Paskelbtas Miesto naujienos

Rajono tarybos posėdyje

Penktadienis, 24 May 2019 10:26 Parašė 
Administracijos direktorius Valdas Majauskas Administracijos direktorius Valdas Majauskas

Valdo Majausko kandidatūrai pritarta

Prieš paskirdama Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorių, rajono savivaldybės taryba patvirtino Jonavos r. savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo slapto balsavimo biuletenio pavyzdį. Kandidatas į administracijos direktoriaus pareigas buvo vienas, sėkmingai praėjusią kadenciją dirbęs Valdas Majauskas.

Už jį savo balsą iš 24 posėdyje dalyvavusių tarybos narių atidavė 21 rajono tarybos narys, 1 balsavo prieš, 2 biuleteniai – negaliojantys.

Atsižvelgdama į rajono savivaldybės mero teikimą, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos raštą „Dėl informacijos apie Valdą Majauską pateikimo“, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento Asmens patikrinimo išvadą ir į slapto balsavimo rezultatus, Jonavos rajono savivaldybės taryba nusprendė skirti Valdą Majauską Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriumi politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu nuo 2019 m. gegužės 23 d. Jonavos rajono savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui.

Sudarytas kontrolės komitetas

Sudarytas Kontrolės komitetas. Atsižvelgdama į rajono savivaldybės tarybos (opozicijos) siūlymą, rajono savivaldybės tarybos Socialdemokratų frakcijos siūlymą bei į Jonavos r. savivaldybės tarybos narių grupės siūlymą, Jonavos rajono savivaldybės taryba nusprendė sudaryti rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komitetą iš  5  narių: Eugenijus Sabutis – Socialdemokratų frakcijos atstovas, Žilvinas Galimovas – Tarybos narių grupės atstovas; Gintas Jasiulionis – frakcijos „Jonavos kraštas“ atstovas; Arvydas Gasys – Valstiečių ir žaliųjų frakcijos atstovas; Egidijus Sinkevičius – frakcijos „Auganti Jonava“ atstovas (į Kontrolės komitetą turi įeiti vienodas visų savivaldybės tarybos narių frakcijų ir savivaldybės tarybos narių grupės, jeigu ją sudaro ne mažiau kaip 3 savivaldybės tarybos nariai, deleguotų atstovų skaičius).

Rajono savivaldybės tarybos opozicijos siūlymu, Kontrolės komiteto pirmininku paskirtas Gintas Jasiulionis; savivaldybės mero siūlymu, Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotoju paskirtas Eugenijus Sabutis. Šiam sprendimui buvo pritarta vienbalsiai.

Atliks Jonavos ligoninės veiklos auditą

Šiuo metu VšĮ Jonavos ligoninės finansinė situacija nedžiuginanti ir, laikui bėgant, prastėja. Siekiant išsiaiškinti, kokios priežastys tai lėmė ir kaip tokią padėtį suvaldyti, svarstyta galimybė atlikti ligoninės veiklos auditą.

VšĮ Jonavos ligoninės direktoriaus pavaduotojas medicinai, laikinai vykdantis direktoriaus pareigas Vidas Kačiušis pagrindine priežastimi, kuri lėmė neigiamą įstaigos veiklos rezultatą 2018 metais, įvardijo padidėjusias sąnaudas darbo užmokesčiui (atlyginimo padidinimas medicinos ir ne medicinos darbuotojams, minimalios mėnesio algos padidinimas). Pasak ligoninės vadovo, įstaigai, norinčiai užtikrinti reikiamą teikiamų paslaugų mastą, prieinamumą ir kokybę, būtinas pakankamas kvalifikuoto personalo skaičius, o tam didžiausią įtaką turi konkurencingas atlyginimas.             

Savivaldybės taryba nusprendė pavesti Jonavos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai atlikti VšĮ Jonavos ligoninės veiklos auditą. Savivaldybės kontrolierė Jolanta  Stuckaitė įpareigota iki š. m. birželio 28 d. pateikti atlikto audito išvadą.

„Alio Jonavos“ inf.