Paskelbtas Miesto naujienos

Kokybiškas geriamas vanduo Jonavoje

Ketvirtadienis, 29 September 2016 09:25 Parašė 

Lietuvoje geriamojo vandens tiekimo įmonės vartotojams tiekia gėlą požeminį vandenį. Dar prieš kelias dešimtis metų, o kartais dar ir dabar vyrauja nuomonė, kad požeminis vanduo yra saugus ir tinkamas vartoti. Tačiau tikrovė yra tokia, kad požemyje slūgsantis vanduo dažniausiai netenkina geriamojo vandens higienos normos reikalavimų. Prieš tiekiant tokį vandenį jį reikia tinkamai paruošti.

Jonavos rajono savivaldybėje veikia 25 vandens gerinimo (ruošimo) įrenginiai. Didžiausią vandens kiekį valo Jonavos miesto vandens gerinimo įrenginiai (VGĮ). Nuo 1980 m. eksploatuoti Jonavos miesto vandens gerinimo įrenginiai buvo stipriai nusidėvėję, todėl nebuvo galimybės užtikrinti efektyvaus jų veikimo. Investicijos į įrenginius buvo būtinos siekiant užtikrinti Jonavos gyventojams tiekiamo geriamojo vandens kokybę, nepertraukiamumą, bei sumažinti su vandens tiekimu susijusių avarijų riziką. Problemų sprendimui buvo inicijuotas projektas „Vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija Jonavoje” kurio įgyvendinimui UAB „Jonavos vandenys” pritraukė Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą.

Projektas Nr. 05.3.2-APVA-V-013-01-0023 finansuotas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiksmų programos Projekto 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 5.3.2 konkretų uždavinį „Didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą“, sanglaudos fondo lėšomis ir UAB „Jonavos vandenys“ lėšomis. Projekto vertė – 2,65 mln. Eur.

2015 metais užbaigus rekonstrukcijos darbus, įrenginiai veikia efektyviai. Projekto įgyvendinimo metu įrengti nauji vandens filtrai, kėlimo siurblinės, rekonstruoti švaraus vandens ir paplavų rezervuarai, pakeisti vamzdynai, automatizuotas valdymo procesas, atnaujintas vandens gerinimo įrenginių pastatas, įrengtos teritorijos stebėjimo kameros, sutvarkyta aplinka. Rekonstruotų įrenginių našumas 8000 kub. m per parą/ 500 kub. m. per valandą. Šiai dienai įrenginiai aptarnauja apie 29,19 tūkst. Jonavos miesto ir Ragožių kaimo gyventojų.

UAB „Jonavos vandenys" primena, kad kokybiškas geriamasis vanduo yra saugus ir sveikas vartoti tik tuomet kai jame nėra mikroorganizmų, parazitų ir medžiagų, savo skaičiais ar koncentracijomis galinčių kelti pavojų sveikatai ir kai vanduo atitinka higienos normoje nustatytus minimalius mikrobinius ir toksinius (cheminius) rodiklius, kai užtikrinama vandens išteklių ir tiekiamo geriamojo vandens apsauga nuo taršos, ir vykdoma vandens programinė priežiūra.

Prie centralizuotų tinklų prisijungę gyventojai gali būti ramūs, kad vartoja švarų ir saugų vandenį, kadangi UAB „Jonavos vandenys“ užtikrina aukščiausią vandens kokybę ir nepertraukiamą jo tiekimą. Vykdoma nuolatinė geriamojo vandens kokybės kontrolė ir priežiūra, atliekami laboratoriniai vandens tyrimai. Gyventojams tiekiamas nugeležintas (iki rekonstrukcijos geležies norma buvo viršijama kelis kartus) bei nuo amonio ir mangano išvalytas vanduo, kurio kokybė atitinka geriamojo vandens kokybės reikalavimus ir patvirtintas higienos normas (HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“). Vandeniui išvalyti naudojamos ekologiškos, gamtinės kilmės medžiagos.

ESFIVP I 1      logo2 

logo1