Paskelbtas Miesto naujienos

TARYBOS POSĖDYJE. Pasibaigus rinkimams, aprimo ir aistros

Penktadienis, 26 May 2023 11:01 Parašė 

Antrojo savivaldybės tarybos posėdžio metu gegužės 18 d. pirmiausia buvo pasveikinti šį mėnesį gimtadienius šventę Žilvinas Galimovas, Dovilė Survilaitė ir Kęstutis Macionis. Meras Mindaugas Sinkevičius su Turto ir aplinkos apsaugos skyriaus vedėja Jolita Gumaniukiene pasveikino ir apdovanojo sėkmingai „Atliekų kultūros“ egzamine dalyvavusius jonaviečius.

Bendru sutarimu tarybos nariams pritarus „papilnėjusiai“ darbotvarkei (28 sprendimų projektai), prasidėjo darbas.

Be klausimų pranešėjui ir pasisakymų nuspręsta sudaryti Jonavos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento komisiją. Jai priklausys tarybos nariai Erlandas Andrejevas, Aldona Balutienė, Birutė Daškevičienė, Kęstutis Macionis, Artūras Neimontas, Remigijus Osauskas, Birutė Platkauskienė, Arūnas Rimkus, Vijolė Šadauskienė, Nerijus Šalūga, Marijona Širvelienė bei savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriaus vedėjas Justas Budriūnas. Ši komisija įpareigota pirmame posėdyje išsirinkti komisijos pirmininką ir pavaduotoją.

Be diskusijų nuspręsta paskirti Jonavos r. savivaldybės kontrolierę Jolantą Stuckaitę nuo 2024 m. sausio 1 d. antrai penkerių metų kadencijai eiti Jonavos r. savivaldybės kontrolieriaus pareigas.

Patvirtinta Jaunimo reikalų taryba

2023-2027 metų kadencijai patvirtinta Jonavos rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba. Jai priklausys tarybos nariai Karolina Petrenčiuk-Naujokienė, Eisvinas Utyra, savivaldybės administracijos vyr. specialistė (savivaldybės gydytoja) Renata Merfeldienė, Statybos, remonto ir architektūros skyriaus vedėjas Arnoldas Musteikis, Jonavos r. jaunimo visuomeninių organizacijų sąjungos „Apskritas stalas“ nariai Edgaras Mostenec, Rokas Šveikauskas, Melita Tauginaitė bei Lukas Zujevas.

Taryba patikslino rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimu patvirtintą Jonavos rajono savivaldybės 2023 metų biudžetą. Savivaldybės biudžeto pajamų ir asignavimų planas padidintas 107308,02 euro valstybės biudžeto kita dotacija ir 9180 Eur valstybės biudžeto dotacija valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti; paskirstytas metų pradžios biudžetinių lėšų likutis – 43471 euras. Taip pat patikslinti rajono savivaldybės biudžeto asignavimai. Išsamiau – www.jonava.lt

Maitins skaniau?

Jau anksčiau „Alio Jonava“ buvo rašiusi apie moksleivių skundus dėl neskanaus maisto kai kuriose mokyklose. Galbūt tai turėjo įtakos ir sprendimo projekto „Dėl Jonavos rajono savivaldybės mokinių maitinimo organizavimo bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ parengimui? Tai suteikia vilties, kad mokyklose, kurios imsis iniciatyvos pačios organizuoti maitinimą, pagerės ir maisto kokybė, ir jo skonis. Tarybos narys Žilvinas Galimovas pasidžiaugė, kad „išardytas voratinklis“, ir ragino mokyklas pačioms organizuoti mokinių maitinimą, akcentuodamas, kad svarbi yra ne tik kokybė, bet ir kaina.

Birutė Gailienė dėkojo visiems, kurie „darbo grupėje dėliojo sprendimus“ ir vylėsi, kad rezultatus pamatysime jau greitai. 

Pritarta sprendimams „Dėl klasių, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir mokinių skaičiaus Jonavos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms 2023-2024 mokslo metams nustatymo“; „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės“, kt.

Pasikeitė Specialiojo daugiabučių namų rėmimo fondo taryba

Tarybos sprendimu fondo pirmininku patvirtintas tarybos narys Artūras Neimontas, jo pavaduotoju – Statybos, remonto ir architektūros skyriaus vedėjas Arnoldas Musteikis. Nariai: tarybos narys Erlandas Andrejevas, UAB „Jonavos paslaugos“ laikinai einantis direktoriaus pavaduotojo pareigas daugiabučių namų administravimui Romualdas Dautartas, Turto ir aplinkos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė Živilė Besevičienė, Statybos, remonto ir architektūros skyriaus vyriausiasis specialistas (savivaldybės vyriausiasis inžinierius) Tautvydas Arbutavičius, Teisės ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė Kristina Reicenštein.               

Taryba taip pat nusprendė pritarti žemės sklypų, adresu Batėgalos k., Kulvos sen., Jonavos r. sav. (kad. Nr. 4601/0004:88 ir 4601/0004:219), paskirties pakeitimui iš žemės ūkio į kitą ir naudojimo būdo pakeitimui iš kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos.

Priėmus sprendimą, UAB „Boniškių vėjas“ galės pastatyti ir eksploatuoti transformatorines pastotes, kurios priims ir perduos į bendrą „Litgrid“ elektros tinklų sistemą apie 113 MW galios saulės ir vėjo elektrinėse pagaminamos elektros.  

Delegavo

Atsižvelgdama į Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) raštą „Dėl delegatų į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimą“, taryba nusprendė išrinkti Jonavos r. savivaldybės atstovus į LSA narių atstovų suvažiavimą 2023-2027 metų kadencijos Jonavos r. savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui: Erlandą Andrejevą (Lietuvos socialdemokratų partija); Vijolę Šadauskienę (Lietuvos socialdemokratų partija). Taip pat nutarta deleguoti į LSA narių atstovų suvažiavimą 2023-2027 metų kadencijos Jonavos r. savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui Jonavos r. savivaldybės merą Mindaugą Sinkevičių.

Tarybos narį Nerijų Šalūgą nutarta deleguoti į Kauno regiono plėtros tarybos kolegiją.

Svarstydama klausimą „Dėl įgaliojimų atstovauti Kauno regiono plėtros tarybos visuotiniuose dalyvių susirinkimuose suteikimo“, taryba nusprendė įgalioti Jonavos r. savivaldybės merą Mindaugą Sinkevičių, jo laikino nedarbingumo, komandiruočių, atostogų ir kitais atvejais, kai jis negali vykdyti pareigų dėl objektyvių priežasčių, – Jonavos r. savivaldybės vicemerą, tuo metu pavaduojantį merą, atstovauti Jonavos r. savivaldybei ir dalyvauti Kauno regiono plėtros tarybos visuotiniuose dalyvių susirinkimuose 2023-2027 m. iki savivaldybės tarybos kadencijos įgaliojimų pabaigos; laisvai balsuoti visais Kauno regiono plėtros tarybos visuotinio dalyvių susirinkimo kompetencijai priskirtais klausimais, išskyrus nurodytus LR regioninės plėtros įstatymo 21 str. 1 dalies 2, 6, 7 ir 9 punktuose, dėl kurių turi būti priimtas (-i) atskiras (-i) Jonavos r. savivaldybės tarybos sprendimas (-ai).

Naujos kadencijos Verslo taryba

Nutarta sudaryti Jonavos rajono savivaldybės verslo tarybą Jonavos r. tarybos 2023-2027 metų kadencijos laikotarpiui. Jai priklausys tarybos nariai Erlandas Andrejevas, Birutė Daškevičienė, Nerijus Šalūga; Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Jonavos filialo deleguoti atstovai Tomas Krejaras, Alfonsas Meškauskas, Ramūnas Plukas, Virginijus Vizbaras bei Jonavos r. savivaldybės administracijos patarėja Vitalija Bublytė. Manoma, kad taip bus užtikrinamos galimybės verslo bendruomenei dalyvauti teikiant siūlymus savivaldybei verslo plėtros, skatinimo, rajono ekonominės aplinkos klausimais.

Taip pat nuspręsta suteikti 15000 eurų garantiją dėl UAB „Jonavos knyga“ imamos paskolos apyvartinėms lėšoms papildyti, kuria būtų įsipareigojama atsakyti garantijos gavėjui, kaip atsako ir skolininkas, už paskolos sutartyje nustatytų įsipareigojimų įvykdymą. Savivaldybės meras įgaliotas pasirašyti garantijos dokumentus.

Pritarta memorandumui

2022 m. buvo įkurta laikinoji parlamentinė grupė „Žaliosios savivaldybės-2030”, kurios pagrindinis tikslas ir siekis – burti nacionalinės ir vietos valdžios, mokslo bei verslo institucijas žaliųjų savivaldybių proveržiui pasiekti. Žaliųjų savivaldybių koncepcija paremta ES Žaliojo kurso strategija. Ši iniciatyva siekia sistemingo perėjimo prie klimato neutralumo miestuose. „Žaliųjų savivaldybių iniciatyva“ – puiki galimybė Lietuvai tapti lydere vykdant ES Žaliojo kurso programą.

Jonava yra miestas, deklaruojantis susirūpinimą klimato kaita ir energetika, savo planuose nusimatančiu energijos taupymo priemones. Prisijungusios prie šios iniciatyvos savivaldybės turės galimybę gauti aktualią informaciją apie žaliąją transformaciją, dalyvauti joms skirtuose teminiuose renginiuose ir mokymuose, naudotis žaliosios transformacijos ekspertų konsultacijomis ES projektų ir kitais finansavimo paieškos klausimais, pritraukti aplinkai draugiškų investicijų.

Taryba nusprendė  pritarti Jonavos r. savivaldybės prisijungimui prie memorandumo „Dėl prisijungimo prie Žaliųjų savivaldybių iniciatyvos“. Meras įgaliotas memorandumą pasirašyti.

Paskirti komitetų pirmininkai

Svarstant klausimą dėl Jonavos r. savivaldybės tarybos komitetų pirmininkų ir jų pavaduotojų skyrimo, iškilo kazusas. Jei bus pritarta šiam sprendimo projektui, vėl prireiks Miesto ir infrastruktūros plėtros komiteto posėdžio, nes Povilą Beišį patvirtinus vicemeru (dėl to niekas neabejojo!), jis nebegalės būti minėto komiteto pirmininko pavaduotoju. Be to, kol kas neaišku, kas ateis į tarybą vietoje Povilo Beišio. Tad, patvirtinus (kas ir buvo padaryta) šį sprendimą, kol kas politikui teks pasėdėti „ant dviejų kėdžių“. 

Taryba nusprendė Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto pirmininke skirti Vijolę Šadauskienę, jos pavaduotoju – Elegijų Laimikį; Kaimo reikalų komiteto pirmininku –  Artūrą Neimontą, jo pavaduotoja – Karoliną Petrenčiuk-Naujokienę; Miesto ir infrastruktūros plėtros komiteto pirmininku – Erlandą Andrejevą, jo pavaduotoju – Povilą Beišį; Sveikatos, ekologijos ir socialinės apsaugos komiteto pirmininke – Birutę Platkauskienę, jos pavaduotoju – Nerijų Šalūgą; Ekonomikos ir inovacijų komiteto pirmininku – Rimantą Sinkevičių, jo pavaduotoja – Marijoną Širvelienę.

Taip pat buvo patvirtinti Jonavos rajono savivaldybės mero rezervo naudojimo tvarkos; Apleisto ir neprižiūrimo nekilnojamojo turto, kuriam taikomas 3 procentų mokesčio tarifas, sąrašo sudarymo tvarkos; Jonavos rajono savivaldybės biudžeto sudarymo, vykdymo  ir atskaitomybės tvarkos; Jonavos rajono savivaldybės sporto ir kultūros plėtojimui skirtų bazių naudojimo tvarkos aprašai, pritarta kitiems sprendimams. Išsamiau su dokumentais galite susipažinti svetainėje www.jonava.lt  

Dirbs du vicemerai

Niekam nekilo abejonių, kad į vieną vicemero postą Mindaugas Sinkevičius pasiūlys Birutės Gailienės kandidatūrą. Teigiamai ją pristatydamas atsiliepė ne tik meras, bet ir Birutė Platkauskienė, Kęstutis Macionis. Arvydas Gasys priminė, kad tuometė mero pavaduotoja kuravo švietimą, sveikatos apsaugą ir klausė: „Kaip pati vertinate savo darbą? Ar viską padarėte, kas priklausė nuo jūsų? Švietimo problemų begalės ir iki šiol, sveikatos apsaugoje?“ – klausė tarybos narys.

Birutė Gailienė sakė esanti savikritiška, pripažino, kad dar ne viskas padaryta, teigė esanti komandos žmogus, o save vertinanti kaip nebijančią rizikos, iniciatyvią.

Antrasis kandidatas į vicemerus Povilas Beišys prisistatydamas sakė sukaupęs nemažai patirties tiek dirbdamas Jonavos miesto seniūnijoje, tiek UAB „Jonavos paslaugos“. Jis dėkojo merui už pasitikėjimą ir sakė, jog tikisi palaikymo ir iš tarybos narių. Erlandas Andrejevas nedvejojo: Povilo Beišio žinios ir kompetencija sustiprins mero komandą.

Arvydas Gasys pasiteiravo, koks kandidato asmeninis požiūris į P. Vaičiūno ir J. Basanavičiaus gatves. Ar ten viskas tvarkoje? Povilas Beišys atsakė, kad niekada negali žinoti, kaip bus įvertinta visuomenės, bet kad P. Vaičiūno g. buvo per plati ir dalį jos reikėjo skirti dviratininkams – tikrai taip.        

Balsuodami už Birutės Gailienės kandidatūrą susilaikė trys tarybos nariai, Povilo Beišio kandidatūrai pritarta vienbalsiai.

Opozicija

Pusantros valandos vykusiam tarybos posėdžiui pasibaigus, Arvydas Gasys informavo, kad sudarė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakciją, kurioje – Arūnas Rimkus ir jis. Frakcijai vadovaus Arvydas Gasys.  

Pareiškimą padarė Remigijus Osauskas: „Informuojame, kad mes, savivaldybės tarybos nariai, Remigijus Osauskas ir Darius Ulkštinas, sudarėme frakciją „Mūsų Jonava“ ir pasiskelbiame opozicine.

Viešai pareiškiame, kad būsime konstruktyvi ir racionalius pasiūlymus teikianti opozicija, nesitaikstanti su rajono bendruomenės nuomonės nepaisymu, neskaidriais sprendimais, nepotizmu ar aiškiais bei siaurais interesų grupių poreikių tenkinimais. Informuosime tarybą ir bendruomenę apie kylančias dėl savivaldybės sprendimų grėsmes viešajam interesui bei rajono gyventojų gyvenimo kokybei.

Sieksime, kad mūsų kritika visada būtų dalykiška, argumentuota, pagrįsta siūlymais ir alternatyvomis. Palaikysime visas valdančiosios koalicijos iniciatyvas, tarnaujančias vietos bendruomenei, skatinančias verslo augimą, gerinančias rajono infrastruktūrą“.

Frakcijos seniūnu išrinktas Remigijus Osauskas.

„Alio Jonavos“ inf.