Paskelbtas Laisvalaikis

Jaunimo simuliacijos – puikus būdas tobulėti

Ketvirtadienis, 27 October 2016 14:05 Parašė 

Spalio 20–22 d. Varšuvoje vyko Jungtinių Tautų Modelio sesija. Jungtinių Tautų Modelis arba MUNas (iš angl. santrumpos MUN – Model United Nations) – tai akademinė Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) darbo simuliacija ir neformaliojo ugdymo metodas. Dalyviai turi atstovauti JT ambasadoriams, diskutuoti ir bandyti sugalvoti sprendimus konfliktams, kurie bus pateikti simuliacijoje.

Sesijoje Varšuvoje dalyvavo 400 delegatų iš įvairių šalių. Lietuvai atstovavo Jonavos Senamiesčio gimnazijos abiturientas Matas Ažukas.

Pasak jaunuolio, šioje sesijoje aptartos pasaulinės problemos: Europos nestabilumas, Rusijos ir Gruzijos karas, Europos demografijos klausimai, korupcijos grėsmė. Dalyviai mokėsi bendradarbiauti, priimti nutarimus ir pagerinti savo viešojo kalbėjimo gebėjimus, vadovavimo ir problemų sprendimo įgūdžius.

„Vykau į sesiją, nes buvau įsitikinęs, kad ši iniciatyva – tai puiki galimybė išgirsti įvairių šalių nuomonę aktualiais visam pasauliui klausimais, tobulinti žinias diplomatinės komunikacijos srityje, geriau išmokti anglų kalbą, įgyti reikalingos praktikos būsimai karjerai. Renginyje ypač didelis dėmesys skirtas jaunosios kartos saugumo, žmogaus teisių apsaugos, lygybės, ekonomikos ir pasaulio politikos principų suvokimui. Be abejo, nuostabi darbinė atmosfera ir nepaprastas svetingumas buvo jaučiami taip pat“, – pasakojo abiturientas.

M. Ažuko nuomone, šis projektas – tai puiki galimybė jaunam žmogui susitikti su panašių siekių ir interesų turinčiais bendraamžiais, pasidalyti savo nuomone apie dabartinę politinę padėtį pasaulyje, keistis informacija apie technologijų plėtrą ir ekonomiką.

„Alio Jonavos“ inf.