Paskelbtas Miesto naujienos

SAUGAUS EISMO KOMISIJOJE. Klausimų daug, bet sprendimai nudžiugins ne visus

Ketvirtadienis, 14 March 2024 15:38 Parašė 

Po ilgos pertraukos į posėdį neseniai susirinko Saugaus eismo komisija (SEK), kurios pirmininkas – Erlandas Andrejevas. Per tą laiką susikaupė apie 30 prašymų bei pastebėjimų, juos apžvelgsime ir informuosime apie priimtus sprendimus.  

Prašė riboti greitį, uždaryti eismą

Dar praėjusio posėdžio metu SEK svarstė R. K. prašymą. Moteris skundėsi dėl dulkėtumo Keižonių k. (Upninkų sen.) Dienovidžių g., nes vairuotojai nesilaiko saugaus greičio, todėl buvo prašoma įrengti ženklą, ribojantį greitį iki 30 km/h. Komisijos nariai tada atkreipė dėmesį, kad trūksta Upninkų seniūnijos vertinimo, ar iš tiesų šioje vietoje tikslinga riboti greitį, ir nutarė atidėti klausimo svarstymą iki kito posėdžio.

Dabar buvo gautas Upninkų seniūnijos atsakymas dėl situacijos įvertinimo Keižonių kaime. Šio kaimo gyventojai susirinkime aptarė saugaus eismo klausimus ir vienbalsiai prašė įrengti Dienovidžių g. ženklus, ribojančius greitį iki 30 km/h, abiejose gyvenvietės pusėse. Dėl kelio dulkėtumo nuspręsta palūkėti, nes ateityje gatvę planuojama asfaltuoti, ji įtraukta į remontuojamų iš Kelių priežiūros ir plėtros programos (KPPP) lėšų gatvių sąrašą.

Komisijos nariai atsižvelgė į seniūnijos pateiktą informaciją ir prašymui pritarė.

Iš Upninkų seniūnijos buvo gautas dar vienas raštas dėl eismo uždarymo UP-063 ir UP-064 keliuose. Seniūnija kreipėsi dėl kelių (gatvių) įtraukimo į rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašą. Vadovaujantis mūsų savivaldybės vietinės reikšmės kelių komisijos posėdžio, vykusio 2023-10-13, protokolu, šiems keliams neatitikus numatytų kriterijų, nuspręsta  nepritarti kelio „UP-063 privažiavimas nuo Darbininkų g. į Jaunystės g.“ įtraukimui ir kelio „UP-064 išvažiavimas į Darbininkų gatvę link Šventosios g.“ įtraukimui į sąrašą. Tada siūlyta kreiptis į rajono SEK dėl eismo uždarymo šiuose keliuose (gatvėse). Beje, šie asfaltuoti keliai anksčiau buvo skirti kaip privažiavimas prie buvusio bendrabučio, kuris jau seniai nugriautas. Asfalto danga prastos būklės, ištrupėjusi, kelia pavojų gyventojų saugumui, juose galimas tik vienpusis eismas. Žmonės prasilenkdami važiuoja žalia veja, nors yra alternatyva būtinus objektus (garažus, atliekų konteinerius) pasiekti kitomis gatvėmis.

Seniūnaičių sueigoje svarstant strateginį planą buvo pristatytas minėtas protokolas ir pasiūlymas šiuose keliuose įrengti vaikams skirtą dviratukų ir riedučių trasą, aptarta seniūnijos ir VšĮ ,,Žaibelis“ siūloma vizija, kuriai seniūnaičiai vienbalsiai pritarė.

Komisijos nariai pritarė prašymui uždaryti eismą šiuose į savivaldybės sąrašą neįtrauktuose keliuose „UP-063 privažiavimas nuo Darbininkų g. į Jaunystės g.“ ir „UP-064 išvažiavimas į Darbininkų gatvę link Šventosios g.“.

Svarstyti Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Jonavos policijos komisariato ir Ruklos seniūnijos prašymai (pėsčiųjų perėja ties Laumės g. 2A pastatu; greičio ribojimo įrenginys Laumės g., ženklo Nr. 314 Ribota masė 8 t, pėsčiųjų perėja Karaliaus Mindaugo g. ties MPB ,,Geležinis Vilkas“).

Elektroniniu laišku į SEK narius dėl pėsčiųjų perėjos prie Ruklos seniūnijos kreipėsi policijos pareigūnas Raimondas Zinkevičius. SEK pirmininkas Erlandas Andrejevas priminė ir apie gautą Ruklos seniūnijos seniūnės prašymą dėl segmentinio greičio ribojimo įrenginio ties seniūnijos administraciniu pastatu Laumės g. 2, prie perėjos. Taip pat minima, kad Ruklos Laumės g. ir Karaliaus Mindaugo g. pravažiuoja daug krovininio transporto, šiose gatvėse vyksta intensyvus judėjimas, nes yra lopšelis-darželis, mokykla, sporto aikštynas, tad prašyta kelio ženklų Nr. 314 Ribota masė 8 t. Šiuos ženklus planuojama įrengti vietoje jau esančių kelio ženklų Nr. 304 „Krovininių automobilių eismas draudžiamas“ Laumės g. ties įvažiavimu į Ruklos mstl. ir Karaliaus Mindaugo g. ties išvažiavimu iš karinio dalinio MPB ,,Geležinis Vilkas“. Į Ruklos seniūniją dėl perėjos įrengimo Karaliaus Mindaugo g. ties MPB ,,Geležinis Vilkas“ kreipėsi ir kariuomenės vadas.

Erlandas Andrejevas sakė, kad praėjusiame posėdyje buvo siūloma šių klausimų svarstymą atidėti, nes reikia vykti į vietą ir spręsti šią situaciją. Šiuo metu situacija keičiasi rajono savivaldybės tarybai 2023 m. gruodžio 21 d. priėmus sprendimą ,,Dėl Jonavos rajono savivaldybės Ruklos seniūnijos panaikinimo, Jonavos miesto seniūnijos pavadinimo keitimo, Jonavos rajono savivaldybės seniūnijų aptarnaujamų teritorijų ribų keitimo“. Nuo 2024-04-11 Ruklos mstl. priskiriamas Jonavos seniūnijai. Visus pokyčius, darbus planuos ir situaciją vertins Jonavos seniūnija, kuri priims sprendimus, skirstys lėšas darbams atlikti.

SEK neprieštaravo perėjos įrengimui Karaliaus Mindaugo g. ties MPB ,,Geležinis Vilkas“, bet šie darbai taip pat bus vykdomi pagal Jonavos seniūnijos sudarytą darbų eiliškumą. Tad nutarta, kad, atsižvelgus į tai, jog Ruklos mstl. nuo 2024-04-11 priskiriamas Jonavos seniūnijai,  darbų planavimas, jų atlikimas bei sprendimų priėmimas vyks Jonavos seniūnijoje; taip pat pritarta perėjos įrengimui Karaliaus Mindaugo g. ties MPB ,,Geležinis Vilkas“, darbus ir jų atlikimo laiką nustačius Jonavos seniūnijoje.

Į SEK dėl greičio ribojimo kalnelių Šviesos g. kreipėsi gyventoja J. V. Ji skundėsi  nedrausmingais motociklų, automobilių vairuotojais, kurie viršija greitį. Vaikams nesaugu kirsti gatvę, joje nėra įrengtų šaligatvių. Moters šeimoje auga du vaikai. Vienas jų draugauja su kaimynų vaikais, gyvenančiais kitoje gatvės pusėje, kitas turi sunkią negalią ir jį labai gąsdina automobilių,  motociklų garsai. Apie nedrausmingus vairuotojus buvo informuota policija. J. V. prašė įrengti nors tris greičio ribojimo kalnelius. Gatvės vienoje ir kitoje pusėje yra ženklai, kad sunkiasvorėms transporto priemonėms eismas draudžiamas, bet jos vis tiek važiuoja, nors, tiesa, daug mažiau nei iki ženklo pastatymo.

SEK nariai atkreipė dėmesį, kad Šviesos gatve eismas nėra toks intensyvus kaip pagrindinėse miesto gatvėse, eismo įvykių šioje gatvėje nefiksuota, be to, įrengus kalnelius padidėtų triukšmas, aplinkos užterštumas. Žmonės visada gali kreiptis ir į vietos seniūnaitį, kuris apklaustų kitus gyventojus bei pasiūlytų, kaip spręsti problemą.  J. V. prašymui nepritarta.

E. N. kreipėsi į SEK dėl greičio ribojimo iki 30 km/h ženklo Dzūkų g. (Šveicarijos sen.), nes dėl didelio automobilių srauto dauguma vairuotojų nesilaiko Kelių eismo taisyklių ir kelia pavojų kitiems eismo dalyviams. Komisijos pirmininkas pastebėjo, kad seniūnija tik persiuntė prašymą, bet neišdėstė savo pozicijos – pritaria ar nepritaria šiam prašymui, ir siūlė kreiptis į šios seniūnijos seniūną dėl išsamesnės informacijos. Erlandas Andrejevas kvietė priimti protokolinį sprendimą, kad klausimus, kurie susiję su ženklų įrengimu seniūnijose, svarstyti tik raštu gavus informaciją iš seniūnų. Komisijos nariai šiam siūlymui pritarė.

Nutarta atidėti klausimo svarstymą ir kreiptis į Šveicarijos seniūnijos seniūną dėl nuomonės pateikimo šiuo klausimu.

R. A. prašė įrengti greičio mažinimo kalnelį Pylimo g. ties įvažiavimu nuo J. Basanavičiaus g. Šioje gatvėje nėra šaligatvių, nerimaujama dėl vaikų saugumo. SEK nutarė į pagalbą pasitelkti vietos seniūnaitį, apklausti teritorijos gyventojus, įvertinti daugumos gyventojų nuomonę, tuomet svarstyti galimybę pagal schemą įrengti ženklus ,,Gyvenamoji zona“.

Ir Ž. D. prašė įrengti greičio ribojimo kalnelį ties Sentikių g. 3 namu, nes automobiliai per gyvenvietę važiuoja dideliu greičiu, pristabdo tik prie cerkvės, kur yra įrengtas kalnelis. SEK nutarė klausimo svarstymą atidėti ir spręsti sulaukus Kulvos seniūnijos seniūno nuomonės.

Užusalių seniūnija pateikė prašymą, nes į ją dėl greičio ribojimo kalnelio įrengimo Ąžuolų g., Išorų k., ir ženklo Nr. 151 ,,Greičio mažinimo priemonė“ kreipėsi G. P. ir kiti gyventojai. Seniūnas Rolandas Skuja pritarė prašymui, tą patį padarė ir SEK.

Pritarta ir kitam Užusalių seniūnijos prašymui (dėl SB ,,Pašiliai“ greičio ribojimo iki 40 km/h kreipėsi Svilonių seniūnaitis). Kelyje UZ001 Pašiliai-Zatyšiai bus įrengti kelio ženklai Nr. 329 ,,Ribotas greitis“ iki 40 km/h.

Sferiniai veidrodžiai – būtinybė?

 Erlandas Andrejevas priminė SEK nariams praėjusiame posėdyje svarstytą V. R. prašymą įrengti kokybišką sferinį veidrodį Žeimių g. ir Beržų g. sankryžoje, kadangi išvažiavimas iš Beržų gatvės yra komplikuotas dėl riboto matomumo. Tuomet nutarta atidėti klausimo svarstymą iki kito posėdžio, pavesti Statybos ir remonto skyriaus vedėjui Arnoldui Musteikiui ir Miesto seniūnijos vyriausiajam specialistui Tautvydui Pabrinkiui nuvykti į vietą ir įvertinti situaciją, apžiūrėti įrengtą tvorą, kuri riboja matomumą.

Komisijos nariai nuvyko, įvertino matomumą išsukant iš Beržų g. į Žeimių g., ir nustatė, kad tvora netrukdo. Yra pakankami vietos įvertinti atstumą iki Žeimių gatve atvažiuojančių transporto priemonių. Tad SEK prašymui nepritarė.

Sferinio veidrodžio išvažiuojant iš Lokėnėlių k. pagrindinės gatvės, nes nesimato atvykstančių automobilių (trukdo ąžuolas), prašė UAB ,,Harimanas“. Komisijos nariai pastebėjo, kad kelias priklauso Lietuvos automobilių kelių direkcijai, tad nutarė prašymą jai ir išsiųsti.

Atsižvelgta į neįgaliųjų prašymus

Į SEK kreipėsi dėl neįgaliojo ženklo įrengimo prie A. Kulviečio g. 5 namo vidurinės laiptinės kreipėsi L. Š. Komisija prašymui pritarė.

Taip pat pritarta ir K. S. prašymui įrengti neįgaliojo ženklą prie Birutės g. 6, I laiptinės, nes jos tėtis nevaikšto, nustatyti nuolatinės slaugos poreikiai, vykstant pas gydytojus būtų patogiau įsodinti į automobilį. SEK pirmininkas, susisiekęs su pareiškėja, išsiaiškino, kad ji gyvena drauge su tėvu, kuriam reikalinga nuolatinė priežiūra.

Atsižvelgus į J. V. ir  M. D. prašymus, neįgaliojo ženklai bus įrengti prie Chemikų g. 76 ir Kauno g. 94 namų.

Nuo pėsčiųjų perėjų iki geltonųjų linijų

Gyventojai į SEK kreipėsi įvairiais klausimais, jie buvo nagrinėti, priimti sprendimai nuo pritarimo iki atidėjimo išsiaiškinti detaliau.

Dijokiškių ir Virbalų kaimų gyventojai prašė dėl laikinųjų priemonių: ženklo Nr. 325 ,,Lenkti draudžiama“, riboti sunkvežimių eismą per Dijokiškių k., nuimti eismą draudžiančius ženklus nuo įrengtų naujų kelių. Vykstant ,,Rail Baltica“ geležinkelio statybos darbams (jų metu vežamas gruntas keliu Virbalai–Dijokiškiai ir Dijokiškiai–Ragožiai, pravažiuojant Dijokiškių kaimą, šiais keliais per dieną pravažiuoja daugiau nei 1000 sunkvežimių). Kelyje – intensyvus sunkvežimių eismas, jie važiuoja dideliu greičiu, sudaro pavojingas situacijas lenkdami kitas transporto priemones, vežama nedengtais kėbulais, krenta akmenys, dulka.

Buvo nuspręsta atidėti klausimo svarstymą, numatyti situacijos stebėjimą vietoje, ar yra pažeidimų, seniūnui, rangovams, policijos atstovams įvertinus situaciją priimti sprendimus. Policija keletą kartų nuvyko, kiek žinoma, taikytos nuobaudos ir situacija buvo pagerėjusi.

SEK nutarė kreiptis į Kulvos seniūnijos seniūną, siekdama išsiaiškinti, kaip yra šiuo metu.

B. G. pateikė prašymą dėl ženklo, ribojančio sunkiasvorių svorį iki 8 t, Vanagiškių kaime. Gyventojai pastebėjo, kad ženklas pastatytas jau įvažiavus į kaimo posūkį bei pavažiavus tolėliau. Kadangi kaime yra tik viena gatvė, visur vienodo pločio, žmonės mano, kad ženklas turėtų būti pastatytas ties įsukimu į gatvę nuo plento.

Beržų gatvė jau yra apgadinta sunkiosios ūkio technikos ties vienu išvažiavimu į ūkininkų laukus (pirmas išvažiavimas iš Beržų gatvės į kairę važiuojant į kaimo pusę). Nuo plento įsukant į Vanagiškių kaimą, ženklo 8 t nesimato, tad, norint išvengti pažeidimo, čia sunkiajai technikai nebūtų net kur apsisukti. Klausiama, ar nebūtų logiškiau ženklą statyti nuo gatvės pradžios, kur jis būtų aiškiai matomas visoms įvažiuojančioms transporto priemonėms. Taip pat gyventojai nori, kad svorio ribojimo ženklas būtų pastatytas ir kitoje kaimo pusėje, ties įvažiavimu iš laukų (atvykstant nuo Naujasodžio krypties).   

SEK nutarė klausimo svarstymą atidėti ir svarstyti jį sulaukus Kulvos seniūnijos seniūno nuomonės.

A. B. kreipėsi dėl eismo sąlygų Smėlio g. (prie Jonavos pradinės mokyklos). Ryte veždami vaikus į mokyklą, tėvai sukelia chaosą gatvėje, užstato įvažiavimus į privačius namus, automobilius palieka po ženklu ,,Sustoti draudžiama“. Moteris taip pat prašė įrengti du greičio ribojimo kalnelius.

Po diskusijų SEK nariai nutarė siūlyti vietos seniūnaičiui su gyventojais apsvarstyti galimybę Smėlio gatvėje įrengti vienpusį eismą.

Svarstytas informacinio portalo ,,Jonavos žinios“ klausimas: Žemaitės gatvėje, sužymėjus automobilių stovėjimo vietas, įrengus eismo ribotuvus, kelias pasiaurėjo, tačiau lenkti didelėje dalyje niekas nedraudžia. Norint išsukti iš kiemų į pagrindinę gatvę, matomumas prastas, problema – lenkiantys vairuotojai. Ne kartą teko matyti, kaip Žemaitės gatvėje vyksta lenkimas būtent ties sankryža. Siūloma, kad ties įvažiavimais į kiemus turėtų būti ištisinė linija. 

SEK narys, vicemeras Povilas Beišys teigė, kad viskas įrengta pagal projektą, o nuo chuliganiško vairavimo neapsaugos nei žymėjimas, nei ženklai: turi augti pačių vairuotojų sąmoningumas ir  kultūra. Atkreiptas dėmesys, kad šioje vietoje eismo įvykių nefiksuota, prašymui nepritarta.

R. R. prašė Šveicarijos gyvenvietėje, Pavasario g. šalia esančio Barborlaukio gyvenvietės ženklo, įrengti informacinį ženklą Nr. 638 ,,Lankytinos vietos pavadinimas“, kuris informuotų apie šalia esantį nekilnojamojo kultūros paveldo objektą – Barborlaukio dvarą. SEK tam pritarė.

Žemaitės g. 12 namo pirmosios laiptinės gyventojai kreipėsi dėl geltonųjų linijų žymėjimo prie šaligatvio, nes kyla problemų išsukant iš stovėjimo vietų. SEK atkreipė dėmesį, kad prie daugiabučių namų Žemaitės g. 12, 14, 16 naujai sutvarkyti kiemai, įrengtos vietos automobiliams statyti ir kad tai – daugiabučio vairuotojų kultūros klausimas, jeigu parkuodami mato, kad transporto priemonė trukdo kitam. Gyventojų prašymui pritarta nebuvo.

V. Š. SEK prašė išspręsti problemą, nes nuolat statomi automobiliai ties nuvažiavimu nuo šaligatvio prie Konsultacinės poliklinikos ir Vaikų ligų skyriaus. Moteris juda elektriniu vežimėliu, turi negalią, vienintelį nuvažiavimą užstačius automobiliams, tenka ieškoti apvažiavimo. Prašymas – įrengti draudžiamąjį ženklą.

Erlandas Andrejevas rekomendavo ties nuvažiavimu pažymėti geltoną liniją, siekiant sudrausminti vairuotojus, nes taip parkuojant gali sulaukti nuobaudos. Užstatyti nuvažiavimą  draudžia Kelių eismo taisyklės (KET). Nutarta atkarpą ties nuvažiavimu pažymėti geltona linija, kad vairuotojai jo neužstatytų.

SEK pritarė ir Užusalių seniūnijos prašymui įrengti ženklą Nr. 552 ,,Gyvenamoji zona“ priešais SB ,,Girininkai“ komunalinių atliekų konteinerių aikštelę.

Apsvarstyti galimybę nubrėžti geltoną liniją ties įvažiavimu į Saulės g. 1 (Jonava)  prašė L. P., nes čia dažnai statomi automobiliai iš aplinkinių namų kiemų ir tai apsunkina įvažiavimą arba išvažiavimą. Be to, šioje vietoje nubrėžta ištisinė linija.

SEK nutarė rekomenduoti pareiškėjai dėl KET pažeidimų operatyviai kreiptis į Policiją arba savivaldybės Viešosios tvarkos skyrių.

A. K. kreipėsi dėl galimybės įvažiuoti dirbti į III Bartonių karjerą. Šiuo metu draudžiamas ženklas įvažiuoti sunkvežimiams įrengtas prie ūkinio pastato Pakrantės g. 2, Stašėnų k., Šveicarijos sen. Komisija A. K. prašymui pritarė.

,,Jonavos žinios“ į SEK kreipėsi su prašymu dėl papildomo ženklo (STOP) įrengimo Prezidento ir J. Basanavičiaus gatvių sankryžoje. Į naujienų portalą kreipėsi gyventojas po įvykusio eismo įvykio, nes visos buvusios ir ši avarija dėl tos pačios priežasties: išsukant iš šalutinės Birutės g. nebuvo praleistas automobilis, važiuojantis pagrindine Prezidento gatve. Gyventojas siūlė įrengti STOP ženklą Birutės gatvėje prieš šią sankryžą, nes važiuojant iš Birutės gatvės matomumą riboja stovintys automobiliai, priparkuoti Prezidento gatvėje.

SEK nutarė nepritarti prašymui, stebėti situaciją ir, jei kils poreikis, grįžti prie klausimo svarstymo.

Į SEK, reaguodama į V. P. prašymą dėl kelio ženklo perkėlimo Gudžionių g. 6,    kreipėsi Jonavos miesto seniūnija. Minėtas ženklas riboja patekimą į teritoriją Gudžionių g. 6, mat  įrengtas prieš pareiškėjui nuosavybės teise priklausantį pastatą, o tai trukdo ūkinės veiklos galimybėms. Seniūnė Eglė Pinkevičienė prašė komisijos draudžiantį ženklą Nr. 314 (Ribota masė) pakeisti į ženklą Nr. 304 (Krovininių automobilių eismas draudžiamas). Prašymui pritarta.

Dėl ženklinimo aikštelėje J. Basanavičiaus g. 6 kreipėsi UAB ,,Almura“. Atkreiptas dėmesys, kad ženklinimas numatytas šiai bendrovei priklausančiame sklype, todėl UAB gali tvarkyti ženklinimą pagal poreikį pati. Tad ,,Almura“ bus informuota, jog SEK nesvarsto klausimų, susijusių su ženklinimu verslui priklausančiose teritorijose.

Nepritarė pateiktai derinti apylankos schemai

SEK pirmininkas supažindino komisijos narius su gauta derinti apylankos schema (kelio  Nr. 224 ruožo nuo km 0,390 iki km 0,440), nuo 2024-04-08 iki 2024-05-09 atliekant geležinkelio pervažos remonto darbus. Darbus vykdys LEONHARD WEISS LIETUVA, už eismo organizavimą atsakinga IĮ ,,Žemaitijos eismas“. Planuojama, kad eismas būtų nukreipiamas apylanka Žeimių, Lietavos, J. Basanavičiaus ir Fabriko gatvėmis.

Erlandas Andrejevas priminė, kad neseniai atlikta Lietavos gatvės rekonstrukcija, remonto metu atnaujinta važiuojamoji kelio danga, suformuotos įvažos, automobilių stovėjimo vietos. Rekonstruojant gatvę taip pat atnaujinti šaligatviai, įrengtas dviračių takas, apšvietimas. Jei šia gatve važiuos sunkiasvoris transportas, bus neišvengta žalos, be to, šioje gatvėje daug daugiabučių namų, vaikai eina į mokyklas, tai neabejotinai kels grėsmę ir jų saugumui. Fabriko gatvėje taip pat yra ,,Lietavos“ pagrindinė mokykla, Žeimių g. – Jeronimo Ralio gimnazija.

SEK pirmininkas paprašė komisijos narių nuomonės, ar pateikta apylankos schema tinkama tokiam eismo srauto organizavimui. Otaro Urbano įsitikinimu, keblumų kils viešajam keleiviniam transportui, ypač piko metu; Tautvydas Pabrinkis siūlė eismą nukreipti Lietuvos automobilių kelių direkcijai priklausančiomis gatvėmis – Žeimių g. ir J. Basanavičiaus g.; Valerijus Krugliakovas pastebėjo, kad netrukus prasidės ir žiedinės sankryžos Žeimių g. ir Vasario 16-osios g. įrengimo darbai.

Povilas Beišys siūlė atkreipti dėmesį į šiuo metu pateiktą derinti schemą, o ateityje vyksiančių darbų derinimas – jau rangovo rūpestis. Vicemero įsitikinimu, Lietavos g., J. Basanavičiaus g. nepritaikytos intensyviam sunkiasvoriam transportui.

Erlandas Andrejevas, atsižvelgęs į daugumos komisijos narių nepritarimą pateiktai apylankos schemai, kvietė SEK balsuoti dėl galutinio sprendimo („prieš“ balsuota vienbalsiai). Tad sprendimas – nepritarti pateiktai derinti apylankos schemai, atliekant geležinkelio pervažos remonto darbus.

Vicemero pastebėjimai

Svarstant einamuosius klausimus, Povilas Beišys atkreipė dėmesį, kad, išvažiuojant iš Jonavos sporto arenos, yra ženklas, leidžiantis sukti tik į dešinę. Tokio ženklo reikėtų ir prie kito išvažiavimo iš Jonavos baseino.

Dėl ženklinimo. Aleksandrinės g., važiuojant pro Meškonius, yra ženklas baltame fone ,,Meškoniai“ kaip gyvenvietės pradžia, bet nėra ženklo, kur gyvenvietės pabaiga, todėl neaišku, kokiu leistinu greičiu važiuoti: 50 km/ h ar 70 km/h.

SEK pritarė siūlymui, kad, išvažiuojant iš Jonavos baseino, leidžiama sukti tik į dešinę; Viešosios tvarkos skyriui pavedė išsiaiškinti dėl ženklinimo Aleksandrinės g., Šveicarijos seniūnijoje; klausimus, susijusius su saugaus eismo priemonėmis rajono seniūnijose, nutarė svarstyti tik gavusi seniūnų pritarimą arba nepritarimą raštu.

„Alio Jonavos“ inf.