Paskelbtas Renginiai

Drakono sutiktuvės prie „Jonapolio“ židinio

Ketvirtadienis, 11 January 2024 16:54 Parašė 

Dylant kalendoriams, daugelis kolektyvų susirenka į metų palydas ir Naujųjų sutiktuves. Tokių sueigų metu apžvelgiami pasiekti veiklos rezultatai, aptariami artimiausieji planai, pasikeičiama dovanėlėmis ir linkėjimais. Sausio 5-ąją į šventinį renginį susirinko ir Jonavos rajono poezijos klubo „Šaltinis“ nariai, pakviesti naujosios sambūrio pirmininkės Galinos Plytnikienės. Naujų metų sutikimo šventė vyko Virginijaus Vizbaro vadovaujamo „Jonapolio“ viešbučio erdvioje salėje.

Klubo vadovės kvietime buvo prašoma su „savimi atsinešti gerą nuotaiką ir pluoštą eilėraščių“. Nors tądien už lango pūtė žvarbokas vėjas ir gausiai snigo, salėje suspragsėjęs paties šeimininko uždegtas židinys kiekvieno sielą pripildė nuoširdaus žavesio kūrėjų bendryste. V. Vizbaras pasidalijo mintimis apie salės interjero sukūrimą, apie Žibinčių, kurį sukūrė jonavietis menininkas Andrius Šukutis. „Jonapolis“ yra senamiesčio teritorijoje, Sodų g., kurioje temstant žibintus uždegdavo, o auštant užgesindavo žibintininkas. Tad Žibinčiaus skulptūra, sauganti pastatą,  yra miesto istorijos akcentas, susijęs su šių dienų aktualijomis.

Kovo mėnesį garbų jubiliejų minėsiantis Mykolas Kručas atmintinai deklamavo humoristinius eilėraščius ir šmaikščią humoreską, pasidalijo ilgaamžiškumo paslaptimis, papasakojo apie pastangas, kurių prireikė konkursuose, siekiant Lietuvos pasakoriaus titulo. Savo kūrybą skaitė Valentina Kašauskienė, Ingrida Gedvilienė, Albina Jefimenko, G. Plytnikienė. Vytautas Riaubiškis susirinkusiems Jonavos kūrėjams priminė Maironio poemą „Čičinskas“, Panevėžio tarme papasakojo jaunystėje patirtų šmaikščių išgyvenimų. Jolanta Dedelienė dėkojo „Jonapolio“ šeimininkui už bičiulystę ir dėmesį menui, vylėsi, kad jo nutapyti paveikslai papuoš viešbučio vidines erdves.

Vilius Plytnikas, iš rankų nepaleisdamas gitaros, dainavo dainas pagal šaltiniečių eiles, o nuo lapkričio klubui vadovaujanti jo sutuoktinė Galina kiekvienam šventės dalyviui padovanojo po suvenyrą, priminsiantį apie 2024-ųjų sutikimą. O kadangi šventė vyko pirmininkės Gimtadienio išvakarėse, ta proga susirinkusieji jai įteikė gėlių. Nepastebėtas „nepraslydo“ ir Vytauto vardadienis, kurį minėjo šmaikštuolis V. Riaubiškis. Vytautinių dieną – gėlių puokštė padovanota ir jam.  

 Vietos kūrėjams 2023-ieji baigėsi netektimi – gruodžio 26-ąją Amžinybė pasišaukė aktyvų bičiulį Albiną Pavasarį. Keletą šio kūrėjo eilėraščių perskaitė V. Plytnikas, jo atminimas pagerbtas tylos minute. Ateinantį vasarį Albinui būtų sukakę 70-imt, tad šaltiniečiai planuoja surengti jo Jubiliejui skirtą prisiminimų vakarą.

Kasdienybė, kurdama naujus planus, įsibėgėja su nauja jėga. Dėkojame „A grupės“ direktoriui, „Jonapolio“ savininkui V. Vizbarui už draugiškumą ir paramą rajono poezijos klubui „Šaltinis“. Nuo šiol, gavę jo sutikimą, šį verslo pasaulio atstovą, menininką Virginijų vadiname klubo globėju. Ačiū jam.

Irena Nagulevičienė,

„Šaltinio“ klubo Garbės pirmininkė