Paskelbtas Miesto naujienos

TARYBOS POSĖDIS. Greitai. Be klausimų, be diskusijų.

Pirmadienis, 10 June 2024 14:33 Parašė 

Devintasis savivaldybės tarybos posėdis užtruko vos valandą, o prasidėjo sveikinimais tarybos nariams, gimusiems gegužę: Žilvinui Galimovui, Dovilei Survilaitei, Kęstučiui Macioniui, Karolinai Petrenčiuk-Naujokienei, Arvydui Gasiui.

Tradiciškai patikslintas savivaldybės 2024 metų biudžetas. 

Patvirtinta Jaunimo reikalų taryba

Posėdyje pritarta tokiai Jonavos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėčiai: Karolina Petrenčiuk-Naujokienė, savivaldybės tarybos narė; Eisvinas Utyra, savivaldybės tarybos narys; Renata Merfeldienė, savivaldybės gydytoja; Arnoldas Musteikis, savivaldybės Statybos ir remonto skyriaus vedėjas; Jonavos r. jaunimo visuomeninių organizacijų sąjungos „Apskritas stalas“ atstovai – Edgaras Mostenec, Jurgis Kaminskas, Milana Grakalskytė, Naglis Karaliūnas.

Lauks Janinos Miščiukaitės meno mokykla

Jonavos  r. savivaldybės  taryba patvirtino Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokyklos klasių (grupių) skaičių ir dydį 2024-2025 m. m.

Mokykloje 2024-2025 m. m. planuoja mokytis 565 mokiniai, turėtų būti 55 klasės (grupės). Čia mokiniai gali rinktis šias programas – choreografijos (nuo 6 m. amžiaus): klasikinis šokis, lietuvių liaudies sceninis šokis, šiuolaikinis šokis; ankstyvojo integruoto ugdymo (nuo 5 m. amžiaus): muzikos, choreografijos, teatro pradžiamokslis; muzikos (nuo 6 m. amžiaus): fortepijonas, smuikas, violončelė, gitara, akordeonas, kanklės, birbynė, lumzdelis, skrabalai, trimitas, tūba, fleita, klarnetas, saksofonas, mušamieji, solinis dainavimas (nuo 7 m. amžiaus); dailės (nuo 7 m. amžiaus): dailės pažinimas ir raiška, dailės pažinimas ir reflektavimas, piešimas, tapyba, kompozicija, skulptūra, dailėtyra; teatro (nuo 7 m. amžiaus): vaidyba, vaidinimo kūrimas, scenos kalba, sceninis judesys, teatro istorija, solinis dainavimas; mėgėjų (nuo 12 m. amžiaus): individualios pamokos muzikos skyriuje ir surinkus grupę pamokos dailės, choreografijos, teatro skyriuose; tikslinio ugdymo (ugdytiniai, baigę pilną meno mokyklos formalųjį švietimą papildančio ugdymo dalyką) Muzikos skyriuje.

Patvirtinta Kauno regiono funkcinės zonos strategija

Nuspręsta patvirtinti 2024-2029 m. Kauno regiono funkcinės zonos strategiją. Jonavos r. savivaldybės meras Mindaugas Sinkevičius įgaliotas pasirašyti susitarimą dėl minėtos strategijos įgyvendinimo.

Strategijos tikslas – didinti regiono turistinį patrauklumą bei gerinti neformaliojo švietimo ir krūties vėžio prevencinės programos paslaugų kokybę ir prieinamumą.

Džiaugsmas mėgstantiems judėti (I)

Jonavos r.  savivaldybės taryba pritarė projektui „Darnaus judumo priemonių diegimas Jonavos mieste (II etapas)“ bei nusprendė skirti ne mažiau kaip 15 proc. projekto vertės finansavimą iš savivaldybės biudžeto lėšų.

Bus privalu užtikrinti projekto netinkamų finansuoti išlaidų bei tinkamų finansuoti išlaidų dalies, kurios nepadengs projekto finansavimas, apmokėjimą savivaldybės biudžeto lėšomis bei projekto investicijų ir veiklų tęstinumą, sukurtos infrastruktūros priežiūrą projekto stebėsenos laikotarpiu ne trumpiau kaip 5 metus po projekto finansavimo pabaigos.

Projekto naudą pajus mūsų rajono gyventojai ir miesto svečiai, kuriems, nenaudojant automobilio, o pasitelkus aplinkai draugiškesnes priemones (dviračius, paspirtukus), bus lengviau pasiekiami ekonominiai centrai, viešosios paslaugos ir panašūs objektai.

Planuojamos šios rangos darbų vykdymo vietos (Jonavos mieste): pėsčiųjų – dviračių takai tarp Joninių tvenkinio ir ligoninės; pėsčiųjų – dviračių takas ir pėsčiųjų takas žemės sklypuose adresais: Chemikų g. 140 ir A. Kulviečio g. 18; pėsčiųjų – dviračių takas nuo Jonavos I Joninių tvenkinio iki A. Kulviečio g. 15; pėsčiųjų – dviračių takas nuo A. Kulviečio g. 15 iki A. Kulviečio g. 4; pėsčiųjų – dviračių takai šalia Neries upės; pėsčiųjų – dviračių takas nuo Kauno g. iki Vasario 16-osios g. šalia upelio Varnaka; pėsčiųjų – dviračių takas vakarinėje I Joninių tvenkinio pusėje; pėsčiųjų – dviračių takas nuo Sodų g. iki pėsčiųjų – dviračių tilto Žeimių g.; pėsčiųjų – dviračių takas P. Vaičiūno g. (A. Kulviečio g. pusėje); pėsčiųjų takas nuo žiedinės sankryžos P. Vaičiūno – Žemaitės g. iki Vasario 16-osios g.; pėsčiųjų – dviračių takas Vasario 16-osios g. (nuo Žeimių g. iki Sodų g.); Ateities g. (nuo J. Basanavičiaus g. iki Panerių g.); pėsčiųjų – dviračių takas nuo Žemaitės g. iki Šaltinio g. Juodmenos mikrorajone; pėsčiųjų – dviračių takas nuo Žemaitės g. iki Šaltinio g. Lakštingalų mikrorajone; Kulviečio g.; pėsčiųjų – dviračių takas Vasario 16-osios g. (nuo Sodų g. iki P. Vaičiūno g).; pėsčiųjų – dviračių takas Chemikų g.; pėsčiųjų takas Topolių g. ir viadukas Nr. JMT-036; pėsčiųjų – dviračių takas Žeimių g. (nuo Žeimių tako g. iki Žemaitės g. šalia valstybinės reikšmės kelio Nr.144 Jonava-Kėdainiai-Šeduva); pėsčiųjų – dviračių takas II tvenkinys – Žeimių g.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2025 m. I ketv.-2029 m. III ketv. Preliminarus lėšų poreikis – 7 756 407 Eur, iš jų – 6 592 945,95 Eur Europos Sąjungos (ES) lėšos, 1 163 461,05 Eur – savivaldybės biudžeto lėšos. Reikiamų lėšų dydis, atlikus pirkimus, gali kisti.

Džiaugsmas mėgstantiems judėti (II)

Jonavos r. savivaldybės taryba nusprendė pritarti projektui „Darnaus judumo priemonių diegimas Jonavos mieste (III etapas)“ bei skirti ne mažiau kaip 15 proc. projekto vertės finansavimą iš savivaldybės biudžeto lėšų.

Bus užtikrintas projekto netinkamų finansuoti išlaidų bei tinkamų finansuoti išlaidų dalies, kurios nepadengs projekto finansavimas, apmokėjimas savivaldybės biudžeto lėšomis, taip pat projekto investicijų ir veiklų tęstinumas, sukurtos infrastruktūros priežiūra projekto stebėsenos laikotarpiu ne trumpiau kaip 5 metus po projekto finansavimo pabaigos.

Planuojamos rangos darbų vykdymo vietos (Jonavos mieste): pėsčiųjų – dviračių takas nuo viaduko Topolių g. iki Darbininkų g. lygiagrečiai geležinkeliui (ne geležinkelio sklypo ribose); pėsčiųjų – dviračių takas Ąžuolų g. ir Darbininkų g. (nuo Fabriko g. iki Jonavos miesto administracinės ribos, šalia valstybinės reikšmės kelio Nr. 224 Jonava-Liepiai-Pasraučiai (nuo 0,000 km iki 1,500 km)); pėsčiųjų – dviračių takas J. Basanavičiaus g. (nuo Lietavos g. iki Fabriko g., šalia valstybinės reikšmės kelio Nr.1521 Jonava-Gudžioniai (nuo 1,503 km iki 1,829 km)); pėsčiųjų – dviračių takas nuo Ateities g. iki administracinės Jonavos miesto ribos (šalia valstybinės reikšmės kelio Nr.1521 Jonava-Gudžioniai (nuo 1,485 km iki 2,321 km)); pėsčiųjų –  dviračių takas nuo Kauno g. iki S. Nėries g.; pėsčiųjų – dviračių takas J. Ralio g. (šalia valstybinės reikšmės kelio Nr.1521 Jonava-Gudžioniai); pėsčiųjų – dviračių takas nuo Vasario 16-osios g. iki Sodų g. (šalia upelio Varnaka); pėsčiųjų – dviračių tako atkarpa Lietavos g.; pėsčiųjų – dviračių takas Žeimių g. (nuo Lietavos g. iki Šmatų kapinių, šalia valstybinės reikšmės kelio Nr.144 Jonava-Kėdainiai-Šeduva); pėsčiųjų – dviračių takas Žeimių g. (nuo Žemaitės g. iki Neringos g., šalia valstybinės reikšmės kelio Nr.144 Jonava-Kėdainiai-Šeduva); pėsčiųjų – dviračių takas P. Vaičiūno g.-Medžiotojų g. Juodmenos mikrorajone; pėsčiųjų – dviračių takas nuo Laukagalių g. iki J. Basanavičiaus g. (Panerių g. sklypo ribose); Fabriko g. (nuo Topolių g. iki J. Basanavičiaus g.); Žeimių tako g. (nuo Žeimių g. iki Lietavos g.); pėsčiųjų – dviračių takas Vytauto g. (nuo J. Basanavičiaus g. iki Vytauto g. esamo tako).

Įgyvendinimo laikotarpis: 2026 m. I ketv.-2029 m. III ketv. Preliminarus lėšų poreikis – 5 192 744,68 Eur, iš jų – 4 413 832,97 Eur ES lėšos, 778 911,71 Eur – savivaldybės biudžeto lėšos. Reikiamų lėšų dydis, atlikus pirkimus, gali kisti.

Dėmesys kultūros paveldui                                     

Taryba nusprendė  pritarti Jonavos r. savivaldybės administracijos partnerystei Jonavos r. savivaldybės kultūros centro projekte „Naujos interaktyvios ekspozicijos įrengimas Jonavos kultūros centro Krašto muziejuje“, kuris būtų įgyvendinamas pagal pažangos priemonės Nr. 08-001-04-01-01 „Aukštos meninės vertės, įvairaus ir įtraukaus kultūros turinio prieinamumo didinimas“ poveiklės Nr. 8.2. „Kultūros infrastruktūros objektų pritaikymas įvairių grupių poreikiams“ projektų finansavimo sąlygų aprašą.

Nutarta užtikrinti partnerio indėlį Jonavos r. savivaldybės biudžeto lėšomis ne mažiau kaip 36 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų bei užtikrinti projekto netinkamų finansuoti išlaidų bei tinkamų finansuoti išlaidų dalies, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, apmokėjimą savivaldybės biudžeto lėšomis, taip pat užtikrinti projekto veiklų tęstinumą ne trumpiau kaip 5 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos.

Šio sprendimo tikslas – išsaugoti ir atskleisti kultūros paveldo objektą – Jonavos kultūros centro Krašto muziejų, padidinti susidomėjimą kultūros paveldu, skatinti kultūros paslaugų prieinamumą, įvairovę ir interaktyvumą, siekiant pritaikyti kultūros paveldo objektą ir (ar) jo dalį kultūrinėms reikmėms, užtikrinti kultūros paveldo objekto ir (ar) jo dalies prieinamumą visuomenei ir lankytojams, siekiant sudominti ir įtraukti kuo didesnę visuomenės dalį ir kuo įvairesnes tikslines grupes, sukuriant papildomus (naujus) lankytojų srautus.

Sprendimo uždaviniai – įgyvendinti projektą „Naujos interaktyvios ekspozicijos įrengimas Jonavos kultūros centro Krašto muziejuje“, Jonavos rajono kultūros centro vardu parengti ir pateikti paraišką VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai finansavimui gauti.

Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti – 708 333 Eur. Gavus finansavimą ir įgyvendinus projektą, Jonavos kultūros centro Krašto muziejuje bus įrengta nauja moderni interaktyvi ekspozicija, virtualus turas po Jonavą.

Nieko nėra brangiau už sveikatą

Taryba nusprendė pritarti projekto „Prevencinių priemonių, stiprinančių visuomenės sveikatą, psichologinę gerovę ir atsparumą, įgyvendinimas Jonavos rajone“ įgyvendinimui ir PĮP teikimui VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai bei skirti finansavimą savivaldybės biudžeto lėšomis ne mažiau kaip 15 proc. projekto vertės bei užtikrinti projekto investicijų tęstinumą, sukurtos infrastruktūros priežiūrą ir poprojektinę veiklą ne trumpiau kaip 5 metus po projekto finansavimo pabaigos.

Bus organizuojamos sveikatą stiprinančios stovyklos, tęstiniai individualūs ir grupiniai teoriniai bei praktiniai sveikos gyvensenos, mitybos, fizinio aktyvumo, streso mažinimo mokymai apie lėtinių ligų rizikos veiksnius ir savikontrolės principus, psichikos sveikatos raštingumo didinimo edukaciniai užsiėmimai, psichologinio atsparumo ugdymas; priklausomybės ligų prevencijos (psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo mažinimo) paslaugų prieinamumo didinimas ir įvairių iniciatyvų tikslinėse grupėse skatinimas (psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo mažinimas, pasitelkiant pirminės prevencijos ir ankstyvosios intervencijos eksperimentuojantiems ir rizikingai vartojantiems asmenims priemones, orientuotas į rizikos sveikatai veiksnių mažinimą).

Planuojama įdarbinti prevencijos specialistą, kurio pagrindinės funkcijos būtų bendradarbiavimo susitikimų organizavimas, prevencinės veiklos vykdymo aktyvi sklaida, viešoji komunikacija, edukacijų / mokymų / grupinių užsiėmimų vykdymas ar organizavimas tėvams, vaikams, jaunimui ir pan., prevencijos strategijų įgyvendinimo koordinavimas, įvairių iniciatyvų skatinimas tikslinėse grupėse, kt.

Projekto  tikslas – įgyvendinti prevencines priemones, stiprinančias visuomenės sveikatą, psichologinę gerovę ir atsparumą gerinant kokybiškų visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumą Jonavos rajone. Įgyvendintas projektas reikšmingai prisidėtų prie regiono problemos „Neužtikrinama socialinė gerovė ir tolygus užimtumas“ sprendimo, t. y. Jonavos r. gyventojų socialinės gerovės užtikrinimo ir tolygaus užimtumo užtikrinimo skiriant pakankamą dėmesį sveikatai, psichologinei gerovei, ilgalaikei priežiūrai.

Projektui įgyvendinti numatyta skirti 352 941,18 Eur, iš jų 300 000,00 – ES lėšos ir 52 941,18 Eur – savivaldybės biudžeto lėšos.

„Apsaugoti būstai“

Taryba pritarė projektui „Asmenų su intelekto ir psichikos negalia institucinės globos pertvarkos įgyvendinimas Jonavoje“ bei skyrė ne mažiau kaip 15 proc. projekto vertės finansavimą iš savivaldybės biudžeto lėšų. Bus užtikrintas projekto tęstinumas, sukurtos infrastruktūros priežiūra projekto stebėsenos laikotarpiu ne trumpiau kaip 5 metus po projekto finansavimo pabaigos.

Pritarta partnerio – Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centro – dalyvavimui projekte ir nuspręsta užtikrinti šios įstaigos veiklos vykdymo finansavimą teikiant paslaugas asmenims, turintiems intelekto ir (ar) psichikos negalią, projekto metu sukurtoje infrastruktūroje projekto stebėsenos laikotarpiu ne trumpiau kaip 5 metus po projekto finansavimo pabaigos.

Šiuo metu mūsų savivaldybėje neteikiama paslauga – apgyvendinimas apsaugotame būste, kadangi nėra įsigyta ir įrengta visus tokiam apgyvendinimui taikomus reikalavimus atitinkančių butų. Taip pat Jonavos rajono teritorijoje yra tik vieni VšĮ Lietuvos reabilitacijos ir slaugos centro ilgalaikės socialinės globos grupinio gyvenimo namai, kurie šiai dienai visų atitinkamą negalią turinčių asmenų poreikių nepatenkina ir gali priimti iki 10 asmenų, ir tos pačios įstaigos savarankiško gyvenimo namai, kurie talpina iki 20 asmenų su negalia.

Neseniai Jonavoje duris atvėrė VšĮ „Galimybių dirbtuvės“, kuri gavo akreditaciją teikti socialinės priežiūros paslaugas, užtikrinančias socialinių dirbtuvių paslaugų teikimą 20-čiai suaugusių asmenų su negalia ir jų šeimoms. Minėtų įstaigų paslaugos ir infrastruktūra iš esmės atitinka nacionalinių teisės aktų reikalavimus, tačiau jaučiamas socialinių paslaugų prieinamumo trūkumas intelekto ir (ar) psichinę negalią turintiems asmenims.

Atsižvelgus į planuojamų plėsti socialinių paslaugų pobūdį ir į Jonavos r. savivaldybėje esančią infrastruktūrą bei savivaldybės finansines galimybes, pasirinkti investavimo būdai: Jonavos miesto daugiabučiuose nupirkti du butus ir juos įrengti pagal „apsaugotų būstų“ reikalavimus, atsižvelgiant į asmenų, kurie jais naudosis, poreikius, kartu įsigyjant reikiamus baldus ir įrangą; Jonavos mieste numatytame sklype pastatyti grupinius gyvenimo namus, atitinkančius teisės aktų reikalavimus, kartu įsigyjant reikiamus baldus ir įrangą.

Projekto rodikliai: paslaugų intelekto ir (ar) psichikos negalią turintiems asmenims vietų skaičius naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje (skaičius) – 14 vietų (2028 m.); asmenų, turinčių intelekto ir (ar) psichikos negalią, gavusių paslaugas naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje skaičius per metus (asmenys per metus) – 14 asmenų (2029 m.).

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2025 m. II ketv.-2028 m. IV ketv.

Preliminarus lėšų poreikis – 1 235 294,12 Eur, iš jų – 1 050 000 Eur ES lėšos, 185 294,12 – Eur savivaldybės biudžeto lėšos. Reikiamų lėšų dydis, atlikus pirkimus, gali kisti.

Numatoma plėtra

Taryba nusprendė pritarti projekto „Socialinio būsto plėtra Jonavos mieste“ įgyvendinimui ir PĮP teikimui VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai bei skirti finansavimą savivaldybės biudžeto lėšomis ne mažiau kaip 15 proc. projekto vertės, taip pat užtikrinti projekto investicijų tęstinumą, sukurtos infrastruktūros priežiūrą ir poprojektinę veiklą ne mažiau kaip 5 metus po projekto finansavimo pabaigos.

Projekto metu planuojama įsigyti butus tikslinei grupei – gausioms šeimoms Jonavos mieste. Bus nupirkti vienuolika trijų ir daugiau kambarių socialiniai butai daugiabučiuose namuose Jonavos mieste, pritaikant juos gausioms šeimoms, turinčioms teisę į socialinį būstą, poreikiams, padidinant gausių šeimų aprūpinimą socialiniu būstu, mažinant pažeidžiamų visuomenės grupių gerovės teritorinius skirtumus Jonavos mieste. Socialinio būsto laukiančių asmenų / šeimų skaičius auga, o būsto pasiūla, deja, nepakankama, dėl to socialinio būsto tenka laukti net po 5 metus.  

Projekto įgyvendinimui numatyta skirti 898 032 Eur, iš jų 763 327 – ES lėšos ir 134 705 Eur – savivaldybės biudžeto lėšos.

Posėdžio metu taip pat pritarta klausimams „Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos patvirtinto 2019 m. lapkričio 21 d. sprendimo 1TS-226 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės teritorijoje esančių parkų ir skverų sąrašo patvirtinimo” pakeitimo“; „Dėl Jonavos rajono savivaldybės metinių ataskaitų rinkinio už 2023 metus patvirtinimo“ ir kt.

„Alio Jonavos“ inf.