Paskelbtas Rajono naujienos

Nesiskaitymas su žemdirbiais gali privesti prie kelių blokados

Ketvirtadienis, 02 May 2024 10:24 Parašė 

Atliekant tarptautinės geležinkelio vėžės „Rail Baltica“ darbus Jonavos rajone, Kulvos seniūnijos ūkininkai pateko į keblią situaciją. Jų teigimu, rangovai, laikydamiesi griežtų terminų, dirba sparčiai, bet neįsiklauso į žemdirbių pastabas ar net ignoruoja jas. Todėl seniūno Ramūno Gudonavičiaus iniciatyva organizuotas dar vienas susitikimas su šiame krašte darbus atliekančios statybos įmonės atsakingais asmenimis, išsakytos pastabos ir prašymai.

Susitikti su rangovais atvyko seniūnas R. Gudonavičius, ūkininkai Ramūnas Mačiulis, Rimantas Kubiliūnas, Juozas Plukys, Laimonas Plukys, rajono Savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas Mindaugas Gritėnas.

Seniūno pastabos

Kulvos seniūnijai vadovaujantis R. Gudonavičius atkreipė dėmesį į sutartis dėl eksploatuojamų kelių priežiūros projekto vykdymo metu. Pasak seniūno, didžiausio dėmesio reikalauja kelio Dijokiškiai–Virbalai atkarpa.

„Šis kelias yra intensyviai eksploatuojamas. Jis privalės būti atstatytas ir likti toks pat, koks ir buvo prieš pradedant darbus objekte, tai yra tokios pat kokybės, kaip ir numatyta sutartyje. Šiuo metu, kai vykdomas projektas, norint išlyginti duobes, ant kelio turėtų būti pilama skalda ar statybinių medžiagų atliekos, kurios atitinka standartus. Tačiau matome, kad duobės „užklojamos“ akmenimis. Tai kokią skaldą pilate ant kelio?“ – teiravosi seniūnas.

Apžvelgdamas kelio Dijokiškiai–Čičinai būklę, seniūnijos vadovas atkreipė dėmesį, kad šia atkarpa sunkiasvorės žemių neveža, tačiau juo naudojasi kitas rangovo transportas. Jis susirūpinęs ir ruožu Dijokiškiai per Rimkų kaimą. Seniūnas atkreipė dėmesį, kad rangovo atsakomybė šiuos kelius nugreideriuoti, duobes užpilti žvyru, o esant sausiems orams,  palaistyti.

„Mes nereikalaujame to, ko nėra sutartyje. Tai visi ir laikykimės sutarimų. To mes ir pageidaujame“, – pabrėžė R. Gudonavičius.

Ūkininkų nusiskundimai

Susidariusi situacija ne tik sunkina pavasarinius lauko darbus, bet ir trikdo susisiekimą, nes įmonės sunkiasvorės keliuose išmuštas duobes „lygina“ ne skalda, bet kopūsto dydžio akmenimis. Sunkvežimiai, vežantys žemes į Virbalų kaime šiam tikslui įsigytą teritoriją, akmenis „iššaudo“ į šalia esančias pievas, tad tarp vešlios žolės pūpso gausybė riedulių.

„Kiti gyventojai dar turi galimybių namus pasiekti kitais keliais, o į mano kiemą veda tik vienas, tad esu priverstas laviruoti per tuos akmenis tarsi kokiame kalnų sporte. Tai reikalauja ir nervų, ir sveikatos, ir technika laužoma“, – susitikime padėtį aiškino J. Plukys. 

Žemės ūkio skyriaus atstovas M. Gritėnas išsakė nepasitenkinimą dėl atsainaus Žemaitupio upelio, kuris buvo moliu užneštas, išvalymo. Anot jo, vagoje likę molio, o sąnašos neišvežtos, supiltos ant krantų, tad, užėjus liūčiai, vėl atsidurtų vandenyje. M. Gritėno nuomone, ar ne geriau būtų rangovams samdyti melioracijos darbų specialistus, o ne tokio darbo imtis patiems? Juk upės vagos valymas turi tam tikrą specifiką, tarkime, būtina išlaikyti atitinkamą nuolydį ir t. t. M. Gritėnas teiravosi, ar pavyks, kaip numatyta darbų pridavimo akte, iki šių metų ketvirto ketvirčio užbaigti melioracijos įrengimo darbus? Kol sistema nepajungta ir nepradėjusi veikti, tol vanduo tarp ir laikysis laukuose.

Ūkininkas R. Mačiulis išreiškė nepasitenkinimą dėl žemes ir kitokį gruntą vežančių sunkvežimių, kurie barsto molį ir žemes pro kraštus. „Argi taip sunku pareikalauti vairuotojų, kad, kaip ir sako darbo taisyklės, uždengtų mašinas, uždarytų bortus? Dalis tų žemių ir molio išbyra, mašinos slidinėja, vietoje skaldos ant kelių pilami akmenys. Gal kažkas ne taip su tais jūsų melioracijos įrenginiais, kad laukai pavirto tvenkiniais? Tai kas padengs mums nuostolius, juk mums, žemdirbiams, svarbus  kiekvienas kvadratinis metras, o čia – hektarai po vandeniu?“, – piktinosi R. Mačiulis.

„Neūkiškai elgiatės, Aš jums dirbti netrukdau, tai kodėl jūs man trukdote, nesilaikydami visų reikalavimų? Laukai pilni akmenų, keliai nepravažiuojami, žiemkenčiai atsidūrė po vandeniu. Vykdote ūkinę veiklą, turite visą techniką, tik ūkiškumo ir pagarbos ūkininkams nėra. Aš net elektrą per laukus jums leidau nusivesti, neprieštaravau, tai kodėl jūs mums trukdote?“ – klausė R. Kubiliūnas.

Savo pastebėjimais pasidalijo ir L. Plukys, kuriam į namus tenka kratytis per akmenuotą kelią. Ūkininkai piktinosi, kad sunkiasvorės nepaiso kelio ženklo, nurodančio 30 km greitį. „Kam jis reikalingas, jeigu į jį nekreipiama dėmesio?“ – kėlė klausimą Kulvos krašto žemdirbiai.

Konkrečių atsakymų neišgirdo

Rangovai prieštaravo ūkininkų pastaboms ir teigė nematantys jokių problemų. Jie tikino, kad atsižvelgė į pernai gruodžio mėnesį vykusiame analogiškame susitikime išsakytus žemdirbių priekaištus ir padėtį visose srityse ištaisė. „Mes ištaisėme, o jeigu jūsų netenkina pokyčiai, tai kreipkitės į užsakovus. Jūs mus įžeidinėjate“, – trumpai nukirto jų atstovai.

Tačiau patikino, kad bus išvežtos žemės, šiuo metu pūpsančios Žemaitupio upelio pakraštyje. Jos supilto ten todėl, kad, ištekėjus vandeniui, turi pradžiūti.  Rangovas nebuvo patenkintas priekaištais dėl pilamų akmenų ant kelio. „Patys neinvestuojate, o mūsų investicijos yra laikinos. Esame įsipareigoję užtikrinti pravažiavimą bet kokiomis medžiagomis. Tai, kas numatyta konkurso sąlygose, to ir laikomės. Niekur neparašyta, kad negalima pilti akmenų ant kelkraščių“, – ūkininkų pozicijai prieštaravo jie, nepripažindami kad rieduliai išverčiami tiesiog ant važiuojamosios dalies.

Konkrečių atsakymų žemdirbiai nesulaukė, todėl pateikė rangovams savo griežtą reikalavimą: jeigu iki gegužės 1 dienos kelias Dijokiškiai–Virbalai nebus sutvarkytas taip, kad juo būtų galima važiuoti, ūkininkai imsis protesto akcijos – blokuos kelius, kuriomis zuja sunkiasvorės.

„Šitaip būti negali, atimta teisė važinėti, dirbti laukuose, pradėti pavasario darbus. Kreipsimės į savivaldybę ir prašysime leidimo protesto akcijai. Trukdote mums, trukdysime ir mes jums. Tad siūlome dar kartą susitikti prieš gegužės 1-ąją ir įvertinti situaciją“, – siūlė Kulvos krašte ūkininkaujantys žmonės.

Toks įspėjimas darbus vykdančių firmų, matyt, nenudžiugino, tačiau jų atstovai visgi pažadėjo sureaguoti į išsakytas pastabas, kitam kartui pasiūlydami klausimus  pateikti raštu. 

Irena BŪTĖNAITĖ