Paskelbtas Renginiai

Vincui Algirdui Pranckiečui – 100

Ketvirtadienis, 05 January 2023 11:15 Parašė 

Sausio 7 d. sukanka 100 metų, kai gimė kunigas, monsinjoras, ilgametis Jonavos šv. apaštalo Jokūbo parapijos klebonas, vikaras ir altarista, Jonavos rajono garbės pilietis Vincas Algirdas Pranckietis. Buvęs Sibiro tremtinys, visą gyvenimą paskyręs ganytojiškam pašaukimui, mylėjęs kiekvieną artimą ir dalijęs savo meilę sutiktiems žmonės, atsidėjęs kūrybiniam darbui, parašė keturias knygas: „Baikalo žvejys“ (1998 m.), „Ne vien duona...“ (1999 m.), „Vynmedis ir jo šakelės“ (2005 m.), „Padraugaukime“ (2008 m.). Taip pat yra išlikę jo rankraščiai „Laba“, „Pašaukti šviesos tarnystei“, „Tėviškė ir jos problemos“ (2012 m.). 

Jonaviečiai, kuriems teko pažinti šį iškilų žmogų, jį prisimena kaip nenuilstantį katalikybės, dorovės ir moralės tiesų skleidėją, negailėjusį jėgų bažnyčių atkūrimui ir gražinimui bei kūrusį sakralią erdvę visiems, ieškantiems atsakymų į amžinus būties klausimus.

Sutikdami 2023-iuosius metus, sutinkame ir 100-ąją Vinco Algirdo Pranckiečio gimimo sukaktį. Kviečiame sausio 8 d. 12 val. dalyvauti monsinjorui skirtame minėjime Jonavos šv. apaštalo Jokūbo bažnyčioje, kurios šventoriuje Jis ir atgulė amžinajam poilsiui.