Paskelbtas Laisvalaikis

Komentaras dėl informacijos pateiktos straipsnyje „Žeimių bažnyčioje – sakralūs baldininkų darbai“

Ketvirtadienis, 21 March 2024 10:30 Parašė 

Noriu paneigti A. Narkevičiaus pateiktą informaciją apie A. Mesliną straipsnyje „Žeimių bažnyčioje – sakralūs baldininkų darbai“

Bažnytiniuose dokumentuose yra paviešinta kas buvo Žeimių bažnyčios statybos ir vidaus įrangos užsakovas, kas ir už ką finansavo.

A. Meslinas gyveno Kaune. Buvo žinomas kaip altorių projektuotojas ir gamintojas. Suderinus projektą, pagal kurį jau buvo pastatytas altorius, A. Meslinas buvo pakviestas į Žeimius. Čia nusipirko pastatą, jį rekonstravo. Vienoje namo dalyje apsigyveno pats, kitoje buvo dirbtuvės (šis namas išlikęs iki dabar). Iš Kauno atvyko ir šeima. Medžio apdorojimui jis samdė darbininkus, jų tarpe ir savo sūnų.

Dvarininkų užsakymu A. Meslinas baldų negamino. Visa tai žinau iš jo sūnaus pasakojimų. Senos bažnyčios langų taip pat negamino. Apie Vandžiogalos bažnyčios altoriaus kūrimą ir gaminimą nesu girdėjusi. Turbūt jo ir nestatė.

Savo darbus A. Meslinas žymėjo asmeniniu antspaudu. Tačiau neaišku, kodėl ne pirmą kartą jo darbus kažkas bandė savintis arba priskiria kitiems (kaip ir altoriaus projektą).

Dėl pablogėjusios sveikatos ir kitų aplinkybių po pabaigtų darbų į Kauną negrįžo. Palaidotas Žeimių bažnyčios šventoriuje.

J. Meslinienė