balsavo 77,49 proc. prie balsadėžių atėjusių Jonavos rajono gyventojų.

Merą sveikino Vyriausybės atstovė Kauno apskrityje Inesa Klimaitė-Mašalienė, kolegos tarybos nariai, įstaigų vadovai, linkėdami išgirsti visus rajono gyventojus, atstovauti jiems, jų interesams. Savo ruožtu E. Sabutis padėkojo už pasitikėjimą, sveikinimus ir linkėjimus, taip pat pasveikino naująjį tarybos narį Rolandą Skują. 

Rajono tarybos posėdyje, atsižvelgus į Jonavos rajono savivaldybės mero siūlymą, slaptu balsavimu buvo renkamas mero pavaduotojas. Kandidatu siūlytas tarybos narys, Miesto reikalų komiteto ir Saugaus eismo komisijos pirmininkas, aktyviai dirbantis su jaunimu, dalyvaujantis labdaros fondų veikloje, dirbęs verslo srityje Erlandas Andrejevas.

Suskaičiavus balsus („už“ –21, „prieš“ – 2; posėdyje dalyvavo 23 rajono tarybos nariai), mero pavaduotoju nuo 2017 m. gegužės 26 d. Savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui paskirtas E. Andrejevas.

Sprendimui „Dėl Jonavos rajono savivaldybės mero pavaduotojo paskyrimo“ pritarta vienbalsiai.

Karolina VIČIŪTĖ

RAMANAUSKO nuotr.