Paskelbtas Renginiai

Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centras: gyvenimas su negalia gali būti pilnavertiškas ir visapusiškas

Antradienis, 29 August 2023 16:16 Parašė 

Negalia dažnai siejama su nesėkme, priklausomybe, negebėjimu daryti tam tikrų dalykų, ribotumu. Nors ji reikalauja iš žmogaus tam tikrų iššūkių, tačiau tai nereiškia, kad gyvenimas su negalia negali būti pilnavertis ir visapusiškas. Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centro lankytojai – puikus to pavyzdys.

Veiklos centro tikslas - neįgalaus asmens savarankiškumo ugdymas ir integracija į visuomenę, pagalbos teikimas šeimoms prižiūrinčioms sutrikusio intelekto asmenis. Centras turi suformuotą kvalifikuotų specialistų komandą, sėkmingai dalyvauja neįgaliųjų integracijos ir kitų socialinių paslaugų infrastruktūros kūrime. Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centre vykdomos įvairios veiklos: informacinių technologijų, lytinio švietimo, finansinio raštingumo, alternatyviosios komunikacijos, meninių įgūdžių, molio terapijos, teatro, sporto ir dar daugelio kitų vykdomų veiklų krypčių įgūdžių ugdymas bei lavinimas. Jų turiniu yra siekiama vystyti įvairius jaunuolių gebėjimus ir įgūdžius bei formuoti vertybines nuostatas, taip pat yra siekiama pozityvaus savęs vertinimo, pasitikėjimo savimi, ir atsakingo elgesio nuostatos. Viena pagrindinių ankščiau minėtų programų užduočių yra įgalinti asmenį, formuoti, atkurti, palaikyti jo savarankiškumą, padėti išreikšti jo stiprybes ir suspenduoti jo silpnybes.

Neįgalūs žmonės neretai susiduria su įvairiomis kliūtimis. Tam, kad šių žmonių gyvenimas būtų lengvesnis, o atsiradusios kliūtys netrukdytų gyvenimo kokybei, Jonavos rajono gyventojams pradėtos teikti asmeninės pagalbos paslaugos. Asmeninės pagalbos teikėjas Jonavos rajone yra Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centras.

Vykdant centro veiklą, daug dėmesio skiriama neįgaliųjų integracijai į visuomenę, bendradarbiavimui su kitomis organizacijomis, todėl stengiamasi kuo aktyviau dalyvauti organizuojamuose renginiuose bei patiems organizuoti įvairias šventes. Centras dalyvauja visuomenės gyvenime, yra matomas ir atviras, todėl sulaukia svečių, kurie nori susipažinti, pabendrauti, pasidalinti patirtimi ar tiesiog pasisvečiuoti. Planuojant renginius stengiamasi atsižvelgti į centro lankytojų poreikius, pageidavimus ir galimybes. Renginiai organizuojami tiek centre, tiek už jo ribų. Pagal poreikį įtraukiami savanoriai, lankytojų tėvai ir bendruomenė.

Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centras sėkmingai dalyvauja tarptautiniuose ir šalies projektuose, kuriuose tobulina savo profesines kompetencijas bei dalinasi gerąja darbo patirtimi. Tai unikali galimybė nuolat augti, semtis patirties ir išmokti naujų darbo metodų darbe su neįgaliaisias.

Taigi, aktyvus dalyvavimas įvairiose veiklose, renginiuose, šventėse ir projektinėse veiklose neįgaliesiems yra labai palankus veiksnys išreikšti ir plėtoti įvairius gebėjimus, kurti ir kaupti aktyvumo patirtis bei kompetencijas, kartu ugdyti teigiamą visuomenės požiūrį į neįgaliuosius. Tai puiki galimybė dalyvauti prasmingoje veikloje, bendrauti, bendradarbiauti bei užmegzti draugiškus santykius.

Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centras