Paskelbtas Aktualijos

Priminimas piromanams mėgėjams

Penktadienis, 30 December 2016 10:33 Parašė 

Artėja Naujųjų metų šventė. Dažnas nori paįvairinti ją fejerverkais. Tačiau pirotechnikos gaminiai nėra nekalti žaislai, kurie teikia tik džiaugsmą, jie taip pat yra potencialiai pavojingi gaminiai juos naudojantiems ir aplinkiniams žmonėms. Naudojant juos ne pagal paskirtį, nesilaikant instrukcijos, kuri yra ant kiekvieno pirotechnikos gaminio, arba naudojant savadarbius nesertifikuotus gaminius rizikuojama patirti traumų ar nudegimų.

Norėdami išvengti nelaimės nenaudokite pirotechnikos priemonių, kurių pasibaigęs garantinis laikas, yra deformuotos ar akivaizdžiai pažeistos pakuotės, nesinešiokite pirotechnikos priemonių kišenėje. Prieš jas naudodami atidžiai susipažinkite su saugaus naudojimo instrukcija. Fejerverkus iš įpakavimo dėžutės imkite po vieną, uždekite tik lauke ir instrukcijoje nurodytu būdu, o prieš uždegant įpakavimą vėl uždarykite. Uždegdami fejerverką nelaikykite jo rankose. Raketų ir kitų fejerverkų nenukreipkite į žmones, gyvūnus, pastatus, lengvai užsidegančius daiktus, jų skridimo trajektoriją pasirinkite taip, kad raketa, krintantys stulpeliai ar laikikliai nesužeistų žmonių, nepatektų į patalpas. Neleiskite mažiems vaikams žaisti su fejerverkais ir jų atliekomis, sudrausminkite netinkamai su pirotechnika besielgiančius asmenis. Gyvenamųjų namų balkonuose nelaikykite medžiagų, kurios gali užsidegti nuo fejerverkų.

Pirotechnikos priemonių naudojimo taisyklės taip pat draudžia šias priemones naudoti ne pagal paskirtį, apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų. Negalima naudoti pirotechnikos priemonių arčiau kaip 30 m nuo mokyklų, gydymo ir reabilitacijos įstaigų, šarvojimo patalpų.

Gyventojai turėtų žinoti, kad draudžiama naudoti pirotechnikos priemones nuo 22 val. iki 8 val. (išskyrus švenčių dienas, taip pat per masinius pramoginius renginius, kuriuos rengti Savivaldybės taryba yra išdavusi leidimą), kitu teisės aktuose ar Savivaldybės tarybos nustatytu laiku.

Pažeidus civilinių pirotechnikos priemonių įsigijimo ir naudojimo tvarką, gali būti paskirta administracinė nuobauda – įspėjimas arba bauda nuo 14 iki 28 eurų, pakartotiniai tokie patys veiksmai užtraukia baudą nuo 28 iki 57 eurų, pažeidimas, padarytas nepilnamečių nuo 14 iki 16 m., užtraukia įspėjimą arba baudą tėvams ar globėjams nuo 14 iki 28 eurų su civilinių pirotechnikos priemonių konfiskavimu ar be konfiskavimo.

„Alio Jonavos“ inf.