Paskelbtas Renginiai

Baigiamasis projekto „Mokomės įdomiau“ renginys

Antradienis, 25 October 2016 10:22 Parašė 

„Pasiliki tyra, tobula ir išsaugota, Neuždenk svetimybėmis savo veido“, – taip Liudvikas Rėza kreipėsi į mūsų gimtąją lietuvių kalbą. To siekiame ir mes, Jonavos viešosios bibliotekos projekto „Mokomės įdomiau“ komanda.

Spalio 18 d. Viešojoje bibliotekoje vyko informacines technologijas ir lietuvių kalbą siejančio projekto „Mokomės įdomiau“ baigiamasis renginys „Pasiliki tyra, tobula ir išsaugota“. 2015 m. projektui „Bibliotekos pažangai 2“ buvo paruošta paraiška ir laimėtas dalinis finansavimas Jonavos viešosios bibliotekos projektui „Mokomės įdomiau“, kuris skirtas rajono moksleivių lietuvių kalbos stiprinimui. Jis vyko 18 mėn. Projekte dalyvavo 7 mokyklos: Jeronimo Ralio ir Senamiesčio gimnazijos, „Lietavos“ ir Ruklos Jono Stanislausko pagrindinės mokyklos, Žeimių mokykla-daugiafunkcis centras, Suaugusiųjų švietimo centras, Jaunimo mokykla. Renginio pradžioje Viešosios bibliotekos direktorė Skirmutė Gajauskaitė prisipažino, kad 2015 m. birželio mėnesį, kai startavo projektas, buvo nerimo ir abejonių. Tačiau visų projekte dalyvavusių mokytojų ir moksleivių dėka šį sumanymą pavyko įgyvendinti. Ji priminė, kad projekto atidarymo metu prie bibliotekos pasodintas obelaitės sodinukas. Medis simbolizuoja bibliotekų augimą, pažangą, tapimą savarankiškomis tvariomis ir dinamiškomis institucijomis, o jo vaisiai – bibliotekų teikiamą naudą bendruomenei. Ši akcija buvo vykdoma daugelyje bibliotekų, gavusių projekto „Bibliotekos pažangai 2“ finansavimą. S. Gajauskaitė pastebėjo, kad obelaitė nedaug paaugo, o vaisių dar ilgokai reikės laukti, tad ir bibliotekos vykdyto projekto naudą vertinsime vėliau.

Savivaldybės mero pavaduotojas Eugenijus Sabutis akcentavo, kaip svarbu kiekvienam lietuviui gerai mokėti lietuvių kalbą ir apgailestavo, kad ne taip paprasta jos mokytis. Jis pasidžiaugė bibliotekos ir mokyklų bendradarbiavimu.

Projekto vadovė Regina Lukoševičienė apibendrino projekto rezultatus: į projektą įtraukta 340 moksleivių (tai sudaro apie 10 proc. rajono 15–19 m. jaunuolių) ir 27 mokytojai bei bibliotekininkai, organizuota per 100 edukacinių užsiėmimų, o 30 aktyviausių moksleivių apdovanoti ausinukais.

Baigiantis mokslo metams, buvo apklausti 156 projekte dalyvavę moksleiviai, jie pildė anketas. Vėliau atliktas projekto poveikio vertinimo tyrimas. „Džiaugiamės mokytojų ir moksleivių pastangų dėka pagerėjusiais brandos egzaminų rezultatais, tikimės, kad prie to kažkiek prisidėjome ir mes. Pagal Nacionalinio egzaminų centro statistinius duomenis, lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą 2016 m. išlaikė 4,15 proc. rajono moksleivių daugiau nei 2015 m. Moksleivių, kurių rezultatai 36–85 balai, palyginti su 2015 m., padidėjo 6,8 proc.“, – kalbėjo R. Lukoševičienė.

„Biblioteka mums tapo jaukia erdve“, – savo pasisakymą pradėjo Senamiesčio gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė Lina Vaškevičienė. Ji prisiminė, kad praėjusių metų rudenį kai kurie abiturientai pirmą kartą atėjo į biblioteką dėl projekto „Mokomės įdomiau“, lankėsi mokslo metų eigoje. Mokytoja vylėsi, kad ir studijuodami nepamirš bibliotekos. „Motyvuotiems mokiniams egzaminatorius.lt – labai naudingas, ypač žinių kartojimui. O man pačiai pradžioje nebuvo drąsu dirbti su interaktyviąja lenta, o dabar pamokų metu labai jos trūksta“, – atviravo L. Vaškevičienė. Ji džiaugėsi ir tuo, kad pertraukėlių metu bibliotekoje moksleiviai gavo didžiulės bendravimo patirties – jie kartu gėrė arbatą, kalbėjosi. „Norėtųsi, kad tokie projektai tęstųsi ilgiau, nes reikia laiko, kad suvoktume, ko reikia ir kaip galima geriausiai išnaudoti visas mums siūlomas galimybes. Manau, jog tiltas, nutiestas tarp mokyklos ir bibliotekos, labai prasmingas ir kad jis tęsis ir projektui pasibaigus“, – sakė L. Vaškevičienė. Jonavos Senamiesčio gimnazijos direktorė Rita Čiužienė Viešosios bibliotekos direktorei S. Gajauskaitei įteikė padėką „Už suteiktą galimybę gimnazijos baigiamųjų klasių mokiniams pagilinti lietuvių kalbos ir literatūros žinias, mokytis įdomiau ir svetingą priėmimą“.

Ruklos Jono Stanislausko pagrindinės mokyklos direktorius Darius Mockus akcentavo tris labai svarbias projekto „Mokomės įdomiau“ patirtis. Pirmoji – kiekvienam lietuviui lietuvių kalba – labai svarbi ir džiugu, kad bibliotekoje buvo galima jos mokytis kitaip, įdomiau. Antroji – skatinamas mokymasis visą gyvenimą ir trečioji – bendrystė. Tai, anot D. Mockaus, labai svarbu globalėjančiame, svetimėjančiame, nuolat skubančiame pasaulyje – pabūti kartu, pasikalbėti, išmokti išklausyti kitą ir išsakyti savo nuomonę. Šios mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Regina Šereikė džiaugėsi, kad buvo suteikta galimybė moksleiviams dalyvauti šiame projekte – dalyvavo 8 ir 10 kl. moksleiviai, kurie atlikdavo daug kalbos užduočių. Projekte dalyvavo ir keturi specialiųjų poreikių mokiniai, kurie buvo labai aktyvūs, nes egzaminatorius.lt kiekvienam mokiniui pagal jo sugebėjimus parenka įvairaus sudėtingumo užduotis, patikrinančias konkrečių temų žinias ir gebėjimus.

Projekto partnerio UAB „E. mokykla“ atstovė Malvina Majauskaitė džiaugėsi bibliotekos iniciatyva ir dėkojo visoms mokytojoms, kurios kreipėsi su pastabomis, pasiūlymais, pageidavimais. Aktyvių mokytojų dėka šiais mokslo metais egzaminatorius.lt skiria didesnį dėmesį 9–10 kl. moksleivių užduotims. Džiugi žinia visoms projekte dalyvavusioms lietuvių kalbos ir literatūros mokytojoms – egzaminatorius.lt suteiks nemokamą prieigą ir šiais mokslo metais. „Mane žavi jūsų visų entuziazmas labai linkiu, kad jis niekada neišblėstų“, – linkėjo M. Majauskaitė.

Viešosios bibliotekos direktorė S. Gajauskaitė įteikė padėkas mokyklų vadovams ir projekte „Mokomės įdomiau“ dalyvavusioms mokytojoms.

Renginį vainikavo „ReBus“ teatro dviejų aktorių spektaklis pagal Pauliaus Širvio poeziją „Velnioniškai vienas“.

Rimantė TARASEVIČIENĖ

Projekto „Mokomės įdomiau“ viešinimo koordinatorė