Paskelbtas Miesto naujienos

Medžiai bus kertami

Ketvirtadienis, 29 June 2023 11:51 Parašė 

„Alio Jonavai“ laišką parašė susirūpinusi jonavietė N. Ž. (redakcijai pavardė žinoma):

„Noriu paprašyti atsakymo, kokia situacija dėl suplanuotų medžių kirtimų Lietavos gatvės rekonstrukcijos metu? 2023-01-18 vykusiame Jonavos rajono želdynų ir želdynų apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos posėdyje buvo nutarta leisti kirsti 86 medžius. Tačiau tam privalu atlikti želdinių ekspertizę. Taigi klausimas toks: ar ši ekspertizė jau atlikta? Ar vis dar planuojama iškirsti 86 medžius? 

Jei ne, tuomet ar nereikėtų kreiptis į darbų vykdytojus su prašymu užtikrinti tinkamą galimų išsaugoti medžių priežiūrą – t. y. per sausrą juos laistyti, „nesandėliuoti“ prie jų kamienų grunto ir statybinių reikmenų? Žodžiu, laikytis Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių? 

Būsiu labai dėkinga, jei pasidomėsite šiuo, manau, aktualiu ir jautriu klausimu. Aktualumas ypač akivaizdus, kai tokios sausros, dulkės, karščiai, išpjauti beveik visus Lietavos gatvės medžius yra protu nesuvokiama!“

Jonavos miesto seniūnijos seniūnė Eglė Pinkevičienė: Sprendimas kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius Lietavos g., Jonavos m., buvo gautas 2023-01-23. Šis sprendimas priimtas tik po Jonavos rajono želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos (2023-01-18) išvados bei atlikus Nepriklausomo želdynų ir želdinių eksperto  ekspertizę (2023-01-20).

Pagal Lietavos gatvės ir lietaus  nuotekų tinklų rekonstravimo Jonavos mieste projekto sprendinius yra šalinami 86 vnt. medžiai, iš kurių 13 vnt. yra blogos, nepatenkinamos ar patenkinamos būklės bei tarp šalinamų želdinių yra 5 vnt. invazinės rūšies medžiai (baltažiedė robinija (akacija). Invazinės rūšys – rūšys, kurių įsikūrimas ekosistemoje turi žalingą ekologinį, ekonominį poveikį ar kenkia žmonių sveikatai. Tad, įvertinus želdinių būklę ir rūšis, kertamų saugotinų medžių lieka 68 vnt. 

„Alio Jonavos“ inf.