Paskelbtas Sveikata

SKAITYTOJAS KLAUSIA. Ar kenkia sveikatai?

Pirmadienis, 05 September 2022 08:57 Parašė 

„Alio Jonavai“ paskambino senjorė Violeta P. Ji sakė turinti įprotį išplautas lėkštes, kitus indus iššluostyti popieriniu rankšluosčiu. Jos vyras jai priekaištauja, esą šis popierius pagamintas iš antrinių žaliavų, jame yra cheminių medžiagų, kenkiančių žmogaus sveikatai. „Ar iš tikrųjų yra taip, ar vyras išsigalvoja?“ – klausė moteris.   

Pasak Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėjos Irenos TARAŠKEVIČIENĖS, jeigu virtuviniai popieriniai rankšluosčiai paženklinti kaip skirti sąlyčiui su maistu, jie turi atitikti sveikatos saugos reikalavimus, nustatytus Lietuvos higienos normoje HN 16:2011 „Medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, specialieji sveikatos saugos reikalavimai“.

Minėtoje higienos normoje nustatyti reikalavimai perdirbtam popieriui ir kartonui, skirtam liestis su maistu, atsižvelgiant į maisto produkto tipus, nurodytos regeneruoto popieriaus ir kartono rūšys, kurios negali būti naudojamos kaip pirminė žaliava gaminti popieriui ir kartonui, skirtam liestis su maistu.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistai rekomenduoja vadovautis gamintojo pateikta informacija gaminio etiketėje.

Kristina LUKOŠEVIČIŪTĖ