Paskelbtas Miesto naujienos

SKAITYTOJAS KLAUSIA. Varninių populiaciją reikia reguliuoti, o ne naikinti

Ketvirtadienis, 10 August 2023 12:58 Parašė 

Dar sykį į „Alio Jonavos“ redakciją kreipėsi Parko g. 3-iojo namo gyventojas. Jis vėl skundžiasi varnų gausa bei atsiuntė nuotrauką (vaizdelis virš Parko g. 3 namo). Vyriškis teiraujasi, kad gal atėjo metas įtraukti varnų naikinimą į svarbių darbų sąrašą, kol neprasidėjo infekcijų ar dar kokių bėdų protrūkis?

Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Komunikacijos ir aplinkai saugaus elgesio skatinimo departamento Komunikacijos skyrius: Dėl šio klausimo turėtumėte kreiptis į savivaldybę, kadangi tokioms priemonėms įvykdyti reikalingas finansavimas. Pastebėtina, kad remiantis įsakymu dėl medžiojamųjų gyvūnų gausos reguliavimo teritorijose, kuriose medžioti draudžiama, tvarkos patvirtinimu ir jo punktais:  

6. Reguliuoti populiacijos gausą turi teisę fiziniai ir juridiniai asmenys, vadovaudamiesi šio Tvarkos aprašo nustatytais reikalavimais. 
7. Populiacijų gausos reguliavimas finansuojamas jį organizuojančių ir vykdančių asmenų lėšomis. 
8. Tvarkos aprašo 1.2 punkte nurodytuose žemės sklypuose populiacijų gausos reguliavimas atliekamas tik tuo atveju, jei iškyla medžiojamųjų gyvūnų platinamų užkrečiamų ligų pavojus. Populiacijų gausos reguliavimą minėtuose sklypuose organizuoja, įgyvendina ir su tuo susijusias išlaidas apmoka žemės sklypo savininkas. 

14. Išvadai gauti fiziniai ar juridiniai asmenys, siekiantys reguliuoti populiacijos gausą, Aplinkos apsaugos departamentui turi pateikti prašymą, kuriame turi būti nurodyta vardas ir pavardė, adresas (juridinio asmens – pavadinimas, buveinė), gyvūno, kurio populiacijos gausą siekiama reguliuoti, rūšies pavadinimas, kokioje teritorijoje bus vykdomas populiacijos gausos reguliavimas, tikslas, populiacijos gausos reguliavimo priemonės, laikotarpis. 

Jeigu iškyla medžiojamųjų gyvūnų platinamų užkrečiamųjų ligų pavojus ir pagal Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos sprendimą šių gyvūnų gausa turi būti reguliuojama, rekomendaciją dėl privalomų nurodymų vykdyti šių gyvūnų gausos reguliavimą sklype, kuriame jo savininkas uždraudė medžioti, pateikia departamento direktoriaus įsakymu sudaryta komisija. Į komisijos posėdžius kviečiami ir atitinkamo Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinio padalinio atstovai. 

Verta pažymėti, kad išvada medžiojamųjų gyvūnų gausos reguliavimui teritorijose, kuriose medžioti draudžiama, yra skirta populiacijai reguliuoti, o ne rūšiai naikinti.  

„Alio Jonavos“ inf.