Paskelbtas Renginiai

Lietuvos dainų šventei „Kad giria žaliuotų“ artėjant

Trečiadienis, 29 November 2023 10:27 Parašė 

Jonavos kultūros centre vyko folkloro kolektyvų atranka į 2024 m. šimtmetį minėsiančios  Lietuvos dainų šventės „Kad giria žaliuotų“ Folkloro dieną „Rasi rasoj rasi“, kurios koncepcija pagrįsta nuostata, kad svarbiausias mūsų paveldėtosios, gimtosios, tradicinės kultūros žinia yra pasaulio šventumas, persmelkiantis visa, kas regima ir neregima, kas auga, stiebiasi, klesti ir nyksta, kas esti, buvo ir bus. Tai esminis senosios pasaulėžiūros bruožas, lėmęs žmogaus būdą būti pasaulyje, santykį su aplinka.

Tad rajono meno mėgėjai, ruošdamiesi apžiūrai, turėjo parengti programas, kurios atitiktų Lietuvos dainų šventės Folkloro dienai numatytą dvasią.  

Folkloro kolektyvus vertino Lietuvos nacionalinio kultūros centro (LNKC) Etninės kultūros skyriaus vedėja Jūratė Šemetaitė, LNKC folkloro kolektyvų ekspertė konsultantė, Kauno miesto folkloro ansamblių „Žaisa“, „Alda“, „Bitula“ vadovė, mokytoja ekspertė  Giedrė Ramunė Pečiulienė ir Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokyklos vyr. mokytoja, Akordeono skyriaus vedėja, modernaus folkloro grupės „Aisva“ narė Rasa Laimikienė.

Atrankoje dalyvavo Jonavos rajono savivaldybės kultūros centro (JKC) vaikų folkloro kolektyvas „Ramtatukai“, vadovaujamas Loretos  Ratautienės, paruošęs programą „Tu girela, tu žalioji“ , JKC Kulvos filialo folkloro ansamblis „Drobulė“  (vad. Valerija Degutienė)  su programa ,,Ačiū Dievui už...“ , JKC folkloro ansamblis „Laduta“ ( vad. Audra Noreikaitė), programą pavadinęs ,,Šaknimis į žemę, šakomis į dangų“. Pirmą kartą pasirodė jungtinis kolektyvas, į kurį susibūrė Šveicarijos folkloro ansamblis „Jandrelė“ (vad. Dalia Toločkienė) ir  Čičinų  tradicinė kapela „Kraitė“ (vadovės Loreta Ratautienė ir Dalia Janionė). Šis dviejų kultūros centrų darinys apžiūrai parodė programą ,,Sueikim, susiedai”, priminusią XX amžiaus tradiciją – „vakaruškas“.

Jeronimo Ralio gimnazijos jaunimo folkloro grupė „Dobilia“, kuriai vadovauja Inga Petrikonienė,  ir Upninkų filialo  folkloro ansamblis „Letaukėla“ (vad. Laima  Dobrovolskienė) negalėjo dalyvauti apžiūroje. Todėl jų laukia papildomas rūpestis – paruošti filmuotą programų medžiagą ir pristatyti ją vertinimo komisijai.

Apžiūroje savo talentus atskleidė  armonikieriai Bronius Kaminskas, Alvydas Kurkuzinskas, Danielius Jokubauskas.

Komisija,  aptardama Jonavos krašto meno mėgėjų kolektyvų pasirodymą, pagyrė jonaviečius už įdomias programas, netikėtus sumanymus, o svarbiausia – gerą pasiruošimą Lietuvos dainų šventės šimtmečiui. Nors  vertintojos patikino, kad visi apžiūroje dalyvavę kolektyvai bus pakviesti dalyvauti jubiliejiniame renginyje, atrankos rezultatai paaiškės tik ateinančių metų kovo mėnesį, pasibaigus visų šalies kultūros centrų kolektyvų, ruošiančių programas Lietuvos dainų šventei, peržiūrai.

Pagyrų sulaukė ir, tikėtina, atrankos reikalavimus išpildė Jonavoje vykusioje apžiūroje dalyvavusi kaimyninio Kėdainių rajono Krakių kultūros centro tradicinė kapela, vadovaujama Roberto Dubinkos.

Apžiūrų metu yra ne tik atrenkami kolektyvai į Dainų šventę, bet ir jiems nustatomos meninio lygio kategorijos, kurios peržiūrimos kas ketveri metai. Tad lauksime rezultatų.

Irena BŪTĖNAITĖ