Paskelbtas Rajono naujienos

1863-iųjų sukilimo minėjimas

Antradienis, 31 January 2023 16:12 Parašė 

1863-iųjų sukilimas - buvusio Abiejų Tautų Respublikos tautų nacionalinio ir socialinio išsivadavimo sukilimas prieš Rusijos imperijos valdžią XIX amžiuje. Lietuvoje sukilimas prasidėjo vasario 1 d., savaite anksčiau – sausio mėnesį – Lenkijoje. Laisvės kovos vyko Rusijos imperijos okupuotose Lenkijoje ir Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje bei jų etnografinėse dalyse – Baltarusijoje ir Ukrainoje. Bukonių mokyklos - daugiafunkcio centro mokiniai ir mokytojai minėjo 1863 metų Sausio sukilimo 160-ąsias metine suvokdami, kad praėjus daugybei metų, kuomet lietuviai kartu su lenkais kovojo prieš Rusijos imperiją, Ukrainos tragedijos akivaizdoje, kovos ir laisvės tema šiandien įgauna ypatingą svarbą. Net mažiausieji mokyklos bendruomenės nariai suvokia, jog laisvė, gimta žemė, kalba – ne tik duotybė, bet ir siekiamybė.

Nuskambėjus Ingos Narkutės dainai „Raudoni vakarai“, kurią atliko lietuvių kalbos mokytoja Ernesta, sukilėliais persirengę mokyklos vyresnieji mokiniai pasakojo 1863 m. įvykius. Įkūnijo sukilimo vadus: Zigmantą Sierakauską, Kostą Kalinauską, vyskupą Motiejų Valančių, kunigą Antaną Mackevičių. Pasakojo, kaip vyskupas Motiejus Valančius grįždamas iš Vilniaus, Raseinių girioje buvo sustabdytas ir valstiečių klausinėjamas, kaip jis žiūri į sukilimą. Vyskupas sukilėlius palaimino pritardamas sukilimui. Minėjimo dalyviai atidžiai klausėsi aštuntokų parengto pranešimo apie sukilimo priežastis, eigą, pasekmes. Direktorė Dalia priminė apie sukilimo atgarsius mūsų dienose – XXI amžiuje rasti sukilimo dalyvių palaikai, karas už mūsų visų laisvę Ukrainoje...

Minėjimo rimtyje ir susikaupime stiprėjo supratimas, kokia trapi mūsų nūdienos laisvė ir kaip ją reikia branginti, stiprėjo suvokimas, kad žmogaus kova už laisvę, tautos kova už išsivadavimą – svarbiausi dalykai pasaulyje.

Ernesta Legienė,

Bukonių mokyklos – daugiafunkcio centro

lietuvių kalbos mokytoja