Paskelbtas Miesto naujienos

Rezervuokite saugyklą savo dviračiui

Penktadienis, 30 June 2023 15:34 Parašė 

Rezervacija vykdoma užpildant žemiau esančią anketą ir susipažįstant su dviračių saugyklos naudojimosi taisyklėmis. Negalinčius to padaryti elektroniniu būdu, dėl saugyklų rezervacijos maloniai kviečiame kreiptis į Jonavos miesto seniūniją.

Saugyklos suteikiamos eilės tvarka, pagal registracijos laiką pasirinktoje vietoje. Asmenys, kuriems  suteikiamos saugyklos, atskiru pranešimu bus   kviečiami į Jonavos miesto seniūniją atvykti pasirašyti naudojimosi taisyklių ir įteikiami raktai nuo saugyklos.

Registracijų formų laukiama iki š.m. liepos 7 d. 14 val. Esant didesniam registracijos formų skaičiui, nei turime saugyklų pasirinktoje vietoje, norintieji traukiami į „rezervinį sąrašą“.

Registracijos formos užpildymas negarantuoja saugyklos suteikimo.

Informuojame, kad anketose užpildyti duomenys bus tvarkomi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 „Dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)“ nustatyta tvarka ir nebus skelbiami tretiesiems asmenims.

https://www.jonava.lt/rezervuokite-saugykla-savo-dviraciui/1948