Paskelbtas Sportas

LTF VK: priimti sprendimai dėl Lietuvos tinklinio čempionatų baigties

Pirmadienis, 20 April 2020 09:24 Parašė 

Praėjusią savaitę Vykdomajame komitete buvo svarstomi klausimai dėl visų amžiaus grupių čempionatų baigties ir Ataskaitinės konferencijos vykdymo. Buvo gauta nemažai nuomonių bei pasiūlymų, kurie buvo susisteminti į tris svarstomus variantus, iš kurių vienas surinko Vykdomojo komiteto narių balsų daugumą ir buvo priimti sprendimai.

Dėl 2019 – 2020 m. Lietuvos Jaunimo, Jaunių, Jaunučių, Vaikų, „Mini“ (toliau U-XX) amžiaus grupių  Lietuvos tinklinio federacijos vykdomų čempionatų baigties

Apsvarsčius visas gautas nuomones ir pasiūlymus dėl čempionatų baigties, Vykdomajame komitete buvo svarstomi trys čempionato baigties variantai:

(1) 2019 – 2020 m. U-XX Lietuvos tinklinio federacijos vykdomų čempionatų nugalėtojus paskelbti vadovaujantis komandų padėtimi turnyro lentelėje 2020 m. kovo 16 dienai.

(2) 2019 – 2020 m. U-XX Lietuvos tinklinio federacijos vykdomų čempionatų vykdymą atidėti iki 2020 m. rugsėjo 1 d.

(3) Nutraukti nuo 2020 m. kovo mėn. 13 dienos visas 2019 – 2020 m. U-XX Lietuvos tinklinio federacijos vykdomas čempionatų varžybas ir:

–  laikyti visus čempionatus neužbaigtais, o čempionatų nuostatuose nurodytus tikslus ir uždavinius išsiaiškinti pajėgiausias komandas – nepasiektais ir neįgyvendintais;

–  laikyti visų įvykusių iki 2020 metų kovo 13 dienos (imtinai) čempionatų rungtynių rezultatus galiojančiais.

5 balsams balsavus už trečiąjį pasiūlymą ir tik 1 balsui už pirmąjį pasiūlymą, balsų dauguma Vykdomajame komitete buvo priimtas sprendimas: visų 2019-2020 m. Lietuvos Jaunimo, Jaunių, Jaunučių, Vaikų, “Mini” tinklinio čempionatų varžybos yra laikomos nutrauktomis  nuo 2020 m. kovo mėn. 13 dienos, čempionatai laikomi neužbaigtais, čempionatų nuostatuose nurodyti tikslai ir uždaviniai išsiaiškinti pajėgiausias komandas – nepasiekti ir neįgyvendinti, tačiau visų įvykusių iki 2020 metų kovo mėn. 13 dienos (imtinai) čempionatų rungtynių rezultatai lieka galiojantys.

Tai reiškia, kad čempionatuose galutinės vietos nėra nustatomos, tačiau rungtynių rezultatai yra galiojantys, tokiu būdu nepaliekant vietos interpretacijoms, kad šie čempionatai iš vis nevyko, o kas buvo stipresnis vykusių rungtynių kontekste, rodo tų rungtynių rezultatai.

Visų 2019 – 2020 m. Lietuvos Jaunimo, Jaunių, Jaunučių, Vaikų, „Mini“ (toliau U-XX) amžiaus grupių  Lietuvos tinklinio federacijos vykdomų čempionatų rungtynių rezultatus, kaip visada, galima rasti Lietuvos tinklinio federacijos interneto svetainėje – www.ltf.lt .

Dėl 2019 – 2020 m. Lietuvos TOP SPORT moterų ir vyrų tinklinio čempionatų baigties

Sprendžiant klausimą dėl Lietuvos TOP SPORT moterų ir vyrų tinklinio čempionatų baigties taip pat buvo svarstomi trys galimi čempionatų baigties variantai.

(1) 2019 – 2020 m. Lietuvos TOP SPORT moterų ir vyrų tinklinio čempionatų nugalėtojus paskelbti vadovaujantis komandų padėtimi turnyro lentelėje 2020 m. kovo 16 dienai.

(2) 2019 – 2020 m. Lietuvos TOP SPORT moterų ir vyrų tinklinio čempionatų vykdymą atidėti iki 2020 m. rugsėjo 1 d.

(3) Nutraukti nuo 2020 m. kovo mėn. 13 dienos visas 2019 – 2020 m. Lietuvos TOP SPORT moterų ir vyrų tinklinio čempionato varžybas ir:

– laikyti čempionatus neužbaigtais, o čempionatų nuostatuose nurodytus tikslus ir uždavinius išsiaiškinti pajėgiausias komandas – nepasiektais ir neįgyvendintais;

–  laikyti visų įvykusių iki 2020 metų kovo mėn. 13 dienos Lietuvos TOP SPORT moterų ir vyrų tinklinio čempionatų rungtynių rezultatus galiojančiais.

Svarstant šį klausimą, taip pat 5 balsams balsavus už trečiąjį pasiūlymą ir tik 1 balsui už pirmąjį pasiūlymą, balsų dauguma Vykdomajame komitete buvo priimtas sprendimas: 2019-2020 m. Lietuvos TOP SPORT vyrų ir moterų tinklinio čempionatų varžybos laikomos nutrauktomis nuo 2020 m. kovo mėn. 13 dienos, čempionatai laikomi neužbaigtais, čempionatų nuostatuose nurodytus tikslai ir uždaviniai išsiaiškinti pajėgiausias komandas – nepasiekti ir neįgyvendinti, tačiau visų įvykusių iki 2020 metų kovo mėn. 13 dienos (imtinai) čempionatų rungtynių rezultatai lieka galiojantys.

Lietuvos tinklinio federacijos generalinis sekretorius Andrius Gaidys atskleidžia, kad nors čempionatai lieka be nugalėtojų, tačiau šio sezono žaidėjai nebus užmiršti: „Situacija nėra eilinė, buvo išklausyta daug nuomonių ir svarstymų dėl visų čempionatų baigties. Sprendimas priimtas daugumai pritariant, kad pagrindinis čempionatų tikslas yra nustatyti pajėgiausias šalies komandas. Tačiau tenka konstatuoti, kad šį sezoną, atsižvelgus į susiklosčiusias aplinkybes dėl šalyje paskelbtos ekstremalios padėties ir paskelbto karantino, to nustatyti nepavyko. Tikimės, kad situacija šalyje pagerės ir rudenį naują sezoną pradėsime naujomis jėgomis, naujomis ambicijomis ir nauju užsidegimu. Tačiau taip pat norėtume, kad 2019-2020 m. TOP SPORT Lietuvos tinklinio čempionato sezonas nenueitų visai užmarštin – žinome, kad dėl patekimo į finalinį etapą žaidėjai kovojo intensyviai ir, nors šį sezoną nugalėtojų neturime, tačiau nenorime palikti žaidėjų visai be įvertinimo”.

Dėl Lietuvos Tinklinio federacijos ataskaitinės konferencijos vykdymo

Vadovaujantis LR Vyriausybės sprendimu pratęsti karantiną Lietuvoje iki š.m. balandžio mėn. 27 d., buvo vienbalsiai nutarta, kad atsižvelgus į LTF ataskaitinės konferencijos darbotvarkėje numatytų klausimų svarbą ir kompleksiškumą, sprendimų priėmimas nuotoliniu būdu neužtikrintų LTF narių diskusijos ir nuomonių išsakymo. Todėl buvo priimtas sprendimas LTF ataskaitinę konferenciją šaukti tuomet, kai šalyje bus atšauktas karantinas ir bus sudarytos visos sąlygos susirinkti LTF nariams. Apie naujai priimtą LTF ataskaitinės konferencijos vykdymo vietą, datą ir laiką LTF nariai bus informuoti atskiru pranešimu.

Parengė GYTIS RAMANAUSKAS

Web Analytics