Paskelbtas Miesto naujienos

Rinksis naujoji taryba

Penktadienis, 14 April 2023 14:25 Parašė 

Pirmadienį, balandžio 17 d., į pirmąjį tarybos posėdį rinksis naujoji taryba. Darbotvarkėje – trys klausimai: dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo; dėl paskyrimo laikinai vykdyti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 2 dalies 4, 5 ir 7 punktuose nustatytus mero įgaliojimus; dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos komitetų ir jų narių skaičiaus nustatymo.

Numatoma sudaryti Jonavos r. savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui tokius savivaldybės tarybos komitetus: Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų (Birutė Daškevičienė; Elegijus Laimikis;  Arūnas Rimkus; Vijolė Šadauskienė; Eisvinas Utyra); Kaimo reikalų (Žilvinas Galimovas; Renata Mikalauskienė; Artūras Neimontas; Remigijus Osauskas; Karolina Petrenčiuk-Naujokienė); Miesto ir infrastruktūros plėtros (Erlandas Andrejevas; Povilas Beišys; Kęstutis Macionis; Valdas Majauskas; Dovilė Survilaitė); Sveikatos, ekologijos ir socialinės apsaugos (Aldona Balutienė; Birutė Gailienė; Birutė Platkauskienė; Nerijus Šalūga; Darius Ulkštinas); Ekonomikos ir inovacijų (Arvydas Gasys; Liudas Mediekša; Alfonsas Meškauskas; Rimantas Sinkevičius; Marijona Širvelienė).  

„Alio Jonavos“