Paskelbtas Renginiai

Paminėta spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena

Pirmadienis, 08 May 2017 10:07 Parašė 

Praėjusį penktadienį Jonavos rajono savivaldybėje tradiciškai paminėta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena. Rajono žiniasklaidos, Viešosios bibliotekos atstovus sveikino laikinai einantis savivaldybės mero pareigas Eugenijus Sabutis.

– Rajono žiniasklaida turi ištikimą skaitytoją, kurį per spaudą gali pasiekti valdžios atstovai. Noriu tikėti, kad jūs jaučiatės esanti laisva žiniasklaida. Kai kuriose šalyse tokios žiniasklaidos nėra. Gal ne visada esame patenkinti, kai mus pakritikuoja, tačiau tai priimu paprastai ir racionaliai: jūsų toks darbas – skleiskite žinias, eikite į visuomenę, atsakinėkite į jai aktualius klausimus, – sakė rajono vadovas.

Profesinės šventės proga žurnalistus, Viešosios bibliotekos vadoves pasveikino administracijos direktorius Valdas Majauskas.

„Lietuvos žinių“ direktorius Laimutis Genys teigė stebįs gyvenimą Jonavoje ne tik žiniasklaidos ar valdžios pasisakymų lygmenyje, bet ir bandąs suvokti bendraudamas su žmonėmis.            

– Mano, kaip pašaliečio, nuostata – mes žiniasklaidoje turėtume mintis dėlioti taip, kad didintume jonaviečių pasididžiavimą savimi, savo miestu. Šito mūsų visuomenei šiandien labai trūksta. Žiniasklaidai linkiu to pozityvumo skelbimo, kad jo būtų daugiau. Mes turime siekti, kad skaitytojas mylėtų, gerbtų savo miestą, tą vietą, kurioje jis gyvena, – sakė „Lietuvos žinių“ direktorius.

Laikraščio „Naujienos“ redaktorė Irena Nagulevičienė  teigė, jog su rajono valdžia bendrauti yra gera: ji visada pasako, kad jei laiko šiandien nėra, tai būtinai atras rytoj, o UAB „Avva“ kabelinės TV redaktorė Vilma Mockienė pasidžiaugė, kad gražiai bendraujama ne tik su valdžios atstovais, bet ir su visais rajono žurnalistais, bibliotekininkais.

Nepamiršti knygos kvietė Viešosios bibliotekos direktorė Skirmutė Gajauskaitė:

– Labai džiugu, kad visi mūsų renginiai atsispindi žiniasklaidoje. Visus pakviesiu kuo dažniau atsiversti knygą. Yra romėnų posakis : „Atversk knygą ir sužinosi, ką kiti mąsto, užversk knygą – ir pats pradėsi mąstyti“. Tad kviečiu kuo dažniau atversti knygą!

Na, o vėliau – tradicinė bendra nuotrauka prisiminti šventę, pokalbiai prie arbatos ar kavos puodelio. Ir kaipgi be šventinio torto?

Karolina VIČIŪTĖ

K. Putelio nuotr.