Paskelbtas Renginiai

Skarulių muzikos festivalis prasidėjo su gausiomis publikos ovacijomis

Pirmadienis, 30 July 2018 13:59 Parašė 

Paskutinysis liepos mėnesio sekmadienis Jonavos rajone tapo svarbia diena šio krašto muzikos mylėtojams, šie, nepabūgę vasaros kaitros, būriavosi prie Skarulių bažnyčios dar gerokai prieš Šv. Mišias. Tądien vyko net dvi iškilmingos šventės – tradiciniai Šv. Onos atlaidai bei antrojo tarptautinio Skarulių muzikos festivalio atidarymo renginys. Šv. Mišias aukojo prieš savaitę į Kauno Šančių parapiją perkeltas buvęs ilgametis Jonavos dekanas bei Skarulių parapijos klebonas kun. Audrius Mikitiukas, sujaudinęs visus prasmingu pamokslu bei neblėstančiu subtiliu humoro jausmu. Šv. Mišių metu giesmes nepriekaištingu grigalinio giedojimo stiliumi atliko Vilniaus Dievo gailestingumo šventovės ansamblis, sulaukęs gausių padėkos aplodismentų bei padėkos žodžių pasibaigus Šv. Mišioms.

Antrojoje renginio dalyje skambėjo visame pasaulyje koncertuojančio, Lietuvoje akordeono renesansą sukėlusio jaunojo menininko Martyno Levickio koncertas, skambėjo paties atlikėjo sukurti kūriniai, kuriuos papildė lietuvių liaudies dainų motyvai bei pasaulio klasikų kurtos visiems žinomos melodijos. Tiek sausakimšoje bažnyčioje, tiek ir lauke ant specialiai pastatytų suoliukų koncerto klausę festivalio lankytojai negailėjo aplodismentų garsiajam akordeonistui, muzikuoti pradėjusiam nuo ankstyvos vaikystės, trejų metų. Koncerto pabaigoje publika plojo atsistojusi, sužavėta Martyno Levicko meistriškumo, kuomet kun. Audriaus Mikitiuko paprašytas, jis ekspromtu sugrojo linksmiausią melodiją, kurią tik moka. Skarulių bažnyčios skliautai buvo pripildyti ne tik muzikos garsų, bet ir pačių šilčiausių emocijų, kurias spinduliavo susirinkusieji.

Koncertui pasibaigus, nuaidėjo Jonavos rajono savivaldybės, Skaruliečių bendruomenės sveikinimai. Susirinkusieji dėkojo festivalio organizatoriams Sigitai ir Liudui Mikalauskams už gražią idėją bei jos tąsą, atlikėjams už suteiktą atgaivą karštą vasaros popietę, rėmėjams bei Šv. Mišias aukojusiems kunigams. Visi atsisveikino iki rugpjūčio 12 dienos, kuomet numatytas antrasis Skarulių muzikos festivalio renginys – ŠV. Mišiose giedos festivalio meno vadovas Liudas Mikalauskas, po Šv. Mišių skambės koncertas „Giesmės iš už Atlanto“ su viešnia iš JAV, operos primadona Nida Grigalavičiūte bei jai akompanuojančiu talentinguoju maestro Vytautu Lukočiumi. Tradiciškai renginio dieną 11 val. autobusas nuo Šv. Apaštalo Jokūbo parapijos nuveš tikinčiuosius į koncerto vietą ir atgal.

Paskutinysis liepos mėnesio sekmadienis Jonavos rajone tapo svarbia diena šio krašto muzikos mylėtojams, kurie, nepabūgę vasaros kaitros, būriavosi prie Skarulių bažnyčios dar gerokai prieš šv. Mišias. Tądien vyko net dvi iškilmingos šventės – tradiciniai Šv. Onos atlaidai ir antrojo tarptautinio Skarulių muzikos festivalio atidarymo renginys. Šv. Mišias aukojo prieš savaitę į Kauno Šančių parapiją perkeltas buvęs ilgametis Jonavos dekanas ir Skarulių parapijos klebonas kun. Audrius Mikitiukas, sujaudinęs visus prasmingu pamokslu ir neblėstančiu subtiliu humoro jausmu. Šv. Mišių metu giesmes nepriekaištingu grigalinio giedojimo stiliumi atliko Vilniaus Dievo gailestingumo šventovės ansamblis, sulaukęs gausių plojimų ir padėkos žodžių pasibaigus šv. Mišioms.

Antrojoje renginio dalyje koncertą dovanojo visame pasaulyje koncertuojantis, Lietuvoje akordeono renesansą sukėlęs jaunasis menininkas Martynas Levickis, skambėjo paties atlikėjo sukurti kūriniai, kuriuos papildė lietuvių liaudies dainų motyvai ir pasaulio klasikų kurtos visiems žinomos melodijos. Tiek sausakimšoje bažnyčioje, tiek ir lauke ant specialiai pastatytų suoliukų koncerto klausę festivalio lankytojai negailėjo plojimų garsiajam akordeonininkui, muzikuoti pradėjusiam nuo ankstyvos vaikystės, trejų metų. Koncerto pabaigoje publika plojo atsistojusi, sužavėta Martyno meistriškumo, kuomet, kun. A. Mikitiuko paprašytas, jis ekspromtu sugrojo linksmiausią melodiją, kurią tik moka. Skarulių bažnyčios skliautai buvo pripildyti ne tik muzikos garsų, bet ir pačių šilčiausių emocijų, kurias spinduliavo susirinkusieji.

Koncertui pasibaigus, nuaidėjo Jonavos rajono savivaldybės, skaruliečių bendruomenės sveikinimai. Susirinkusieji dėkojo festivalio organizatoriams Sigitai ir Liudui Mikalauskams už gražią idėją ir jos tąsą, atlikėjams – už suteiktą atgaivą karštą vasaros popietę, rėmėjams ir šv. Mišias aukojusiems kunigams. Visi atsisveikino iki rugpjūčio 12-osios, kuomet numatytas antrasis Skarulių muzikos festivalio renginys – šv. Mišiose giedos festivalio meno vadovas L. Mikalauskas, po šv. Mišių koncertą „Giesmės iš už Atlanto“ dovanos viešnia iš JAV, operos primadona Nida Grigalavičiūte ir jai akompanuojantis talentingasis maestro Vytautas Lukočius. Tradiciškai renginio dieną 11 val. autobusas nuo Šv. apaštalo Jokūbo parapijos nuveš tikinčiuosius į koncerto vietą ir atgal.

Sigita MIKALAUSKIENĖ

VšĮ „Liudo Mikalausko koncertai“ direktorė