Paskelbtas Rajono naujienos

Kaimo bibliotekoje apsigyveno katinai ir šventieji

Pirmadienis, 16 August 2021 08:34 Parašė 
J. Baltrimavičiūtė – Listvina (centre). J. Baltrimavičiūtė – Listvina (centre).

Jau kelios savaitės, kai užeiti į Jonavos viešosios bibliotekos Juškonių filialą kviečia mediniai angelai, katinai bei įvairūs šventieji. Čia apsigyveno liaudies meistrės Janinos Baltrimavičiūtės – Listvinos ir tautodailininkės Reditos Narkevičienės iš liepos, drebulės, alksnio išdrožtos skulptūrėlės.

Tarsi įžanga į kitoje patalpoje vos telpantį knygų pasaulį – pasienyje sustoję medinukai. Nesunkiai atspėjama jų misija – neleisti kaimo žmogui užmiršti tradicines vertybes, vis priminti, kas mes esame, kas mus atlydėjo į šį ne vien malonumus žadantį pasaulį. Tokiai misijai kaimo biblioteka – nepamainoma vieta. O kad tradiciniai menai išties domina juškoniečius, ir ne vien juos, bibliotekininkė Danutė Strumilienė įsitikino dar pernai. Tada skaitytojai ypač domėjosi šioje erdvėje iškabintais liaudies meistro Artūro Narkevičiaus šiaudiniais vestuviniais sodais. „Tai vis mūsų krašto kūrėjai, todėl džiugu, kad užsukantieji, ypač vaikai, praplečia savo žinias apie drožybą, įsimena kūrėjų pavardes“,- sako D. Strumilienė.

Ekspozicijoje – sparnuoti J. Listvinos angelai, vaikus sergstinti Šv. Marija, į kelionę išsiruošęs piligrimas, valstietiškais drabužiais apsitaisiusi drožėjos mama, atrodo, čia pat, bibliotekoje, reikiamą knygą susiradęs Šv. Antanas. O kur dar Šv. Pranciškus su savo avelėmis, rūpesčiuose paskendęs rūpintojėlis, iš Dotnuvos ar Paberžės atžingsniuojantis Tėvas Stanislovas...

Žeimietę Reditą traukia realesnis pasaulis, konkretis aplinka. Tačiau ir čia ieškoma ryšio su mitu, istorija, svajone. Štai ant stalo sutupę du katinai, užvertę galvas, rodos, skaičiuoja aukštybėse skraidančius paukštelius, gal žvaigždes. Šalia jų prisėdusi pūstažandė varlė – ko gero, užuomina į pasaką apie varlę karalienę. Redita savi medinius personažus pagražina akrilo dažais, todėl šia ir žiemą, ir vasarą tokie puošnūs, iškilmingi.

J. Listvinos darbai plačiai žinomi tiek mūsų tautodailėje, tiek užsieniuose. O štai R. Narkevičienė savo kelionę į medžio paslaptis pradėjo neseniai, jos darbai toliausiai buvo nukeliavę į Rokiškio krašto muziejų. Kai ką jai „pakuždėjo“ ir tenykštis kryždirbys Lionginas Šepka. Išvydusi pulką jo rankomis išpuoselėtų senovės kareivėlių, išdrožė tokį pat, tik didžiulį, trijų metrų, ir pastatė savo sodyboje.

Marius Glinskas

Artūro Narkevičiaus nuotr