Paskelbtas Renginiai

Jonavos kultūros centrui – prestižinė ministerijos premija

Penktadienis, 10 November 2023 16:45 Parašė 

Neseniai mūsų kraštą pasiekė džiugi žinia – už pastarųjų penkerių metų aktyvią ir kryptingą veiklą Jonavos kultūros centras (JKC) paskatintas Kultūros ministerijos pinigine premija, kurią įteikė kultūros viceministras  Rimantas Mikaitis ir Lietuvos nacionalinio kultūros centro (LNKC) direktorius Saulius Liausa Didžiojoje salėje surengtame iškilmingame vakare, dalyvaujant rajono bendruomenei. Apdovanojimą ir rajono valdžios, svečių, bičiulių sveikinimus priėmė įstaigai vadovaujantis Sergejus Jefimenka.

Aukštas įvertinimas

Lapkričio 6-osios vakarą apdovanojimo iškilmes organizatoriai pavadino užkoduotu ir intriguojančiu LAIŠKO pavadinimu. Pasak režisierių, taip jie įvardijo gerą žinią apie JKC skirtą nominaciją „Už vietos kultūrinio identiteto, tautinės savimonės stiprinimą, istorinės atminties aktualizavimą“.

Kultūros ministro pavaduotojo R. Mikaičio teigimu, trumpas koncertas išsklaidė visas abejones dėl jonaviečiams paskirtos premijos. „Jeigu kas nors abejojo, ar Jonavos kultūros centras vertas Lietuvos kultūros centrų premijos, šiandien turėjo įsitikinti, kad šis miestas nusipelnė būti įvertintas ir paskatintas, – perduodamas kultūros ministro Simono Kairio, dėl objektyvių priežasčių negalėjusio atvykti į apdovanojimo ceremoniją, sveikinimus, kalbėjo jo pavaduotojas. – Noriu padėkoti Jonavos kultūros centro bendruomenei, jos vadovui, visai profesionaliai ir kūrybingai komandai už dėmesį valstybinėms šventėms, įsimintinų datų paminėjimus, už vietos kultūros paveldo puoselėjimą ir aktualizavimą, už tai, kad skiriate dėmesį Jonavos kraštui nusipelniusiems žmonėms. Tai labai reikšmingi ir prasmingi darbai. Dėkoju už visus projektus, visas iniciatyvas, kuriamas naujas tradicijas, už visą veiklą ir darbą, kurį jūs darote su meile. Sveikinu visą Jonavos krašto kultūros bendruomenę, Jonavos kultūros centro bendruomenę, rajono Savivaldybės vadovus su šiuo aukštu įvertinimu.“

LNKC vadovaujantis S. Liausa kultūros centrą pavadino kelių kultūrinių įstaigų dariniu, kuriame pasireiškia filharmonijos, teatro bei parodų galerijos veikla. „Tai vieta, kurioje Jonavos žmonės gali atrasti savo pomėgius, atskleisti talentus, švęsti šventes, rašyti savo istoriją. Bet svarbiausia, – akcentavo svečias, – jūs rašote ne tik kultūros centro, bet ir miesto istoriją. Rašote su sėkmės ženklu. Toks laimėjimas, koks skirtas jums, nelengvai pasiekiamas. Jumyse pulsuoja didelė meilė savo kraštui, kultūrai, kitaip tariant pasišventimas ir atsidavimas, aukojami visi vakarai, dienos ir naktys. Labai džiaugiuosi, kad esate šauniausi. Galiu pasakyti tik viena: seniai žinojote, kad esate geriausieji, o šiandien tai išgirdo ir sužinojo visa Lietuva.“

JKC priesakas sau  

Savivaldybės meras Mindaugas Sinkevičius, akcentuodamas kultūrinių projektų svarbą kiekvienam žmogui, prisipažino esąs patenkintas Kultūros centro veikla. „Džiugu, kad šios įstaigos kolektyvui nereikia aiškinti, kaip organizuoti šventes, kaip turėtų vykti valstybinių švenčių minėjimai, kas turėtų būti akcentuojama Joninių ar Miesto sukakties renginiuose. Aš pats nustembu kiekvienais metais, nes pamatau naujų ir svarbių akcentų, didžiuojuosi žmonėmis, kurie tai daro. Smagu, kad pagaliau mūsų rajono kultūrinė veikla yra pastebėta ir įvertinta visoje Lietuvoje. Mes, rajono valdžia, visada išklausome, palaikome, padedame. Tad šiandien prie Kultūros ministerijos premijos norime pridėti ir savo „eurinį“ indėlį – už gėrio, grožio, vilties, pilietiškumo sklaidą, puoselėjant bei įgyvendinant kultūrinę, meninę ir muziejinę veiklą“, – įteikdamas čekį, optimistiškai kalbėjo rajono vadovas.

Jo pavaduotoja Birutė Gailienė pasidžiaugė kultūros centro pasiekimais, garsinančiais Jonavos kraštą. „Didžiuojuosi, kad esu jonavietė“,– dovanodama gėlių puokštę JKC vadovui, neslėpė vicemerė. O Lietuvos Respublikos Seimo narys Eugenijus Sabutis prisiminė, kad ir jam ne kartą teko priimti komisijas ir įrodinėti, kad Jonavos KC ir visa Jonava verti premijos. „Tai atsitiko dabar. Manau, kad kultūros darbuotojams ši įstaiga tapo jei ne pirmaisiais, tai tikrai antraisiais namais. Stebėdamas rajono kultūrinę veiklą, tikiu, kad tai, ką darote, ateina iš širdies. Tad tegul jūsų širdys ir ateityje būna atviros ir plaka vienu ritmu“, – linkėjo parlamentaras.

Sveikinimo žodį tarė Grigorijaus Kanovičiaus viešosios bibliotekos direktorė Skirmutė Gajauskaitė, KC lankantys jonaviečiai.

Pagerbti laimėtojų atvyko ir Lietuvos kultūros centrų asociacijos atstovai, kurie perdavė didžiausius prezidento Romo Matulio  sveikinimus ir linkėjimus, surinktus iš visoje Lietuvoje veikiančių kultūros bendruomenių.

JKC direktorius S. Jefimenka buvo kuklus ir nedaugžodžiavo: „Šiandien mes šviečiame meile Jonavai. Šį laimėjimą skiriame ne įstaigai, bet dedikuojame savo kraštui, nes Jonava yra ypatinga“.

„Prieš mėnesį gautas laiškas negali būti neatsakytas. Todėl mes rašysime toliau – dainomis, šokiais, kasdienėmis repeticijomis ir stulbinančiomis nominacijomis. Rašysime kurdami, tardamiesi, rizikuodami ir linksmindamiesi. Rašysime tai, kad mus skaityti norėtų visa Lietuva“, – tokį priesaką sau viešai išsakė JKC bendruomenė.  

Iškilmių vakarą pradėjo sportinių šokių kolektyvo „Bonus“ (vad. S. Jefimenka) šokėja Simona Jefimenkaitė, grojant JKS liaudiškos kapelos „Jonė“ (vad. Virginija Verikienė) muzikai, smagiai sukosi  „Varūnos“ poros (vad. Gerda Mykolaitienė), savo dainomis žavėjo chorai „Guoba“ (vad. Jonas Lamanauskas), „Žemyna“ (vad. Solveiga Maslauskaitė), „Ladutos“ kolektyvas (vad. Audra Noreikaitė), moterų ansamblis „Presto“ (vad. S. Maslauskaitė), Elegijaus Laimikio vadovaujamas vaikų pop choras „Šuldu buldu“, kuriam pritarė kraštietis, dainininkas Vladimiras Kovaliovas, gyvenantis Vilniuje. O šventę baigė Jeronimo Ralio jaunieji teatralai, pristatydami inscenizuotą ištrauką iš Grigorijaus Kanovičiaus romano „Miestelio romansas“ (vad. Živilė Martinaitienė ir Neringa Kukarinienė).

Tradicijos nenutrūksta

Visų projektų, kurie buvo įgyvendinti per pastaruosius penkerius metus, išvardyti neįmanoma. Vargu, ar rastume jonavietį, kuris, apart Joninių ir Miesto švenčių, galėtų išvardyti bent kelis kitokio pobūdžio renginius. JKC projektinė veikla buvo labai įvairi, įdomi ir prasminga, kitąsyk vietos gyventojams net ir nežinoma. Pavyzdžiui, kad ir dvejus metus trukęs Lietuvos–Lenkijos kultūrinis mainų projektas „Baltų palikimo išsaugojimas ir skatinimas Lietuvos–Lenkijos pasienyje“, vykdytas su Punsko lietuvių bendruomene.

Buvo tęsiamas tarptautinis chorų festivalis „Šviesa amžinoji dainos“, pradėtas organizuoti 1999-aisiais.  Jame skambėdavo ne tik mūsų šalies, bet ir kolektyvų iš Latvijos, Estijos, Bulgarijos, Rusijos, Gruzijos, Vengrijos, Moldovos, Kroatijos dainos. O pastaraisiais metais jonaviečiai festivalį išplėtė – koncertai vyko ir JKC filialuose, ir Ukmergėje, Birštone, kitur.  2022-aisiais vykęs Tarptautinis chorinės muzikos ir liaudies šokio festivalis „Čia mes laimingi“ buvo organizuojamas dvyliktą kartą, jame dalyvavo profesionalūs atlikėjai. Choristams akomponavo Panevėžio muzikinio teatro pučiamųjų orkestras „Garsas“. Tris dainas choristai atliko improvizuojant profesionaliems džiazo muzikantams: gitaristui, kompozitoriui Aleksandrui Duniui, perkusininkui Arkadijui Gotesmanui ir solistei Skaidrai Jančaitei. Jonavos rajono savivaldybė yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartis su Estijos Jogevos miesto savivaldybe ir Sakartvelo  Zugdidi miestu, tad atvyko kolektyvų ir iš šių šalių.

Derėtų prisiminti įgyvendintą „Medžio kultūros“ projektą, kuris skatina Jonavos krašto tautodailininkų, mokyklų bendruomenių dialogą, tyrinėjant ir fiksuojant medžio apdirbimo amatininkystės tradicijas, siekia stiprinti bendruomenių narių vietos tapatumo jausmą ir t. t. Negalima pamiršti respublikinio muzikos festivalio „Pavasario spalvos“, rengiamo nuo nuo 2018 m. Pernai jis buvo skirtas kompozitoriaus Aleksandro Kačanausko 140-osioms metinėms įprasminti, o koncertai skambėjo po Žeimių ir Kulvos maldos namų skliautais.

Sutartinių festivalis „Sutarysma“ – jau tradiciniu tapęs renginys. Pagrindinė jo misija – kviesti pažinti aukštaičių pasididžiavimą, archaiškiausią folkloro klodą – sutartines, pripažintas UNESCO nematerialiuoju kultūros paveldo perlu. „Sutarysma“ – tai meditatyvus, ramybe ir senosios baltų kultūros dvasia alsuojantis, vienintelis toks festivalis Jonavos rajone, organizuojamas ant gražiausių krašto piliakalnių. Nors Lietuvoje jau esama sutartinių tradicijai dedikuotų renginių, šiuo projektu siekiama, kad „Sutarysma“ išsiskirtų savo apimtimi, sakralia atmosfera, prasmingų pažintinių veiklų gausa bei širdį glostančiais koncertais, o į kūrybinį procesą įtrauktų ne tik etninės kultūros entuziastus, bet ir vietos bendruomenes bei žiūrovus iš Lietuvos. Projekto metu didelis dėmesys skiriamas turtingam vietos gamtiniam, kultūriniam ir istoriniam paveldui pažinti. Pernai sutartinių šventė „Sutarysma“, surengta ant Mažųjų Žinėnų piliakalnio, vyko jau šeštą kartą.

 

Formuojamas miesto įvaizdis

Projektas „Šypsenos vaikams: Samulevičių palikimo įkvėpimas“ buvo rengiamas Praulių kaime esančioje Samulevičių memorialinėje sodyboje

Jo tikslas – įtraukti vaikus į kūrybišką laisvalaikio leidimą, kūrybiškumą skatinančias veiklas, įkvėpimo ieškant kraštiečių menininkų Samulevičių darbuose ir kūryboje. Šio sumanymo žinutė buvo nešama ir kituose rajonuose, suorganizuojant dvi edukacijas „Pasigamink Šlamutį“ Maironio lietuvių literatūros muziejaus Vaikų literatūros muziejaus padalinyje.

Prie itin įdomių, su krašto etnine  kultūra – folkloru, tautodaile, kraštotyra, kulinariniu paveldu – supažindinančių projektų priskiriama  edukacinė etninės kultūros stovykla „Pasibūkim ant ūlyčios“ .

JKC, be teikiamų tradicinių kultūrinių paslaugų, didelį dėmesį skiria valstybinėms šventėms, atmintinoms datoms paminėti. Į kultūrines veiklas įtraukiamos rajono įmonės, organizacijos ir bendruomenių nariai. Neatsiejami šių renginių dalyviai yra Rukloje dislokuotų karinių dalinių kariai, su kuriais Kultūros centras glaudžiai bendradarbiauja. Vienas iškiliausių renginių pastarąjį penkmetį buvo Lietuvos atkūrimo 100-mečio ir Lietuvos nepriklausomybės 30-mečio renginiai: tai ir Lietuvos vėliavos spalvomis išmargintų apyrankių pynimas, kurias organizatoriai išsiuntė Estijos bei Latvijos lietuvių bendruomenėms, ir linkėjimų rašymas Lietuvai ant medinių lentelių, pakabintų ant medžių Neries krantinėje, ir daugelis kitkių veiklų.

Vienas iš daugelio JKC strateginių tikslų yra vietos kultūrinio identiteto stiprinimas ir patrauklaus miesto įvaizdžio formavimas. Tam pasitarnauja Joninių šventė, sutraukianti tūkstančius žiūrovų iš visos Lietuvos. Ta proga šių metų birželį Jonavos krašto muziejaus kieme atidengta Jonvabalio skulptūra (aut. Andrius Šukutis).

Dar vienas  respublikinis festivalis, reprezentuojantis  Jonavą, yra „Vasara Jonavoje“, vykstantis Joninių slėnyje, kuriame skamba įvairių žanrų muzika, organizuojami įvairūs kultūriniai renginiai. 

Tai tik dalelė veiklų, kurias atliko JKC. Tačiau ir to pakanka, kad galėtume įvertinti kultūros bendruomenės veiklą ir pasidžiaugti jonaviečiams skirta premija. „Kai teko peržiūrėti penkerių metų projektus, pati nustebau, kad galėjome šitiek daug nuveikti…” – prisipažino įstaigos direktoriaus pavaduotoja Jurgita Serapinė.

Irena BŪTĖNAITĖ