Paskelbtas Aktualijos

Kad netektų kentėti nuo pasekmių – šalinkime priežastis

Pirmadienis, 29 August 2016 13:17 Parašė 
(Iš kairės) J. Marčiukaitis ir A. Štombergas (Iš kairės) J. Marčiukaitis ir A. Štombergas

Atsižvelgus į tai, kad rugpjūčio mėnesį Žeimių seniūnijoje nustatyti du afrikinio kiaulių maro (AKM) atvejai, visa Jonavos rajono savivaldybės teritorija buvo įtraukta į AKM buferinę zoną. Kaip nurodė Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Jonavos skyrius, visi kiaulių laikytojai, kurie laiko ne daugiau kaip 100 kiaulių ir kurių kiaulių laikymo vietos yra Jonavos rajono savivaldybėje, kiaules turi paskersti savo reikmėms arba VMVT patvirtintoje skerdykloje iki rugsėjo 25 d. Žmonės, auginantys nedaug kiaulių, piktinasi sprendimu, tačiau į situaciją reikia žvelgti objektyviai.

Savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vedėjo Jono Marčiukaičio nuomone, kiaulių maras plinta mažuose ūkiuose, taip pat mažame ūkyje – Kėdainių rajone – irgi nustatytas maro židinys. Akivaizdu, kad maras įgauna agresyvią formą, todėl šiuo metu ir tenka imtis drastiškesnių priemonių – išskersti kiaules.

ŽŪB „Pauliukai“ vadovas Andrejus Štombergas piktinasi, kad šnekama daug, populistai eina per kaimus, drumsdami vandenį, o situacija tik blogėja: „Aš jau anksčiau esu sakęs, kad šernai sėdi miško pakrašty ir juokiasi, o ką daro medžiotojai? Jau prieš metus kalbėjau, kad reikia šaudyti šernus!“ Pasak A. Štombergo, būtina priimti konkrečius sprendimus aukščiausiu lygiu, o ne plepėti susitikus. Jei šernai būtų sunaikinti prieš keletą metų, kai buvo konstatuotas kiaulių maras mūsų rajone, dabar apie tai nebereikėtų kalbėti. „Šiandieną turime galvoti, kaip pašalinti priežastis, reikalinga tvarka, o ne tuščios šnekos, būtina strategija, aiški ir konkreti, bet šito kol kas ir pasigendame“, – akcentavo ŽŪB „Pauliukai“ vadovas.

Kristina LUKOŠEVIČIŪTĖ