Paskelbtas Aktualijos

Darnaus vystymosi (DVT) tikslų įgyvendinimas mokykloje

Penktadienis, 10 November 2023 08:03 Parašė 

Darnus vystymasis -  vienas iš būdų spręsti daugialypes problemas pasaulyje ir Lietuvoje bei pasiekti holistišką augimą. Darnus vystymasis tenkina žmonijos reikmes dabar, neapribodamas ateities kartų galimybių tenkinti savąsias. Jis remiasi trimis pamatinėmis dimensijomis – ekonomikos augimu, visuomenės gerove bei aplinkos kokybe, užtikrinant subalansuotą visų dimensijų vystymą, neprioretizuojant nei vienos kitų dviejų sąskaita.

Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazija, dalyvaudama TŪM programoje ir įgyvendindama UNESCO asocijuotų mokyklų tinklo užduotį, savo mokyklos veikloje šiemet labai didelį dėmesį skiria 12 tikslo “Atsakingas vartojimas ir gamyba” įgyvendinimui. Šis tikslas atkreipia dėmesį į tvarų vartojimą ir gamybą. Gyvenant planetoje su ribotais ištekliais šis tikslas yra itin svarbus siekiant užtikrinti minimalią žalą aplinkai.

Vykdant veiklas, susijusias su atsakingu vartojimu, mokinių taryba pasiūlė mokykloje rinkti depozitą ir už gautas lėšas pirkti maistą beglobiams gyvūnams. Mokinių iniciatyva, minint “Pyragų dieną” pardavus savo iškeptus pyragus, mokiniai pirko maistą, priemones beglobiams gyvūnams.

8b klasės merginos, dalyvavo kasmet organizuojamame "Girls Go Circular" ir Europos Komisijos Švietimo, jaunimo, sporto ir kultūros generalinio direktorato (DG EAC) forume "Moterys ir merginos STEAM srityje". Šių metų moterų ir mergaičių STEAM forume "Girls Go Circular" pakvietė sugalvoti roboto idėją pasirinktai aplinkosaugos problemai spręsti. Norėdamos pristatyti savo idėją, dalyvės  turėjo sukurti roboto prototipą ir pristatyti jį 3 minučių trukmės vaizdo įraše anglų kalba. Iš viso iššūkyje dalyvavo 270 merginų iš 20 Europos šalių! Viena komanda iš kiekvienos šalies kviečiama vykti į Briuselį ir pristatyti savo roboto idėją forume "Moterys ir mergaitės STEM srityje".

Moterų ir merginų STEM forume Lietuvą atstovaus Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazijos mokinės Patricija Zaveckaitė, Goda Škeliovaitė, Luknė Chorošilova (mokytoja Danguolė Lapienienė). Jos sukūrė robotą mokykloms. Šis robotas sprendžia didelio kiekio popieriaus panaudojimo problemą ir jau panaudotą popierių vietoje perdirba į naują, skirtą antriniam naudojimui.

Aldona Gailienė