Paskelbtas Renginiai

Atvirukas iš Jonavos (07.30 d.)

Penktadienis, 28 July 2023 08:51 Parašė 

Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčios istorija yra neatsiejama nuo Jonavos miesto įkūrėjų didikų Kosakovskių istorijos – ši bažnyčia, kartu su buvusio vienuolyno pastatu, yra vieni iš seniausių pastatų Jonavoje, menančių didikų Kosakovskių laikus ir jų nuveiktus darbus. Dar XVIII a. pirmoje pusėje gražiame Neries slėnyje, kur nuo seno kirtosi Vilnių, Kauną, Ukmergę ir Kėdainius jungiantys keliai, didikai Marijona ir Dominykas Kosakovskiai pradėjo kurti privatų miestelį. Dominykas savo tėvo Jono garbei naująjį miestelį pavadino Jonava. Mirus Dominykui, jo darbus tęsė našle likusi Marijona Zabielaitė - Kosakovskienė. Būtent ji 1750 m. rugpjūčio 8 dieną gavo Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Augusto III privilegiją įkurti Jonavos miestelį, o 1768 m. fundavo medinės bažnyčios statybas. Po motinos mirties, tėvų pradėtus darbus tęsė Juozapas Kazimieras Kosakovskis, ėmęsis reformų išplėsti Jonavą, rėmęs naujos mūrinės bažnyčios, vienuolyno ir klebonijos statybas. Šie pastatai tapo Jonavos akcentu, tačiau tarp kitų miestelio statinių šis kompleksas mažai išsiskyrė. Dėl šios priežasties 1934 – 1935 m. klebono Petro Vaitiekūno iniciatyva buvo pristatyti du bažnyčios bokštai. Ji tapo tikra miestelio dominante. Tokia Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia yra ir šiandien. Negalime pamiršti, kad ji saugo ir miesto įkūrėjų, didikų Kosakovskių atminimą. Bažnyčios rūsiuose esanti Kosakovskių kripta amžinam poilsiui priglaudė ne vieną šios didikų giminės atstovą: Jonavos miesto įkūrėją Marijoną Zabielaitę Kosakovskienę, bažnyčios fundatorių, vyskupą Juozapą Kazimierą Kosakovskį, jo brolį Simoną Martyną, miesto įkūrėjų anūką, Napoleono adjutantą, generolą Juozapą Antaną Kosakovskį bei kitus giminės atstovus. O Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčios zakristijoje saugomas XVIII a. pabaigoje nutapytas šios bažnyčios fundatoriaus ir Jonavos miestelio puoselėtojo Juozapo Kazimiero Kosakovskio portretas.

Projektas "Atvirukas iš Jonavos", finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos ir Jonavos rajono savivaldybės, kviečia prisiliesti prie Jonavos miesto įkūrimo ir Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčios istorijos. Projekto metu buvo surengti susitikimai su Kosakovskių istoriją tyrinėjusiu istoriku dr. Vydu Dolinsku, fotomenininku Mindaugu Meškausku, dailininku Remigijumi Januškevičiumi, bei kūrybinės dirbtuvės su grafike Vaiva Kovieraite – Trumpe. Būtent šie menininkai ir sukūrė darbus, tapusius atvirukais, kviečiančiais geriau pažinti mūsų miesto ir jo įkūrėjų istoriją. Vykdant šį projektą labai maloniai nustebino jonavietis dailininkas Remigijus Januškevičius, vienoje iš savo drobių nutapęs dar bebokštę Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčią ir šalia jos šurmuliavusį turgų. Viename iš 15 atvirukų, pamatysite ir 1896 m. darytą Jonavos bažnyčios nuotrauką. Įdomu tai, kad šios nuotraukos autorius yra Jonavos miesto įkūrėjų palikuonis, Vaitkuškio dvaro savininkas, fotografas, grafas Stanislovas Kosakovskis.

Liepos 30 d., Jonavoje minint Šv. Jokūbo atlaidus, bažnyčios šventoriuje Jonavos kultūros centras ir Krašto muziejus pristatys projekto metu parengtą parodą "Atvirukas iš Jonavos", atgyjančius ir Jonavos istoriją pasakojančius atvirukus, kūrybines dirbtuves vaikams. Graži dovana Jonavos bendruomenei - instrumentinio šeimyninio ansamblio "Regnum musicale" koncertinė programa.

Atvirukai bus dalinami atlaidų metu, o po jų, visi norintys galės atviruką išsiųsti užsukę į Jonavos kultūros centro Krašto muziejų ir Turizmo informacijos centrą.

Liepos 30 d. kviečiame į renginius, skirtus Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčios jubiliejui:

- 12 val. Šv. Mišios ir atlaidų procesija;

- 13.15 val. bažnyčios šventoriuje parodos "Atvirukas iš Jonavos" ir atgyjančio atviruko pristatymas bei kūrybinės dirbtuvės vaikams;

- Šeimyninio klasikinės muzikos ansamblio "Regnum musicale" koncertas;

- Šventinė agapė.

Jonavos kultūros centro Krašto muziejaus informacija

I. Bajorinaitės nuotraukos