Paskelbtas Rajono naujienos

Užuot kritikavę, imkitės veiklos

Ketvirtadienis, 18 May 2023 10:26 Parašė 

Į „Alio Jonavos“ redakciją atėjo ponia G. M. (pavardė redakcijai žinoma). Moteris buvo susirūpinusi Upninkų bažnytėlės būkle:

– Mane labai sujaudino situacija Upninkų bažnyčioje. Pernai joje dalyvavau Šv. Mišiose. Pamatytas vaizdas buvo baisus: viduje – dulkės, šiukšlina, atsisėsti į suolus neįmanoma, teko juos valytis.

Šiemet, per Šv. Velykas, vėl apsilankiau Upninkų bažnyčioje. Įėjus į ją, pamatytas vaizdas vėl nemaloniai nustebino: viduje jau apsigyvenę balandžiai, susisukę lizdus už altoriaus peri jauniklius. Įvairiose vietose – staltiesės ant altorių ir kitur – pridergta paukščių. Balandžiai skraido virš galvų, baisu, kad neapterštų. Skaudu žiūrėti į nykstančią parapiją, dar skaudžiau, nes Upninkų kapinėse palaidoti mano tėveliai, ilgus metus lankę šią bažnytėlę, buvę jos parapijiečiais.

Kodėl ir kas taip apleido Upninkų bažnyčią? Stogas surūdijęs, panašu, kad pro jį skverbiasi vanduo, nes lubos parudavusios, galimai vietomis jau pradėjo pūti. Juk bažnyčia toks pat, jeigu ne svarbesnis, paveldas nei saugomi ir tvarkomi piliakalniai. Gražiai tvarkomas Vyšnialaukio kaimas, Perelozų cerkvė, o vienintelė Upninkų bažnyčia pamiršta...

Kodėl Upninkų seniūnijoje tiek daug dėmesio skiriama Vyšnialaukiui, o kitų bendruomenių veikla tarsi neegzistuoja? Seniūnijos sienos, laikraščiai pilni Vyšnialaukio renginių nuotraukų, o kiti kaimai tarsi mirę, tarsi jų nebėra. Kodėl taip?

Man svarbu, kad kas nors atkreiptų dėmesį, susirūpintų Upninkų bažnyčia. Kodėl taip nutiko, kad tokia šviesi, jauki bažnyčia nyksta? Klebonai, seniūnai keičiasi, o bažnyčia lieka dėmesio paraštėse. Manau, kad jeigu atsirastų rūpestingi organizatoriai, bažnyčią tvarkyti aktyviai padėtų ir parapijiečiai. Būčiau dėkinga sulaukusi atsakymo spaudoje, – sakė G. M.

Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo parapijos klebonas, dekanas kun. Virginijus Birjotas: Prieš devynis mėnesius iš kun. Giedriaus Maskolaičio perėmiau Upninkų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčią su išdaužytais langeliais. Pats matau, kad yra bėda, situacija problemiška, kalbamės su Upninkų seniūne, ką galima padaryti bendromis jėgomis. Siūlyčiau žmonėms, kaip bendruomenei, ir patiems imtis iniciatyvos, padėti sutvarkyti bažnyčią, nes ji – bendruomenės nuosavybė. Man nesuprantama, kad moteris, užuot besikreipusi į mane tiesiogiai, eina į redakciją. Ponia G. M., kaip bendruomenės narė, ir savo darbu galėtų prisidėti. Žmonės mėgsta atvykti vieną ar du kartus per metus, įmesti du eurus ir galvoti, kad išsprendė savo bažnyčios egzistavimo problemą. Kaip gražų pavyzdį galiu paminėti Skarulių, Bukonių bendruomenes. Parapijiečiai rūpinasi savo bažnyčiomis, esant reikalui, kreipiasi į mane ir iškilusią problemą išsprendžiame kartu. O nesirūpinti, tačiau kritikuoti gali visi.  

Upninkų seniūnijos seniūnė Lolita Nekrošienė: Upninkų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia priklauso Jonavos parapijai. Iki pernai metų turėjome pastovų kleboną Giedrių Maskolaitį, tačiau vyskupo sprendimu jis buvo perkeltas į kitą parapiją. Dabar į bažnyčią atlikti religines apeigas atvyksta vienas kunigų iš Jonavos, pastovumo nėra. Seniūnijos žiniomis, yra zakristijonas, kuris rūpinasi bažnyčios tvarkymu, dėl didesnių lėšų ir darbų turi spręsti Jonavos parapijos vadovybė.

Laikas bėga, anksčiau nenuilstanti parapijietė nuolat padėdavo tvarkyti bažnyčią, deja, dėl sveikatos būklės ir amžiaus jėgų tam nebeturi.   

Upninkų seniūnija, kontaktuodama su zakristijonu, visada geranoriškai prisideda prie Upninkų bažnyčios tvarkymo tris kartus per metus: per Šv. Velykas, Kalėdas ir Mykolines. Perelozų ir Baltromiškių sentikių cerkves tvarko ir prižiūri patys jų religinių bendruomenių nariai.

Upninkų seniūnijoje veikia dvi bendruomenės – Upninkų ir Vyšnialaukio, rašo projektus, už kuriuos turi atsiskaityti viešindami informaciją, gal todėl gyventoja ir atkreipė dėmesį į pernai metais seniūnijoje eksponuotas nuotraukas. Seniūnija rūpinasi visų kaimų keliais, kapinėmis, o ne atskirais kaimais, prižiūri viešąsias teritorijas, daugiausia dėmesio skiriama pagrindinei Upninkų gyvenvietei, kurioje daugiausia gyventojų.

Kviečiame visus būti aktyviais ir prisidėti ne tik prie bažnytėlės tvarkymo, bet ir prie bendruomeninių iniciatyvų. Imkime pavyzdį, kaip iniciatyviai veikia Elenos Tuzovienės organizuojami parapijiečiai Bukonyse. Reikia tik iniciatyvos, kuri visuomet nuoširdžiai priimama.  

„Alio Jonavos“ inf.