Paskelbtas Miesto naujienos

Pasirašyta Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčios modernizavimo finansavimo sutartis

Ketvirtadienis, 31 January 2019 12:57 Parašė 

Jonavos rajono savivaldybės administracija kartu su Šv. apaštalo Jokūbo parapija pasirašė projekto „Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčios modernizavimas ir aktualizavimas“ finansavimo sutartį.

Projekto tikslas – populiarinti Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčią kaip kultūros paveldo objektą, pritraukti didesnius religinių apeigų ir kultūrinių renginių lankytojų srautus.

Pagrindinė projekto problema – prasta Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčios, kuri yra kultūros paveldo objektas, būklė nesudaro palankių, pakankamų sąlygų populiarinti bažnyčią kaip kultūros paveldo objektą, taip pat reprezentuoti Jonavos miesto ir krašto istoriją, siekiant sukurti papildomus (naujus) lankytojų srautus. Bažnyčios pastato fasadas, stogas, langai ir durys yra susidėvėję ir galintys prarasti savo vertingąsias savybes. Dėl susidariusios situacijos sakralinių apeigų dalyviai ir kultūrinių renginių lankytojai negauna kokybiškų paslaugų, neturi tinkamų sąlygų susipažinti su bažnyčia kaip su kultūros paveldo objektu.

Projekto metu bažnyčioje bus atlikti tvarkomieji paveldosaugos ir paprastojo remonto darbai. Įgyvendintas projektas sudarys palankesnes Šv. apaštalo Jokūbo parapijos galimybes populiarinti bažnyčios vertingąsias savybes, bus vykdomos viešos religinės apeigos (mišios, krikštynos, santuokos), teikiamos edukacinės, įvairių renginių, bendruomenės susibūrimų, parodų, muziejinės, ekskursinės paslaugos.

Bendra projekto vertė yra 294 167,49 Eur, iš jų Europos Sąjungos lėšos (Europos regioninės plėtros fondas) – 188 267,20 Eur, Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo parapijos lėšos – 47 066,80 Eur ir Jonavos rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 58 833,49 Eur. Projekto įgyvendinimo pabaiga planuojama 2020 m. lapkričio 30 d.

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus inf.