Paskelbtas Miesto naujienos

Kviečiame teikti kandidatus savivaldybės Metų mokytojo apdovanojimams

Antradienis, 16 May 2023 13:12 Parašė 

Metų mokytojo vardo suteikimo ir premijos skyrimo tikslas – įvertinti Jonavos rajono mokyklose veiksmingai dirbančių mokytojų profesinės veiklos rezultatus ir skatinti juos profesinei bei kūrybinei iniciatyvai.

Metų mokytojo vardas suteikiamas ir premija skiriama nuo 2022 m. kiekvienais metais tik vienam asmeniui.

Vardo nominacijos premijos dydis – 1500 Eur.

Kandidatūras Metų mokytojo vardui ir premijai turi teisę siūlyti formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigų vadovai, mokytojai, kiti pedagoginiai darbuotojai, mokiniai, tėvai ir jiems atstovaujančios organizacijos, vietos bendruomenės, socialiniai partneriai, savivaldybės administracija ir kt.

Kandidatūros raštu teikiamos švietimo įstaigos, kurioje mokytojas dirba, vadovui nuo einamųjų metų gegužės mėnesio pirmos savaitės iki birželio 15 d., užpildant nustatytos formos teikimą (pagal Nuostatų 1 priede pateiktą formą).

Nuostatai (Jonavos rajono savivaldybės mokytojų profesijos patrauklumo didinimo ir jaunų pedagogų pritraukimo programos 3 priedas)