Paskelbtas Miesto naujienos

Mūsų tikslas – kiekvieno mokinio asmeninė pažanga

Ketvirtadienis, 08 September 2016 15:51 Parašė 

VŠĮ „Mokyklų tobulinimo centras“ drauge su penkiais partneriais iš keturių Europos valstybių (Ispanijos, Didžiosios Britanijos, Graikijos ir Bulgarijos) šiuo metu įgyvendina tarptautinį Erasmus+ projektą (angl. Trainee 2 Trained Teacher) „Profesinė pagalba mokytojui savoje mokykloje“. Jo tikslas – stiprinti profesinės pagalbos sistemą Lietuvos mokyklose.
„Lietavos“ pagrindinė mokykla – buvusi programos „Renkuosi mokyti“ dalyvė – yra iš penkių šalies mokyklų, pakviestų dalyvauti projekte. Projekto įgyvendinimui šių eilučių autorė subūrė keturių žmonių komandą, kuri nuo šių metų balandžio mokėsi ir kūrė ilgalaikės profesinės pagalbos modelį savo mokyklai.

Rugpjūčio pabaigoje mokyklos mokytojai ir pagalbos vaikui specialistai dalyvavo seminare „Mokymasis mokyklos bendruomenėje“. Seminarą vedė vienas iš projekto vykdytojų – Utenos rajono Leliūnų pagrindinės mokyklos direktorius Vygantas Kornejevas. Pagrindinis šio seminaro tikslas – padėti mokyklos kolektyvui susitelkti naujam startui, „susivienodinti“ žinojimą apie mokyklos siekius naujiems mokslo metams ir mokytojams keliamus lūkesčius, paskatinti kiekvieną asmeniškai dar kartą permąstyti savo profesinę veiklą, stipriąsias ir tobulintinas jos puses, pasijausti išvien dirbančia komanda.

Mokyklos bendruomenė susipažino su sukurtu ilgalaikiu profesinės pagalbos mokytojui savo mokykloje modeliu, kurio tikslas – kryptingos profesinės pagalbos teikimas, siekiant kiekvieno mokinio pažangos, stiprinant besimokančios organizacijos kultūrą mokykloje. Tikslinė grupė – pradedantys ir/ar mažesnę darbo patirtį turintys mokytojai. Subalansuota profesinė pagalba turi didelę reikšmę kokybiškam ne tik pradedančiojo mokytojo darbui, bet ir yra neatsiejama besimokančios organizacijos dalis.

Sukurtas profesinės pagalbos planas mokykloje pradėtas įgyvendinti jau nuo rugsėjo 1 d. Komanda turės galimybę gauti individualias, virtualias grupines konsultacijas iš projekto mokymų vadovų, susitiks su kitais šio projekto partneriais ir 2017 m. gegužę dalyvaus baigiamojoje projekto konferencijoje Vilniuje.

Vienas iš mūsų mokyklos strateginių tikslų yra ugdymo proceso organizavimas, siekiant užtikrinti kiekvieno mokinio asmeninę pažangą. Todėl labai svarbus yra visų mokyklos pedagogų profesinis tobulėjimas, mokytojų žinių, įgūdžių, gebėjimų, vertybinių nuostatų, mokėjimo mokytis ir kitų, sėkmingai mokytojo veiklai ugdymo procese reikalingų savybių ugdymas.

Gražina ŠVĖGŽDĖ

„Lietavos“ pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui