Paskelbtas Miesto naujienos

Mokestis už atliekas Jonavoje - kai kam didės, kai kam mažės

Trečiadienis, 28 December 2016 12:03 Parašė 

Praėjusio Jonavos rajono savivaldybės tarybos posėdžio metu patvirtintos Komunalinių atliekų tvarkymo taisyklės, nustatyta Dvinarės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą dydžio nustatymo metodika bei jos taikymo tvarkos aprašas; dvinarės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžiai.

Dvinarės įmokos (DVĮ) dydis turės būti toks, kad iš atliekų turėtojų surinktomis lėšomis būtų padengtos visos su komunalinių atliekų tvarkymu susijusios sąnaudos. DVĮ dydis visiems Jonavos rajono savivaldybės atliekų turėtojams paskaičiuotas vadovaujantis Vyriausybės nutarimu patvirtintomis atliekų tvarkymo dydžio nustatymo taisyklėmis.

DVĮ susideda iš pastoviosios ir kintamos dedamųjų. Pastovioji dalis – nuo komunalinių atliekų kiekio nepriklausančios sąnaudos (atliekų tvarkymo infrastruktūros objektų, atliekų apdorojimo įrenginių nusidėvėjimo sąnaudos, bendrosios veiklos, administracinės, visuomenės švietimo ir kt. sąnaudos). Kintamąją dalį sudaro atliekų surinkimo ir transportavimo sąnaudos (degalai, tepalai, detalės, inventorius ir pan.), priklausančios nuo atliekų kiekio.

Gyventojams, be jokios abejonės, svarbu, kokios įtakos naujasis mokestis turės jų piniginei.

Iki dabar 50 kv. m butą turintis asmuo mokėjo už vieną kv. m 4,17 eurų, nepriklausomai nuo to, kiek bute gyvena žmonių. Įvedus DVĮ, reikės mokėti pastoviąją įmokos dalį – 2,56 Eur – už vieną nekilnojamojo turto objektą, o kintamoji dalis priklausys nuo registruotų tame bute gyventojų. Jei butas tuščias, reikės mokėti tik pastoviąją dalį, jei gyvena 1 žmogus, –kintamoji dalis sudarys 0,68 Eur, jei 2 – 1,35 Eur, jei 3 – 2,03 Eur, jei 6 – 4,06 Eur, o, sudėjus pastoviąją ir kintamąją dalis – 6,62 Eur. Tad, gyvenant bute vienam žmogui, mokestis mažės, o gyvenant trims ir daugiau – šiek tiek padidės.

Truputį didės atliekų mokestis individualių namų savininkams, nes iki šiol individualių namų gyventojai mokėjo mažiau nei daugiabučių namų, bet žmonės turės galimybę rūšiuoti ir DVĮ kintamoji dalis priklausys nuo konteinerio dydžio bei ištuštinimo dažnio. Įvedus DVĮ, pastovioji dalis bus vienoda ir bute, ir name gyvenančiam žmogui.

Iki šiol individualaus namo savininkas (kai name gyvena nuo 1 iki 6 žmonių ir naudojasi individualiais konteineriais), priklausomai nuo konteinerių dydžio bei ištuštinimo dažnumo, mokėjo nuo 1,60 Eur iki 6,93 Eur. Įvedus DVĮ, visi individualių namų savininkai mokės pastoviąją dalį – 2,56 Eur, o kintamoji dalis priklausys nuo jų nerūšiuotų atliekų kiekio.

Karolina VIČIŪTĖ