Paskelbtas Rajono naujienos

Upninkai praranda patrauklumą, arba Grįžimas į praeitį

Ketvirtadienis, 14 December 2023 16:42 Parašė 

Kalėdų laukimą ir šventinę nuotaiką Upninkų kultūros centro vadovams ir mėgėjų meno kolektyvams apkartino žinia apie pastato, kuriame daugiau nei 30 metų virė kultūrinis gyvenimas, pardavimą. Savivaldybės administracijai paskelbus trečią aukcioną, atsirado pirkėjas, ketinantis šioje erdvėje atidaryti socialinės globos namus. 

Redakcijos žiniomis, vietos kultūrininkai dar šiemet turėtų atlaisvinti kabinetus ir išsikraustyti į jiems skirtas patalpas „Lietavos“ pagrindinės mokyklos Upninkų skyriuje (buvusioje Upninkų pagrindinėje mokykloje).

Trečias kartas nemelavo

„Jonavos r. sav. administracija skelbia pakartotinį nekilnojamojo turto pardavimo pakartotinį viešąjį aukcioną. Parduodamas turtas: administracinis pastatas (bendras plotas 1131,14 kv. m) ir pastatas – klubas (bendras plotas 1659,70 kv. m) su jiems priskirtu 1,6228 ha ploto žemės sklypu, esantys Jaunystės g. 8, Upninkų k., Upninkų sen., Jonavos r. Pradinė pardavimo kaina 100 800 Eur”.

Tokio  turinio skelbimas, patalpintas VĮ Registrų centro administruojamoje specialiojoje svetainėje, patraukė integralios medicinos centro dėmesį. Pirkėjas, sumokėjęs nurodytą sumą, jau pasirašė pirkimo-pardavimo sutartis ir yra pripažintas statinių šeimininku.

Apie parduodamą pastatą Upninkų gyvenvietėje pradėta skelbti prieš kelerius metus. Pirmojo aukciono metu pradinė kaina siekė 124 tūkst. eurų, tačiau neatsirado nė vieno pirkėjo. Pakartotinėse varžytinėse kaina sumažinta iki 112 tūkst. eurų, tačiau ir tada aukcionas sėkmės neatnešė. Trečias kartas nemelavo – kompleksą pavyko parduoti, tegul ir už mažesnę kainą.  

Pasak Upninkų seniūnės Lolitos Nekrošienės, kultūros darbuotojams skirtos patalpos buvusioje pagrindinėje mokykloje,  „Lietavos“ pagrindinės mokyklos Upninkų skyriuje, kuriame mokosi pradinių klasių mokiniai. Jos nuomone, neturėtų kilti problemų dėl darbo. Tiesa, kultūrai skirti kabinetai yra antrame aukšte, tačiau viduje labai šilta, jauku ir malonu.

„Nematau didelės problemos. Gal tokie pasikeitimai darbuotojus ir erzina, bet, sakykite, kaip reikėjo išlaikyti tokį didžiulį, beveik tuščią pastatą? Juk didžioji jo dalis visiškai nenaudojama, aktų salėje, kurioje telpa apie 300 žiūrovų, jau daug metų jokie renginiai nebevyksta. Kultūros centro kolektyvai repetuodavo ir renginius organizuodavo tik nedidelėje dalyje viso korpuso. Parduodant aukcione neatskirsi juk tų dviejų ar trijų kabinetų, kad liktų kultūrai. Mano manymu, ir mokykloje kolektyvai puikiai dirbs. O jeigu reikės patalpų inventoriui pasidėti ar padėti perkraustyti baldus, dekoracijas, rūbus, kita, nepaliksime moterų nuošalyje, pagelbėsime. Jei trūks patalpų visam turtui susidėti, ieškosime”, – aiškina L. Nekrošienė.

Bandoma susitarti su savininkais

Jonavos kultūros centro direktorius Sergejus Jefimenka pripažįsta, kad, pardavus pastatą, iškilo problemų dėl pačių darbuotojų pozicijos. Anot jo, kolektyvus lankančios moterys pokyčių nenori, o Upninkų filialui vadovaujanti Kristina Krikščiūnienė pasirengusi ant stalo dėti prašymą ir visiškai pasitraukti iš darbo.

„Vadovė žada išeiti ir ketina dirbti tik tol, kol bus leidžiama likti parduotame pastate. Dabar deramės su pirkėju ir prašome, kad tose patalpose kol kas leistų gyvuoti kultūrai“, – pasakoja S. Jefimenka.

Kompleksą su žeme įsigijęs integralios medicinos centras dar turės pertvarkyti vidaus kabinetus ir sales pagal socialinės globos namams keliamus reikalavimus. Mūsų žiniomis, remontas turėtų prasidėti maždaug po metų, o naujos paskirties veikla turėtų pajudėti dar vėliau, gal po kokių poros metų.

„Sutartis jau pasirašyta, lyg ir turėtume persikraustyti į kitas patalpas. Bet bandome susitarti su savininkais, kad atidėtų išsikraustymą iki planuojamo  remonto pradžios. Juk ir sienoms geriau, kai jaučia gyvybę, prasideda žiema, vis tiek pastatui reikia šilumos. Gal pavyks bent kokiam pusmečiui nukelti iškraustymą? Manau, mokykloje kolektyvams   bus geros sąlygos dirbti, gaila tik, kad moterys nenori ir nepripažįsta pokyčių“, – mintimis dalijasi JKC direktorius.

Veikla nesutriks

Rajono Savivaldybės vicemerės Birutės Gailienės teigimu, nors  pastatas parduotas, tačiau naujas savininkas geranoriškas ir, kol pats nepradėjo savo sumanytos veiklos, niekur neišvaro darbuotojų, nesiekia, kad sutriktų  kultūrinis gyvenimas.

„Taip, Upninkų kultūros centrui anksčiau ar vėliau teks persikelti kitur – tam numatytas „Lietavos“ pagrindinės mokyklos Upninkų skyrius. Tiek vietos seniūnė, tiek Kultūros centras, tiek mokykla bendradarbiauja, kad kultūrinei veiklai vykti mokyklos pastate būtų visos sąlygos. Nelengva keisti įpročius – tai natūralu. Žmonės per daugelį metų buvo įpratę susiburti vienoje vietoje, todėl telktis kitur iš pradžių gali būti neįprasta. Tačiau užvis svarbiausia, kad niekas neketina mažinti veiklos apimčių – nėra mažinami darbuotojų etatai, mano galva, sąlygos darbui ir veiklai nėra bloginamos, priešingai – gerinamos. Nemanau, kad reikia prisirišti prie pastato – juk ne jis sukuria veiklą, veiklą kuria žmonės. O jiems, kaip jau ir minėjau, bus sudarytos orios ir tinkamos sąlygos kūrybiniams sumanymams vystyti ir įgyvendinti“, – situaciją komentuoja mero pavaduotoja B. Gailienė.

Darbuotojų nerimas

Beveik tris dešimtmečius Upninkų kultūros centrui vadovaujanti K. Krikščiūnienė sako ne kartą girdėjusi kalbas apie planuojamą pastato pardavimą. Tačiau buvo sunku patikėti, kad atsiras potencialus pirkėjas. Anot vadovės, teko girdėti pastebėjimų, kad, pardavus patalpas, galbūt naujasis šeimininkas leis ir toliau tose pačiose erdvėse vykdyti kultūrinę veiklą. Bet išėjo taip, kaip išėjo.

„Mes nebijome darbo ir kitose patalpose. Tačiau per visus pastaruosius dešimtmečius prikaupėme tiek įvairiausių dekoracijų, kad nežinau, kur jas galima būtų sutalpinti. Būtinai reikia kažkokio atskiro kambario, gal sandėlio. Juk turime ne tik drabužius, bet ir visokiausių senų vežimų, Užgavėnėms skirtų pačių pasidarytų figūrų, įvairių kitokių daiktų. Neišmesime juk jų. O kiek padėkų raštų, suvenyrų, segtuvų su scenarijais, aprašais ir taip toliau. Gal kam nors atrodo, kad pasiėmei sąsiuvinį ir eik į naują vietą dirbti. Tikrai taip nėra. Pusė mano gyvenimo prabėgo šiame korpuse, šiuose kabinetuose, visko čia vyko – ir vaidinimų, ir koncertų, ir šokių. Tiesą sakant, visa siela verkia. Ir ne tik mano, bet ir moterų, kurios dalyvauja kultūrinėje veikloje. Labai negera širdyje, graudu“, – neslepia apmaudo K. Krikščiūnienė.

Šiuo metu Upninkų filiale dirba dvi kūrybinės darbuotojos – renginių organizatorė K. Krikščiūnienė ir meno vadovė Laima Dobrovolskienė. Iki šiol kultūros namai puoselėjo mėgėjų meną, rengė teminius vakarus, tenkino bendruomenės poreikius –  plėtojo edukacinę pramoginę veiklą, palaikė glaudžius ryšius ne tik su Jonavos, bet ir kitų rajonų kultūros centrais, vietoje veikiančiomis įstaigomis bei visuomeninėmis organizacijomis. KC patalpose jaunimas turėjo galimybę aktyviai leisti laisvalaikį, nes čia yra atletinės gimnastikos įranga.

Upninkų mėgėjų meno kolektyvai kasmet dalyvauja Joninių šventėje, įvairiomis parodomis, koncertais palydi vasarą renginiu „Lik sveika, vasara“, o rajone garsėja įdomia, tradicine tapusia  Mykolinių švente. Upninkiečiai ir kitų seniūnijos kaimų gyventojai žinojo, kad, atėjus Užgavėnėms ar Trims karaliams, į kiemą gali užsukti triukšmingi persirengėliai ar orūs, barzdoti karaliai. Upninkų kultūrą puoselėja armonikierės  L. Dobrovolskienė ir Sandra Varžaitytė, folkloro ansamblis „Letaukėla“, skambiomis dainomis veiklą papildo moterų vokalinis ansamblis. Šiemet  ant Mažųjų Žinėnų piliakalnio surengtame sutartinių festivalyje „Sutarysma“ Upninkų kultūros centro moterys puikiai atliko kelias sutartines, tuo nustebindamos net ir šių dainų žanro specialistus.

„Dirbome kaip sugebėjome, bet šiuose namuose niekada nebuvo tylu. Todėl ir liūdna, kad netekome savo patalpų, kur atrodė, net pačios sienos šildo“, – sako K. Krikščiūnienė, pridurdama, kad dabartinė kultūros situacija Upninkuose primena buvusios santvarkos politiką.

Faktai iš praeities

Pokario metais kultūrinio gyvenimo centru buvo vietos aštuonmetė mokykla, o šiltuoju sezonu atgimdavo vaidinimai klojimuose. 1955-aisiais pradėjus veikti Gudonių kaimo bibliotekai Stefanijos Rajeckienės privačiame name, bibliotekos vedėja Zuzana Mockienė subūrė etnografinį ansamblį, kuris rajone užėmė pirmą vietą, organizavo įvairius kultūrinius renginius, atitikusius to laikmečio dvasią.

1961–1962 metais kultūros namai įsikūrė Aukštakaimio kaime, Jono Palaimos name. Pirmuoju kultūros namų direktoriumi tapo šeimininko sūnus Jonas. Po metų kultūrinė veikla, kuriai iki 1980 m. vadovavo Genovaitė Mučinskienė, persikėlė į Juozo Bičkausko sodybą.

Praėjusio šimtmečio septintajame dešimtmetyje prie mokyklos iškilo medinis kultūros namų pastatas, kuriame veikė įvairūs mėgėjų meno kolektyvai, agitbrigada, dramos būrelis. 1984-ųjų žiemą kilęs gaisras sunaikino kultūros namų „medinuką“, tad kultūrininkai buvo priversti naudotis Upninkų tarybinio ūkio kontoros rūsiu. Bet dainos ir muzika nenutilo. Justinas Diržinskas subūrė liaudišką kapelą, kuri vėliau išgarsino Upninkų kraštą visoje Lietuvoje. Iki 1990 metų pavasario kultūros namų direktore dirbo Rimantė Šemetienė, o meno vadove – Janina Palaimienė.

1991-aisiais pastačius naują Upninkų tarybinio ūkio pastatą, jame įsikūrė ūkio kontora,  duris atvėrė erdvūs kultūros namai su 300 vietų sale, parodų ir šokių salėmis. Kultūrinės veiklos vairas buvo patikėtas Liudmilai Gedminienei. Nuo 1996 m. Upninkų KC pradėjo vadovauti K. Krikščiūnenė.

Skubotas sprendimas(?)

2023-ieji – permainų metai, nes kultūros darbuotojai (ir vietos bendruomenė) praranda įprastą ir savą erdvę. Tad kyla klausimas, ar nebuvo galimybės išsaugoti buvusio tarybinio ūkio pastato ir atiduoti jį seniūnijoje veikiančių įstaigų  reikmėms?

Pasak vieno valdžios atstovo, prašiusio neviešinti jo pavardės, prieš kelerius metus, matyt, buvo nueita lengviausiu keliu.
„Tarybinio ūkio jau seniai nebėra, tame pastate buvo įsikūrusi seniūnijos administracija. Tačiau, kiek man yra žinoma, žiemos metu būdavo šalta. Tad tuomečiai seniūnijos vadovai priėmė sprendimą visas įstaigas sukelti į vaikų darželio patalpas. Manau, tikrai būtų buvę racionaliau, jeigu biblioteka, seniūnija, kultūra, kitos įstaigos, gal net ambulatorija veiktų po vienu stogu būtent šiame pastate – viskas vienoje vietoje. Ir gyventojams patogiau, ir kultūrai nekiltų nemalonumų. Gal tada derėjo investuoti į viso komplekso remontą, o ne mesti lėšas vaikų darželio pertvarkai, įrengiant naujus kabinetus ir taip toliau? Juk ir patarlė sako: „Devynis kartus išmatuok, dešimtą – kirpk“. Upninkai – nemaža gyvenvietė, supama nepaprastai gražių gamtos peizažų.  Neseniai ugdymo įstaiga prarado pagrindinės mokyklos statusą ir liko tiktai skyriumi, dabar kultūros namai neteko patalpų. Vietovė, esanti toli nuo rajono centro, praranda patrauklumą. Kokių pokyčių laukti ateityje?“, – samprotauja pašnekovas.

Jo nuomone, skelbiant aukcioną, nebuvo pagalvota apie kultūros likimą Upninkuose. Kitos seniūnijos (Šilų, Šveicarijos, Bukonių), anot valdininko, turi net po du JKC filialus. „Upninkuose išliko filialo pavadinimas. Bet ar jis, veikdamas po svetimu stogu, nepraras tos gilios prasmės ir nebus tik statistinis dėmuo, parodys laikas“, – mintija jis.

Irena BŪTĖNAITĖ