Paskelbtas Renginiai

Neformalus kūrėjų sambūris

Antradienis, 20 June 2017 12:56 Parašė 

Jonavos viešojoje bibliotekoje įvyko pirmasis neformalios literatų organizacijos, pavadintos „Mirusiųjų poetų draugija“, susitikimas su poezijos bičiuliais.

Kaip teigia idėjos autorius literatūrologas dr. Ramūnas Čičelis, keistokas šio sambūrio pavadinimas nieko bendro neturi nei su mistika, nei su fiziologine kūrėjų baigtimi. Taip vadinosi prieš keletą dešimtmečių JAV sukurtas filmas, kuriame vienos gimnazijos mokiniai, įkvėpti mokytojo, tikro poezijos fanatiko, užsimoja atgaivinti savo krašto kūrėjų vardus, įvertinti jų palikimą.

Susitikimo bibliotekoje metu parodyta R. Čičelio ir austrų avangardinio kino atstovo Floriano Gruberio filmo „Kelionės laivu dienoraštis“ viena dalis – „Nereikšmingumo reikšmingumas“, pasidalyta šiuolaikinės poezijos įžvalgomis, jos misija įvairių laikų sandūrose. Antai dar XIX a. pab.–XX a. pr. vokiečių poetas R. M. Rilkė buvo pastebėjęs: „Poetas suvienija pasaulį, kuris visas griūva.“

Idėjos bendraautoriai Mindaugas Švėgžda ir Marius Glinskas paskaitė savo eilių, o R. Čičelis atvertė savo netrukus pasirodysiančios knygos rankraščius. Renginyje išreikšta viltis, kad Jonavos kraštas ir dabar užaugins ne vieną savitą, brandžių literatūrinių tekstų autorių, o naujoji organizacija ateityje ne tik savo pavadinimu pritrauks naujų vardų.

Milda UŽKURYTĖ

Web Analytics