Paskelbtas Rajono naujienos

Šventosios upėje ir Taurostos tvenkinyje maudytis galima

Ketvirtadienis, 01 September 2016 13:42 Parašė 

Praėjusią savaitę buvo paimti mėginiai vandens kokybei nustatyti iš devynių Jonavos rajono maudymosi vietų: Neries ir Šventosios upių, Varnutės, Žeimių, Šveicarijos, Užusalių, Beržų ir Taurostos tvenkinių ir Zatyšių karjero. Šventosios upės ir Taurostos tvenkinio vandens mėginiuose nustatytas didesnis negu leidžia higienos norma žarninių enterokokų kolonijas sudarančių vienetų skaičius.

Savivaldybės Aplinkos ir sveikatos apsaugos skyrius informuoja, kad rugpjūčio 29 d. buvo paimti pakartotiniai Šventosios upės ir Taurostos tvenkinio vandens mėginiai.

Vanduo neviršijo Lietuvos higienos normos HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimų. Maudytis galima.

„Alio Jonavos“ inf.