Paskelbtas Aktualijos

Sandėlio nuomos pirkimo Jonavos mieste arba Jonavos rajone skelbimas

Penktadienis, 17 May 2024 00:24 Parašė 

Sandėlio nuomos pirkimas Jonavos mieste arba Jonavos rajone vykdomas atsižvelgus į Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnybos iškeltoms užduotims vykdyti būtiną papildomą materialinių vertybių sandėliavimo patalpų poreikį.

Planuojama nuomoti sandėliavimo paskirties patalpas, kurių plotas nuo 700 m² iki 2000 m² (įskaitant).

Patalpų vieta turi būti nutolusi iki 12 km (įskaitant) nuo Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos

mokomojo pulko teritorijos, kuri yra Jonavos r. sav., Ruklos sen., Ruklos k., Laumės g. 3.

Perkančioji organizacija: Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba

Įmonės kodas: 300066843

Adresas, telefonas: Mindaugo g. 26, LT-03215, Vilnius, tel. +370 706 70750

Nekilnojamųjų daiktų paskirtis, pavadinimas ir pageidaujama nekilnojamųjų daiktų buvimo

vieta: Sandėliavimo patalpų nuoma Jonavos mieste arba Jonavos rajone

Pirkimo būdas: Skelbiamos derybos.

Pasiūlymų ir nekilnojamųjų daiktų dokumentų pateikimo terminas:

Pasiūlymų pateikimo terminas 2024 m. birželio 3  d. 10.00 val.

Komisijos posėdžio, kuriame bus peržiūrėti kandidatų pateikti pasiūlymai, data ir laikas: 2024 m. birželio 3  d. 11.00 val.

Kalba, kuria turi būti parengtas pasiūlymas ar paraiška: lietuvių.

Sandėlio nuomos skelbiamų derybų būdu pasiūlymas, pasirašytas kandidato arba jo įgalioto asmens, turi būti pateiktas asmeniškai, paštu ar per kurjerį adresu – Giedraičių g. 41-101, Vilnius, iki 2024 m. birželio 3 d. 10:00 val. Lietuvos Respublikos laikus. Vėliau gautas pasiūlymas nebus priimamas ir nagrinėjamas.  Pasiūlymas turi būti perduotas GRA atsakingiems asmenims - Jekaterinai Petrauskienei (atvykus paskambinti tel. +370 70680214, 370 680 65 214) arba Nataljai Bagdanovai (tel. +370 70680233, +370 680 65 233.

Interneto adresas, kuriuo pasiekiami pirkimo dokumentai: https://kariuomene.lt/veiklos-sritys/viesieji-pirkimai/patalpu-nuoma/24738