Paskelbtas ELTA

Akmenės, Jonavos ir Mažeikių pramonės zonoms vystyti minisiterija skirs 30,6 mln. eurų

Penktadienis, 18 August 2023 15:10

Siekiant pagerinti sąlygas Lietuvos ir užsienio investuotojams Akmenės, Jonavos ir Mažeikių rajono savivaldybių pramoninėse teritorijose ir laisvosiose ekonominėse zonose (LEZ), Ekonomikos ir inovacijų ministerija (EIMIN) numato 30,6 mln. eurų lėšų.

Anot ministerijos kanclerės Ivetos Paludnevičiūtės, finansavimas savivaldybėms užtikrins naujų investuotojų pritraukimą į regionus.

„Skatindami tvarias investicijas pramoninėse teritorijose, teiksime finansavimą savivaldybėms, kad jos galėtų pramoninėse teritorijose įrengti ir modernizuoti inžinerinius tinklus ir susisiekimo komunikacijas, atlikti infrastruktūros kapitalinį remontą, tiesti ir rekonstruoti kelius. Šios investicijos atsipirks, nes taip pagerės sąlygos pritraukti investuotojų, kurie kurs darbo vietas gyventojams“, – teigė ji.

Akmenės rajono savivaldybei tam planuojama skirti 11,74 mln. eurų, Jonavos rajonui – 8,6 mln. eurų, o Mažeikių rajonui – 10,25 mln. eurų. Tai dar viena priemonė iš Lietuvos ekonomikai numatyto 1 mlrd. eurų plano, kuriuo siekiama sukurti daugiau galimybių Lietuvai.

Pagal šią priemonę paraiškas gali teikti Akmenės, Jonavos ir Mažeikių rajonų savivaldybių administracijos ir Akmenės laisvoji ekonominė zona. Galimi projekto partneriai: pramonės parkų operatoriai, LEZ valdymo bendrovės, iš savivaldybių biudžetų išlaikomos įstaigos, energijos skirstymo ar perdavimo operatoriai ir komunalinių paslaugų teikėjai.