Paskelbtas Renginiai

Jonavos KPPAR filiale 2024-2028 metų kadencijai išrinkta nauja taryba ir jos pirmininkas

Ketvirtadienis, 11 April 2024 12:13 Parašė 

Šių metų balandžio 10 dieną Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Jonavos filialo nariai rinkosi į ataskaitinį susirinkimą, kurio metu patvirtino Jonavos filialo veiklos ataskaitą už 2023 metus, aptarė ketverių metų kadencijos darbo rezultatus, išklausė tarybos narių pranešimų bei išsirinko naują filialo tarybą bei jos pirmininką 2024-2028 metų kadencijai. Susirinkime dalyvavo bei sveikinimo kalbą jonaviečiams verslininkams skyrė Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas Zigmantas Dargevičius.

Daugumos narių pritarimu, Jonavos filialo tarybos pirmininku perrinktas UAB „Baldai jums“ generalinis direktorius Alfonsas Meškauskas.

Naujos filialo tarybos nariais išrinkti: Aušra Matiukienė, AB „Achema“ LEP Personalo ir bendrųjų reikalų direktorė, Tomas Krejaras, UAB „Achempak“ direktorius, Edmundas Mulokas, UAB „Jonavos paslaugos“ direktorius, Lina Astrauskė, MB „Ileka“ direktorė, Kęstutis Macionis, UAB „Salos NT“ direktorius, Virginijus Vizbaras, UAB „A grupė“ direktorius.

Sveikiname naujai išrinktą KPPAR Jonavos filialo tarybą ir pirmininką, linkime sėkmingo bei produktyvaus darbo ateinančius ketverius metus.