Paskelbtas Miesto naujienos

Kviečia gyventojus dalyvauti vietos plėtros strategijos kūrime

Ketvirtadienis, 17 August 2023 11:04 Parašė 

Jonavos vietos veiklos grupė įgyvendina projektą „Jonavos miesto vietos plėtros strategijos 2023-2029 m. parengimas“.

Siekiant tinkamai identifikuoti Jonavos miesto VVG teritorijoje veikiančių organizacijų, vietos gyventojų poreikius ir problemas bei parengti 2023-2027 m laikotarpio vietos plėtros strategiją, kviečiame organizacijas ir gyventojus įsitraukti į vietos plėtros strategijos rengimą bei dalyvauti anketinėje apklausoje. 

Jūsų atsakymai ne tik padės atrasti ilgalaikius visuomenės poreikius atitinkančius sprendimus, bet ir taps gairėmis, pagal kurias galės kurtis socialinis verslas ir taip spręsti visuomenėje iškilusias problemas, kurti darbo vietas bei mažinti socialinę atskirtį.

APKLAUSA: https://forms.gle/LAcDBwfHXJJ4CySP7