Paskelbtas Renginiai

Poezijos pavasaris Jonavoje – nuoširdumo pėdsakas krašto istorijai

Penktadienis, 14 June 2024 09:52 Parašė 

Jonavos rajono poezijos klubas „Šaltinis“ ketvirtą dešimtmetį tęsia respublikinės poezijos pavasario šventės tradiciją, tapusią Jonavos bendruomenės laukiamu renginiu. Birželio pradžioje poezijos žanrui skirtas vakaras „Gyvenimas – tai gebėjimas palikti jame savo pėdsakus“ buvo surengtas Grigorijaus Kanovičiaus bibliotekoje, kurioje Lietuvos  garsių poetų eiles skaitė aktorius Petras Venslovas, o savo kūryba dalijosi Jonavos, Elektrėnų, Kėdainių, Pakruojo bei Ukmergės eiliuoto žodžio puoselėtojai.

Žodžio prasmė
Šių metų šventei klubas pasirinko abstrakčią temą „Gyvenimas – tai gebėjimas palikti jame savo pėdsakus“. Tokią idėją padiktavo nerami geopolitinė situacija, rytojaus nežinomybė, noras pažvelgti į mūsų, šios žemės svečių, nuveiktus darbus.

Sukurti eilėraštį, pristatyti jį visuomenei, išgirsti parašyto žodžio esmę ir priimti ją į savo sielą – nelengva tiek kūrėjo, tiek ir klausytojo uždavinys. Tačiau visa tai ir yra gyvenimas, kuriame žmogus palieka savo pėdsaką – prisiminimą apie savo buvimą.

Mes einame per žemę, semdami jos žiedų kvapą, spalvas, grožį. Beriame grūdą į dirvą ir laukiame, kol šis, prisisotinęs jos syvų, duos kraitę gėrybių. Mylime daigą ir žolę, žmogų ir žodį.

Tai ir yra gyvenimas, kuriame dainuoja vėjai, šlama lapai, skamba tyla ar pravirksta netekties ašara...  

Šventė prasidėjo literatūrine kūrėjų kompozicija, įvedusia į renginio minties siužetą.  Antai pedagogė Ingrida Gedvilienė prisipažino: „Į poeziją aš taip ilgai ėjau./ Naktim už rankos raidės vedė /.../ Išleidžiu žodį ant balto lapo./ Lai jis keliauja, lai visi mato...“ O Vytautas Riaubiškis priminė naujos dienos laukimą: „glamonėta nakties, išnešiota aušros, ryto vartuose skleisis diena, niekada praeities/ ir jokios ateities/ nepažįstanti saulės daina/ ji kvatos, neišduos,/ tuščią erdvę tapys,/ mums pamojusi vėjo ranka,/ vakaruos subyrės/ trupinėliais širdies,/ kad užgimtų ir vėlei/ nauja...“ Vitalija Kraučelienė atkėlė vartus visos šventės eigai tokiomis eilutėmis: „Neris čiurlena, džiūgauja,/ puikią žinią Nemunui plukdo,/ kad po Jonavą/ poezijos mūza vaikšto“.  

Šventės svečiai

Pasveikinti vietos ir atvykusių eiliuotojų, kaip ir kiekvieną kartą, atskubėjo Lietuvos Respublikos Seimo narys Eugenijus Sabutis. Paprašytas pakomentuoti, kaip dera poezija ir politika, parlamentaras neslėpė: ir tądien jis teigė girdėjęs du Seimo narius, kurie pasidalijo savo eilėraščiais posėdžių salėje. Taigi, nieko neįmanomo nėra. Svečias pasidžiaugė jonaviečių entuziazmu organizuoti šventes, gebėjimu kurti ir išsakyti save poezijos posmais.

Elektrėnų poezijos klubui „Strėva“ atstovavo trys kūrėjai. Kadangi šiemet į Jonavą atvykti pati pirmininkė Vilija Dobrovolskienė negalėjo, tad koordinatorės poziciją užėmė Onutė Kulbokienė, savo aktoriniu talentu kasmet sužavinti klausytojus.

Pakruojo literatų klubo „Židinys“ komanda su pirmininke Edita Kurauskiene šiemet buvo itin gausi. Lygumų krašto poetai nepabūgo ilgo kelio ir atvežė nuostabių eilių glėbį, o Mindaugas Bulaitis pristatė pačius naujausius haiku.

Kėdainių „Vaivorykštės tiltai“, vadovaujami Almos Jociuvienės, ne tik pasidalijo eilėraščiais, bet ir surengė gražų koncertą, pagal literatų ir menininkų sambūrio pačios vadovės sukurtus tekstus.

Ukmergiškis Kazys Klevinskas mintimis sugrįžo į praeitį, prisiminė daug šventinių akimirkų ir pasidžiaugė, kad Jonavos „Šaltinis“ nesenka, bet kelis dešimtmečius puoselėja literatūrinį žodį ir dalijasi juo su miesto gyventojais ir kitų kraštų bendraminčiais.

Nuoširdi bičiulystė

Nesvarbu, kas organizuoja vieną ar kitą šventę, – visi stengiasi, kad renginys paliktų gilesnį įspūdį ir pamalonintų klausytojų bei žiūrovų širdis. „Šaltinio“ klubas dairosi į profesionalius aktorius, siekdamas pateisinti jonaviečių lūkesčius. Šiais metais poezijos pavasario rengėjus lydėjo sėkmė – atvykti į renginį mielai sutiko Kaune gyvenantis aktorius Petras Venslovas, neseniai dalyvavęs Tarptautinio poezijos pavasario Lietuvoje sueigose.

Šis profesionalus menininkas ne kartą yra dalyvavęs klubo organizuojamose šventėse, o jo mono spektakliai ar žinomų lietuvių poetų skaitomi kūriniai nuskambėdavo taip įtaigiai, kad, atrodo, net oras nedrįsdavo virptelėti.  Jonavos klausytojai, kurie neaplenkia poezijos renginių, ne kartą yra sakę, kad P. Venslovo tariamas žodis paliečia pačias giliausias sielos gelmes.

Taip įvyko ir šį kartą. Svečias skaitė Pauliaus Širvio, Oskaro Milašiaus, Vytauto Mačernio, Sigito Gedos, Justino Marcinkevičiaus, Jono Aisčio, kitų Lietuvos poezijos grandų eiles.

Jonavos kūrėjų sambūrio bičiulystė su aktoriumi P. Venslovu tęsiasi kelis dešimtmečius. Bene prieš penkerius metus ilgametę draugystę įtvirtino  dokumentas, teigiantis, kad aktorius yra ne tik Jonavos poezijos klubo „Šaltinis“ bičiulis, bet ir jo Garbės narys.

Nauji akcentai

Be šio straipsnio pradžioje minėtų klubo narių, savo eilėraščius skaitė jonaviečiai Valentina Kašauskienė, Albina Jefimenko, Petras Zlatkus, Aloyzas Vaznaitis, Danguolė Vasiliauskienė, Lina Žuvininkaitė, sambūrio pirmininkė Galina Plytnikienė, o Vilius Plytnikas ne tik dalijosi savo eiliuotais kūriniais, bet ir atliko keletą klubo narių tekstais sukurtų dainų. Savo eiliuotomis „fantazijomis“ pasidalijo neseniai 95-ąją sukaktį paminėjęs  šmaikštuolis  Mykolas Kručas.

Saują sveikinimų ir poezijos posmų pabėrė Šveicarijos klubo „Prie kavos“ (vadovė Marytė Terebeizienė) atstovai, tarp kurių buvo ir „Šaltiniui“ vadovaujanti G. Plytnikienė. Galinos žodžiais tariant, „smagu gyventi visavertį gyvenimą, nes veikla padeda pamiršti įvairias negandas“.

Pirmą kartą į poezijos pavasario šventę įsiliejo ukrainietės, nuo karo siaubo prieglobstį radusios Jonavoje. Flamenko šokėjas subūrė menininkė Oksana Mentkevič, dirbanti Socialinių paslaugų centre.    

Ruošdamiesi  renginiui, šaltiniečiai parengė proginį almanachą, atitinkantį šventės pavadinimą „Gyvenimas – tai gebėjimas palikti jame savo pėdsakus“. Leidinyje spausdinama 19 kūrėjų eilėraščiai.

Kaip viena bendraminčių šeima

Poezijos pavasario šventė baigėsi. Dėkojame visiems svečiams, dainininkams, Jonavos bendruomenės žmonėms, atėjusiems pasiklausyti poezijos posmų ir muzikos.

„Šaltinio“ klubas iš širdies dėkingas Grigorijaus Kanovičiaus bibliotekos komandai, padėjusiai paruošti salę poezijos vakarui. Už suteiktą paramą dėkui uždarosios akcinės bendrovės „A grupė“ direktoriui Virginijui Vizbarui, informaciniam rėmėjui laikraščiui „Alio Jonava“, UAB „Orglita“, per tokį trumpą laiką spėjusiai išleisti proginius almanachus. Gėlininkei Nijolei, savo brangų laiką paskyrusiai puokščių kompozicijoms.

Ačiū šventės vedėjui V. Riaubiškiui, aktyviai talkininkei V. Kraučelienei, klubo pirmininkei Galinai ir jos vyrui Viliui, kitiems sambūrio kūrėjams, mielai prisidėjusiems organizuojant respublikinį renginį.

Dėkui kiekvienam, buvusiam kartu mintimis ir siela. Drauge norėtųsi būti ir ateityje, nes „užu durų laukiantis rytojus/ Nežino, ar išauš jam kitas rytas.“

Atrodo, pakako visko – pokalbių, apsikabinimų, gerų žodžių, nes tas porą valandų gaubė šiltas bendravimas. Ir tas vakaras į istoriją įrašė mūsų visų pėdsaką, kuris šiandien liudija, kad, būdami dabartyje, jaučiamės tarsi būtume viena šeima, kuriai netrukdo nei atstumai, nei kitokios kliūtys.

X  X  X

Norisi priminti, kad gegužės mėnesį Lietuvoje šurmuliavusio tarptautinio poezijos festivalio „Poezijos pavasaris 2024“ laureatu šiemet tapo Utenoje gyvenantis poetas, publicistas Vytautas Kaziela už eilėraščių knygą „Neatsimerk, Viešpatie“.

Šis kūrėjas kadaise mokėsi mūsų miesto profesinėje mokykloje, o paskui mielai atvykdavo į „Šaltinio“ organizuojamas poezijos ir muzikos  šventes.

Irena NAGULEVIČIENĖ,

„Šaltinio“ garbės pirmininkė